K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Automatizovaný sběr dat – čárové kódy, RFID

ADC a ERP systém QAD

 • ADC Opakovaná výroba (Zdokonalená)
 • ADC Pracovní příkazy
 • ADC Řízení skladu
 • (regálový sklad, sklad s paletovými pozicemi)
 • ADC Zdokonalená expedice


ADC podporuje dva základní způsoby sledování zásob:

 • standardní QAD:
  Místo, SM, Artikl, Série/Dávka, Reference
 • „Paletový štítek“
  Číslo PJ a pozice regálu

V procesu vytváření produktů dochází velmi často k činnostem přemisťování artiklů ze skladu do výroby a naopak. V této fázi zpravidla existuje jen malá představa o tom, co se děje, malá motivace na tom co se vykonává a plní se jen vymezené úkoly. Informace o přesunech se zaznamenávají pouze na papíře.

Tato činnost je:

 • časově náročná,
 • má velkou chybovost,
 • dlouhé prodlevy mezi skutečností a záznamem do informačního systému (příjem, spotřeba),
 • data se předávají z papíru do systému, v průběhu směny se nekontrolovatelně „vrší“,
 • aktuální informace o stavu jsou neúplné

AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT

 • odstraní tyto problémy a umožňuje:
 • vstup aktuálních dat ihned do systému,
 • okamžitou kontrolu na správnost vkládaných dat,
 • odstranění práce s papírovým médiem

ADC od společnosti Minerva je nadstavbový program pro vybrané moduly QAD. Zvyšuje produktivitu zadávání dat formou snímání čárových kódů a zjednodušuje získávání informací uživatele o stavu vlastních dat. Uplatní se zejména v procesech distribuce a skladování, ale uplatnění nalezne i v procesech opakované výroby.

ADC je plně integrovaný do ERP systému QAD a podporuje všechny verze lokalizované Minervou.

Přínosy používání ADC

Zvýšená efektivnost procesů, která je dosahována:

 • zjednodušením postupů v zadávání dat, jenž jsou podstatná pro monitorování výkonnosti výrobního systému, klasický způsob je příliš nákladný, komplikovaný nebo je obtížné jej zpracovat v dílně nebo naopak v kancelářském prostředí;
 • vyloučením zpoždění a vložených chyb,
 • při zadávání dat způsobených klasickými postupy sběru dat založenými na papírových nosičích.

 

S produktem ADC, který automaticky sbírá data přímo do vašeho QAD, můžete zvýšit rychlost, přesnost, včasnost vkládání dat a sledování dat ve vašem systému.