Tento web používá cookies pro zapamatování detailů přihlašovacích údajů, shromažďování statistiky pro optimalizaci funkčnosti webu a poskytování marketingu na základě vašich zájmů. Další informace

Školení výrobních podniků

Minerva ČR a.s. připravila pro výrobní organizace sadu školení, která podpoří optimalizaci podnikových procesů, a to zejména v případech změny uživatelů, náboru nových zaměstnanců, expanze firmy do nových lokalit, akvizice poboček, případně plánovaného reinženýringu, anebo čistě z důvodu zvyšování kvalifikace a vzdělanosti zaměstnanců.

Při organizování účasti na školení je možné s výhodou využít podporu grantů a dotací, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Při zpracování žádostí o finanční příspěvek na úhradu školení, které přijímají Úřady práce a Ministerstvo, je Minerva připravena aktivním způsobem spolupracovat s vaším personálním a ekonomickým oddělením, tak abychom společně využili všech nabízených možností.

Všechna školení přizpůsobíme podle vašich časových možností.