Tento web používá cookies pro zapamatování detailů přihlašovacích údajů, shromažďování statistiky pro optimalizaci funkčnosti webu a poskytování marketingu na základě vašich zájmů. Další informace

Systémová integrace

Výkonný dlouhodobě stabilní podnikový informační systém již dnes nelze stavět na jediném produktu od jediné firmy. Naší snahou je nabídnout klientům stavbu z těch nejlepších komponent na trhu. Ty však musí navzájem bezvadně spolupracovat.
Minerva nabízí svým klientům kompletní informační systém s možností jeho konfigurace (volby komponent) dle potřeb zákazníka a s možností integrace s již existujícími prostředky u zákazníka.

Kde nedoporučujeme experimentovat

Jádrem celého systému je podnikový informační systém (tzv. ERP – Enterprise Resource Planning). Ten zahrnuje oblasti prodeje, skladů, plánování a řízení výroby a nákupu a účetnictví. Tyto oblasti jsou natolik provázané, že nedoporučujeme jejich skládání z více softwarových produktů. Nabízíme jejich řešení integrované v aplikaci QAD, ověřené mnoha instalacemi.

1. SW komponenty s možností volby

Personalistika a mzdy, Majetek

Minerva vytvořila k aplikaci QAD ve stejné technologii moduly pro řešení personalistiky, mezd, majetku, elektronické docházky a stravování. Pro tyto moduly zajišťuje kompatibilitu s neustále se měnícím legislativním prostředím v našem regionu. Moduly využívají s QAD společné číselníky a transakce končí v hlavní knize QAD.

Optimalizace dopravy

Některé firmy potřebují plánovat a řídit dopravu a rozvoz zboží k zákazníkům. Minerva integrovala do aplikace QAD moduly Plantour, takže informační systém dle plánu expedice a digitálních map navrhne jejich závoz konkrétními kamiony.

TPV Plus

U výrobních firem se složitými výrobky můžeme podpořit tvorbu technologických podkladů specializovanou funkcionalitou v QAD.

Preactor

Podrobné rozplánování na hodiny a minuty do konkrétních zdrojů (strojů, přípravků, lidí) zajišťuje APS Preactor dle podnikového plánu a hlášení skutečnosti z aplikace QAD.

Podpora obchodních zástupců v terénu (SFA)

Obchodní zástupci nacházejí informace o prodejních cenících, zákaznících, zásobách, otevřených objednávkách, pohledávkách a dalších úkolech přímo v ručních počítačích PDA. Tam také zadávají zjištěné skutečnosti, případně i nové prodejní objednávky, které jsou téměř ihned přeneseny do aplikace QAD, kde pokračuje jejich vykrývání.

Elektronický platební styk

Aplikace QAD má definované rozhraní pro oboustrannou komunikaci se všemi bankami obvyklými v našem regionu.

2. HW a technologie

Minerva nabízí podnikový informační systém nezávislý na technologiích. Zároveň však provádí se svými partnery dlouhodobé ladění svých komponent s technologiemi, které mohou být užitečné, takže může nabídnout svým klientům řadu doporučení a alternativ. Výsledkem je možnost volby takové konfigurace, která zajišťuje nejlepší poměr cena/výkon. K nejčastěji voleným databázovým systémům patří Progress a Oracle. Mezi operačními systémy vítězí Linux, následován Unixem a Windows. Server doporučujeme volit ze značkových strojů od HP, IBM, Sun Microsystems apod.

3. Služby

Minerva je schopna přímo u zákazníka integrovat své řešení do již existující infrastruktury. Navíc nabízí poradenství a HelpDesk pokrývající nejen dodané komponenty, ale informační systém jako celek. Eliminuje tak rizika, kdy se různí dodavatelé přou, na čí straně leží zjištěný problém systému.
Minerva poskytuje i možnost částečného nebo kompletního outsourcingu. Výsledkem je dodávka všech služeb souvisejících nejen s implementací informačního systému, ale i s jeho provozem.