K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Jak dodavatelům MMOG/LE pomáhá?

Dodavatelům pomáhá sebehodnocení v rámci MMOG/LE zjistit, jak je potřeba nastavit procesy pro celosvětové fungování. Všeobecně se dodavatelé shodují na tom, že poslední verze standardu je více uživatelsky orientovaná a poskytuje jasnější specifikaci nedostatků. Prioritou je zaměření na procesy toku materiálů a průběžné zlepšování. Aktualizované směrnice dále ukazují, kde podniková technologie může pomoci automatizovat nejlepší praxi snímáním čárových kódů nebo integrací EDI do softwaru (MRP) pro plánování zdrojů materiálů.

Posílení štíhlé výroby

Podniková technologie přináší uniformitu ve shromažďování dat a v komunikaci; také poskytuje prostředky pro sledování a zjišťování přesnosti dat, a jak byla data vypočtena. Podniková technologie kromě přesnosti a automatizace pomáhá společnostem získávat správné informace ve správný čas tím, že se vytváří to, co ekonomové nazývají „dokonalým trhem“, na němž účastníci soutěží efektivně. Pro výrobce mohou správné informace o nabídce a poptávce ve správný čas znamenat rozdíl mezi úsporným a nehospodárným provozem. Globální směrnice MMOG/LE vysvětlují prvotřídní proces řízení toku materiálů a také uvádějí, kde se musí využít technologie, protože manuální procesy nevedou k rychlým a konzistentním operacím a plnění světové úrovně.

Provýrobci: zvýšení úspory v dodavatelském řetězci

Od uvedení Globálních směrnic MMOG/LE v roce 2004 bylo provedeno více než 1 000 dodavatelských auditů po celém světě, některé z nich s významnými výsledky. Ford oznamuje zvýšení o 75%v aktuálních hlášeních dodavatelů, týkající se dodržování směrnic nebo směřování k nim, což na oplátku pomáhá výrobci lépe vyhodnotit, jak dalece se úsporná praxe rozšířila do jeho dodavatelského řetězce.

Společnost Volvo Truck Corporation, divize globálního vývoje výrobního programu a logistiky, společnosti Volvo Group (včetně Volvo Car), k měsíci květnu 2006 obdržela téměř 900 sebehodnocení od dodavatelů a schválila z nich okolo 25%.

DaimlerChrysler AG’s MSO – dodavatelské systémy & strategie také oznámili pozitivní odezvu dodavatelů, poté co se prvovýrobce zaměřil na svůj cíl - seznámit své dodavatele s procesem sebehodnocení za aktuální rok.

Dodavatelé: zlepšení spokojenosti zákazníků

Dodavatelé rovněž oznamují výhody z dodržování standardu. Společnost Faurecia zjistila, že standard MMOG/LE odpovídá hlavním postupům kontroly výroby a logistiky společnosti, čímž se dají mapovat do standardu pro řízení toku materiálů.
Nitator, dodavatel Volvo, švédská společnost na výrobu plechů, redukovala své interní náklady tím, že se řídila směrnicemi pro řízení toku materiálů a také zlepšila přesnost dodávek. Ve skutečnosti jeden zákazník změřil přesnost dodávek firmy Nitator, která vzrostla ze 67 procent na neměnnou výši 98 procent a výše.

Dodavatelé také ohlásili zlepšení plnění dodávek a snížení počtu poruch v logistice, snížení mimořádných přepravních nákladů, zastaralých materiálů, provozních nákladů na skladování a doby pro zadání dat.

Další dodavatelé vidí potencionál v dodržování směrnic ve vztahu ke zbytku dodavatelského řetězce a očekávají, že všechny strany budou takto hodnoceny v celém průběhu, kdy přijímají, řídí a zpracovávají materiály až po expedici hotových výrobků.

Zesílení vzdálených dodavatelských řetězců

Výhody z dodržování řízení toku materiálů jsou dostupné jak pro lokální, tak zahraniční dodavatele. Ve skutečnosti může MMOG/LE také pomoci novým dodavatelům objevujících se trhů, aby dodržovali požadavky jejich nadnárodních zákazníků a také průmyslovou praxi.

Spolehlivější komunikace

Úspory nákladů na práci a materiál – bez zmínky o obchodních vztazích – by se mohly ztratit v nákladech na expedici zpožděných zásilek nebo zpoždění kvůli výměně špatných součástek za správné.
Uvážíme-li, že 91 procent respondentů posledního průzkumu sdělilo společnostem AIAG a AMR Research, že v současnosti sledují dodávky metodami, jako je fax a telefon, pak potenciál pro zpoždění a ztráty je velmi velký.