K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Zdokonalené plánování – APS SIMATIC IT Preactor

Minerva Česká republika zavádí již přes 20 let APS SIMATIC IT Preactor od globální společnosti Siemens Industry Software v České republice a na Slovensku. Vysokou odbornost Minervy ČR v oblasti plánování, rozvrhování a optimalizaci výrobních procesů využily pro své zdokonalení desítky výrobních společností.

 

ZAREGISTRUJTE SE NA WEBINÁŘ: Efektivní řízení výroby? APS vám pomůže plánovat a optimalizovat, který se koná 24. října 2018 od 10:00 hod právě ZDE

 

Máte problémy s vyvážením požadavků zákazníků a možnostmi výroby?


Nabourávají vám plány nečekané poruchy strojů, nové zakázky či pozdní dodávky subdodavatelů?


Aktuální trendy ve výrobě směřují ke snižování stavu zásob, potažmo nákladů při současném zachování schopnosti reagovat na kratší dodací lhůty. Společnosti jsou nuceny hledat způsoby, jak optimalizovat výrobní proces snížením či odstraněním činností bez přidané hodnoty jako např. čas potřebný pro nastavení stroje nebo prostoje. Upozornění na případné problémy umožňuje přijmout opatření tak, aby byla vyvážena poptávka a kapacita.

Preactor pomáhá splnit výrobním společnostem požadavky zákazníků a obstát ve stále globalizovanější konkurenci. Preactor pomůže zlepšit efektivnost procesu plánování a zavést disciplínu v procesech souvisejících s pokročilým plánováním (odhlašování provedených prací, příjem na sklad materiálů atd.), tedy vše, co je životně nezbytné, aby plánovací proces fungoval řízeným a efektivním způsobem.

Preactor Express je nejnovější přírůstek v produktové rodině plánovacích řešení Preactoru. Můžete jej používat zdarma a umožní vám první krok na cestě k excelentnímu plánování. S Preactor Express můžete začít sklízet prověřené přínosy, které získaly tisíce firem na celém světě používáním APS Preactor. Jelikož Express je součást produktové rodiny Preactoru, máte jistotu, že pokud se vaše plánovací požadavky stanou sofistikovanější, jednoduše můžete upgradovat z jednoho APS řešení Preactor na jiné. O možnostech Preactor Express se informujte přes náš kontaktní formulář pod odkazem Kontaktujte nás.       

 

Preactor podporuje filozofii štíhlé výroby

Štíhlá výroba je v oblasti průmyslu v současné době jedním ze zaklínadel, a oprávněně. Většina společností je pod tlakem na snižování nákladů a zvyšování výroby s kratšími dodacími lhůtami. Toho všeho musí být dosaženo bez přesných údajů o budoucí poptávce a s nižšími zásobami. Štíhlá výroba představuje změnu na všech úrovních firmy. Jejím primárním cílem je odstranit plýtvání ve všech podobách. Nezávislými mezinárodními průzkumy, které měřily včasnost dodávek a zlepšení doby zpracování, bylo prokázáno, že nejúspěšnějšími jsou ty, které využívají specializovaný plánovací software štíhlé výroby, jakým je Preactor.

Preactor je otevřený

Preactor je navržen tak, aby se stávajícími systémy fungoval souběžně a napomáhal jim, nikoli aby je nahradil. Lze jej integrovat s ERP systémem, který je schopen poskytnout potřebná data, popřípadě i s jinými systémy MES. Preactor generuje výrobní plány, kdy uplatněním optimalizačních pravidel provede automatické naplánování. Vzniká tak pro každý zdroj jednoznačná posloupnost operací/fronta práce. Poskytuje interaktivní prostředí a funkcionalitu, které moderní podniky potřebují, mají-li efektivně reagovat na nečekané změny v poptávce a kapacitě, a tím maximalizovat včasnost dodávek.

Preactor – kompletní rodina plánovacích řešení

Preactor představuje celou rodinu produktů. Ačkoli všechny systémy Preactor vycházejí ze stejného základního kódu, mají různou úroveň funkcí, abyste si mohli zvolit verzi, která nejlépe naplňuje vaše potřeby a rozpočtové možnosti. Vzhledem k tomu, že všechny verze mají stejný kód, upgrade z jedné verze na druhou je snadný. Všechny verze Preactoru jsou jednoduše integrovatelné s ERP systémy a jako celek tvoří silný nástroj pro sestavení reálného plánu výroby.

