K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Řízení velkoskladů

Používáním modulu QAD Warehousing  lépe zorganizujete váš sklad, snížíte náklady na provoz skladu, zvýšíte jeho výkonnost a zoptimalizujete řízení skladového místa.

Funkcionalita QAD Warehousing zásob vám budou napomáhat ve všech stránkách řízení skladů, včetně řízení zásob, řízení pracovních sil, doplňování skladů, způsobů zakládání, vyskladňování a mnoha dalších.

Aplikace byla speciálně vyvinuta pro splnění požadavků firem, které působí ve výrobním nebo distribučním prostředí, kde silné avšak flexibilní řídící vybavení zásob je důležitou součástí podnikových procesů.
QAD Warehousing je tedy určen pro použití všude tam, kde je požadována vysoká efektivita provozu ve skladu, tedy především ve skladech s velkou pohyblivostí zboží, vysokým počtem skladovaných položek, při skladování zboží, které patří více podnikatelským subjektům (skladování na zakázku) apod.

Aplikace nabízí řadu funkcí řízení zásob, které vám umožní přijímat, zakládat, skladovat, vyhledávat a expedovat zásoby pomocí "skladů", které navazují na ERP QAD Enterprise Applications. Poskytuje sadu programů s parametry, které dovolují nastavit způsob, jakým pracuje vaše řízení zásob. Zajišťuje řadu funkcí řízení, dotazů a přehledů (výstupních tiskových sestav), pomocí nichž můžete systém efektivně provozovat každý den.

Hlavní rysy aplikace

  1. Aplikace založená na relační databázi
  2. Přináší detailnější informace pro komplexní řízení firmy (oblast financí, výroby, prodeje)
  3. Funkce systému jsou nastavitelné podle aktuálních potřeb a podmínek u uživatele
  4. Inteligence – systém řeší automaticky ty úlohy, které se často opakují

Přínosy pro váš podnik

  • Výrazné zvýšení efektivity provozu.
  • Optimalizace a úspora skladovacího prostoru.
  • Možnost využití všech výhod technologie čárových kódů při organizaci skladu.
  • Minimalizace chyb personálu: funkce nazývaná „Labor Management“ zajišťuje tu funkci, že systém ovládá prostřednictvím přenosného počítače přímo činnost pracovníků ve skladu a tím minimalizuje vytváření chyb personálu.
  • Provoz může být řízen plně elektronicky (přenosné terminály), prostřednictvím tiskových sestav nebo kombinací obou metod.


Řízení úloh a pracovních sil

Zlepšuje efektivitu skladových operací tím, že přiděluje priority při definování úkolů, aby se řídilo pořadí, ve kterém se úkoly přidělují a dokončují. Existují volitelná zařízení pro inkrementování úkolů s nízkou prioritou v čase, takže úkoly s nejnižší prioritou nakonec dosáhnou čelo fronty ve vytíženém skladu.

Maximální přizpůsobivost

Během počátečního nastavování aplikace si můžete nadefinovat tolik různých interních přeprav, kolik potřebujete pro pohyby vašich zásob. Vrozená přizpůsobivost však dovoluje, abyste tyto definice měnili nebo abyste přidávali definice nových interních přeprav, kdykoli taková potřeba vyvstane.

Zdokonalený příjem

Příjem zásob do skladu aplikace se vyžaduje, kdykoli QAD generuje transakci, která má za výsledek požadavek založit zásoby na skladová místa. Když se vytvoří transakce skladového příjmu, aplikace vyhledá interní přepravu, která byla přiřazena tomuto typu transakce nebo konkrétní kombinaci typu transakce, artiklu a adresy dodavatele.

Logika zakládání zásob

Zdokonalené řízení zásob se dodává s více než 60 algoritmy zakládání zásob, které používají rozdílná kritéria, když hledají nejlepší skladové místo pro založení zásob. Existuje také 9 různých algoritmů pro nalezení skladového místa, které toto místo vybírají.

Přesuny zásob

Poskytuje prostředky, aby bylo možno přesouvat skladové zásoby v rámci skladu nebo mezi sklady. Přesun se může týkat jediného artiklu, více artiklů nebo skladových zásob určovaných podle reference (číslo palety). Když vytvoříte transakci přesunu pomocí aplikace, skladové zásoby se přesunují podle interní přepravy, kterou jste nadefinovali.

Přizpůsobitelné doplňování zásob

Dovoluje, abyste v rámci skladu nadefinovali oblasti primárního kompletování pro vyskladnění. Funkce, které vyskladňují se nejprve dívají do těchto oblastí a poté prohledávají zbytek skladu. Používá funkcí doplňování zásob, aby udržoval optimální stav zásob na skladových místech určených pro vyskladňování. Doplnění může být automatické nebo na vyžádání.

Zdokonalené a hromadné vyskladňování

Když potřebujete vyskladnit skladové zásoby, abyste splnili zakázky, aplikace poskytuje rozsáhlý okruh více než 30 algoritmů, které vyskladňují a splňují vaše požadavky na vyskladňování. Vlastnosti vyskladňování můžete definovat tak, že každé vyskladnění je přesně řízeno. Na základě specifikovaných parametrů, které lze nadefinovat dle potřeby, probíhá vyskladňování buď na úrovni skupiny skladových míst nebo pro každou měrnou jednotku (jako palety nebo kartóny).

Překládaní zásob

V situacích, kde nedostatečné skladové zásoby brání úplnému splnění zakázky, aplikace sleduje trasy chybějících množství, artikl po artiklu. Abyste mohli splnit nedokončené zakázky při minimálních přesunech skladových zásob, Zdokonalené řízení zásob poskytuje algoritmy likvidace nedostatku skladových zásob. Když napojíte tyto algoritmy na transakce skladového příjmu, aplikace automaticky zkontroluje, zda přijaté skladové zásoby lze použít ke splnění nevyřízených zakázek.