K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Optimalizace dopravy

PLANTOUR - kompletní řešení pro logistiku. Optimalizace rozvozových tras a časů, snížení nákladů na dopravu.

Dnešní dynamické a propojené trhy vyžadují optimalizaci a řízení dopravy a logistiky. Je nutné, aby řízení logistických operací, optimální plánování tras a času v distribučních procesech, efektivní a pohotové řízení pracovník, vozového parku a dalších zdrojů bylo flexibilní a srozumitelné.
V současné době si už neumíme představit úspěšnou firmu, která by na řízení ekonomiky, výroby, distribuce nebo skladového hospodářství nepoužívala softwarový nástroj.
V řízení dopravy se distribuční firmy často spoléhají jen na znalosti vlastních dispečerů a tím tak na řízení dopravy tradičním způsobem. Setkáváme se se situací, že při několika desítkách, případně stovkách objednávek a na jiných omezeních není v lidských silách ani toho nejzkušenějšího dispečera navrhnout optimální rozložení tras rozvozu s vytíženým vozidly. Výsledkem je menší efektivita dopravy a tím nevyhnutně vznikají finanční ztráty.
Náročnost proces, tlak na eliminaci rezerv a splnění přepravních cílů v logistice vede k bodu, ve kterém poznané omezení způsobují, že situaci není možné řešit. Změny v oblasti personalistiky následně často znamenají odchod osobního „know-how“ a tím závislost společnosti na informacích, které jsou odevzdávané na verbální úrovni.

Představujeme vám účinné a dostupné řešení, kterým je možné exaktním způsobem výrazně snížit náklady na distribuci.

PLANTOUR je podpůrný nástroj plánování distribučních procesů od německé společnosti PASS Logistic Solutions AG, který zaručuje optimalizaci nákladů na dopravu. Systém využívá přímé napojení na podnikový informační systém a přebírá požadované podklady datovým propojením.

Řešení představuje sofistikovaný softwarový nástroj, který významně snižuje dopravní náklady pomocí efektivního rozplánování tras využitím optimalizačních algoritmů. Pod optimalizací použitou při plánování rozumíme exaktní metodu, která na základě prostorového rozmístění zákazníků (odběratelů) na daném území, požadovaných objednávek na dopravu konkrétního množství zboží, definovaných požadavků na přepravu – časových, případně požadavků na druh a typ použitého vozidla vytvoří optimální plán distribuce, zabezpečující splnění požadavků odběratelů při současné minimalizaci dopravních nákladů na závoz a času na sestavení plánu rozvozových tras. 

Přínosy zavedení systému

 • Úspora nákladů v rozsahu 15-30%  ověřená desítkami implementací v SR i zahraničí
 • Návratnost investice ve významně krátké době
 • Zkvalitnění řízení, rozhodovacích a logistických procesů
 • Dodržení termínů závozů už v procesu návrhu tras s možností plánování dodávek v určených otevíracích dobách zákazníků
 • Optimální návrh tras a vytížení vozidel při zohlednění dopředu známých požadavků na distribuci
 • Simulace dopadu strategických změn v distribuci jako podklad pro následná manažerská rozhodnutí
 • Zefektivnění a usnadnění práce plánovacím dispečerům
 • Přehlednost nákladů na dopravu na vozidla, po zákaznících apod.
 • Optimalizace a efektivita využití vozového parku

Hlavní funkcionalita systému PLANTOUR

 • Optimální přiřazení objednávek vozidlům aktivního vozového parku
 • Zohlednění restrikcí v závislosti na firemní strategii distribuce (respektování doby závozu, množstevní, hmotnostní a objemové vytížení) pro objednávky, odběratelů, vozidla, distribuční centra, obsluhu
 • Evidence, správa a zpětné analýzy požadavků na přepravu zboží v definovaném období (den, týden, měsíc atd.), zohlednění priorit parametrů optimalizace (dosažení minimálních nákladů, minimálního počtu tras, vozidel, času trvání trasy, přednostního využití vlastního vozového parku)
 • Optimální vytížení vozidel a rozvrhnutí trasy se zohledněním definovaných restrikcí
  Možnost operativních zásahů uživatele, do optimalizovaných tras
 • Analýza nákladů: náklady celkové, fixní, variabilní, personální, náklady na depo, přepravce, odběratele apod.
 • Přehledné výstupy: plán tras, porovnávací analýzy – plán vs. Skutečnost, vyhodnocení efektivity využití vozidel (vlastní vs. externí přeprava), přehled vytížení vozidel, přehled produktivity obsluhy

Integrace systému Plantour v prostředí informačního systému

THB plantour_1Nasazení systému v distribucii segmentu:

 • Potraviny
 • Nápoje
 • Ovoce, zelenina
 • Léky
 • Tisk
 • Poštovní balíky
 • Drogistické zboží
 • Ceniny
 • Nábytek
 • Svoz odpadů
 • Servisní a logistické služby

Vybrané reference systému PLANTOUR

Plzeňský Prazdroj, NOWACO, Accom, Agropol Group, Hellmann PKZ, Masný průmysl Krásno, Masokombinát Procházka, Freshfruit logistic, Transmed, První novinová společnost, Rossmann, TNT InNight, Polar Transport, Fega Frost, Mecom Humenné, Milo, Intermarche, Fastrack, Mediaprint, pivovary skupiny Heineken (napr. Brau Union), pivovary skupiny Interbrew (např. Gilde), Paulaner, Underberg, Karlsberg, Vivil, Procter & Gamble, Scandinavien Tobacco, Rakouská pošta, DHL, Bayer, Baxter, Transmed, MARTEK MEDICAL

Reference společnosti Minerva:

Vybrané reference společnosti Minerva: Kofola, Madeta Group,  Alimpex, United Bakeries, Zeelandia ČR a SK, Holandia, St. Nicolaus