Materiálový průzkumník (Material Explorer) umožňuje detailně vytrasovat průběh zakázky výrobou a to od položky zakázky, přes všechny úrovně pracovních příkazů na polotovary až na čerpání položek ze skladu, popřípadě z nákupních objednávek. V průzkumníku je možné vyhledávat přes libovolná data (zakázky, pracovní příkazy, čísla skladu), poklepem na vyhledanou informaci dojde k zobrazení příslušného materiálového toku. Dále materiálový průzkumník zobrazuje data případných nedostatků a nedostupných vstupních komponentů.

Reporty a analýzy v Preactoru. Preactor obsahuje řadu vytvořených tiskových sestav, z nichž si většina uživatelů dokáže vybrat ty, které jsou potřebné pro jejich práci. Nové tiskové sestavy je možné vytvářet a integrovat je do Preactor pomocí Microsoft Reporting Services. Tyto sestavy může Preactor využívat jako místní nebo jejich zpřístupnit na intranetu s využitím Microsoft SQL Reporting Services Server 

Klíčová je vizuálnost

Je třeba, abyste viděli dopad svých rozhodnutí. To nelze docílit pomocí běžných nástrojů, jako je např. Excel. Preactor vám pomáhá:

 • vizuálně zobrazit aktuální vytížení zdrojů
 • vidět dopady nečekaných událostí
 • klást dotazy typu: „co kdyby“?
 • provést srovnání alternativ

a to vše v rámci simulace před konečným rozhodnutím.

Spolehlivé řešení a skutečné přínosy

Preactor je vyvíjen s myslí plánovače. Preactor dovoluje upravit počítačem vygenerovaný plán posunutím činností v posloupnosti včetně přesunu z jednoho zdroje na druhý.

Uživatelé zjistili, že používáním Preactoru dosáhli široký záběr hmatatelných přínosů. Přínosy mají skutečný dopad na finanční ukazatele společnosti. Zde jsou jen některé přínosy, které oznámili sami uživatelé:

15-20% zvýšení produktivity – získejte více z toho, co již máte

40-50% snížení zásob – synchronizujte nákup s dosažitelným plánem

40-50% snížení rozpracovanosti – materiál v rozpracované výrobě snižuje její výrobu

50-90% zlepšení v plnění dodávek – zvyšte včasnost dodávek

plus

 • dokonalejší využití kritických zdrojů
 • dokonalé řízení výroby…

Návratnost investice (ROI) je měřena v týdnech, ne v letech!

 • Petr Vild, výrobní ředitel ve strojírenské firmě Sklostroj Turnov CZ:

  • „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího systému Preactor v naší firmě je především úspora času při vlastním plánovacím procesu (20-30 tis operací), který se nyní pohybuje v řádu minut, a proto je možné mít každý den aktuální podobu plánu se zahrnutými změnami, které přináší každodenní praxe. V současné době je velmi rychlá aplikace změny priority mezi zakázkami či doplánování nově přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě před potvrzením termínu zakázky a jejím zaplánování namodelovat, co nám která zakázka udělá s kapacitami.“
  • „S Preactorem jsme dostali do rukou nástroj na rychlou práci s kapacitami jednotlivých zdrojů a zároveň nám odhalil nedostatky ve vstupních datech, zejména v technologických postupech a konstrukčních rozpiskách“.
 • Marián Szabó, vedoucí plánování a nákupu, Tower Automotive:

  • „Preactor rostl s navýšením výroby v Toweru při nezvýšeném počtu lidských zdrojů. Bez plánovacího nástroje APS Preactor si nedovedu představit zajištění řízení celého procesu plánování.“    
  • „S Preactorem máme jistotu, že náběh výroby nového projektu nám nepřinese žádné nepředvídatelné situace v plánování výroby.“

Preactor International se sídlem ve Velké Británii disponuje téměř dvěma desítky let odborných a oborových znalostí, zkušeností v plánování výroby ve všech typech podniků. APS Preactor využívá přes 3000 společností všech velikostí v 67 zemích světa ve více než 30 jazycích, v následujících segmentech průmyslu:

 • automobilový a letecký
 • chemický a farmaceutický
 • spotřební                          
 • elektrotechnický
 • potravinářský a nápojový
 • nábytkářský a dřevozpracující
 • kovozpracující a kovoobráběcí
 • strojírenský
 • papírenský a obalový
 • gumárenský a plasty
 • slévárenský
 • nástrojařský a přesné zpracování
 • distribuce
 • služby