K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Technická příprava výroby – TPV Plus

Potřebujete rychle reagovat na potřeby svých zákazníků v konkurenceschopné kvalitě a ceně produktů?

Přivítali byste rozšířenou funkcionalitu TPV přímo v QAD.NET?

Nový modul TPV+ vyvinutý firmou Minerva ČR usnadní práci pracovníkům konstrukce i technologie. Rozšiřující funkcionalita tvorby struktur výrobků a technologických postupů je zpracována s využitím moderní technologie .NET, která je plně integrována do prostředí QAD Enterprise Applications a zásadním způsobem zvyšuje uživatelský komfort pracovníků v oblasti technické přípravy dat. Modul využívá standardní datové struktury systému QAD, tudíž jej lze použít tam, kde je využívána standardní funkcionalita QAD v oblasti TPV.

Tvorba struktury výrobků

Struktury výrobků jsou vytvářeny pomocí „Drag & Drop” funkcionality, kdy prostým výběrem komponent lze vytvořit kusovník výrobku. Do této funkce je implementováno verzování struktur výrobku. Každá změna struktury, která prošla platností, vyžaduje založení nové verze. Veškeré zásahy do kusovníku jsou evidovány, a proto je možné snadným způsobem dohledat veškerou historii změn struktur výrobků. Verze je odemknuta pro editaci pouze v případě, že doposud není prohlášena za platnou. Tvorba struktur je plně integrována s modulem Minerva DMS (řízení dokumentů) a Minerva Řízení úkolů.

Integrace s CAD systémy

Modul Minerva TPV+ umožňuje načtení konstrukčních kusovníků z CAD systému, přičemž je zachována logika verzování a sledování změn. Stejně tak je zachován institut platných verzí struktury výrobků.

Požadavek na založení nakupované položky

Technolog může tvořit struktury výrobků prozatím neexistujícího artiklu v QAD, vytvořit pro něj číslo a zaevidovat jej. Dočasně očíslovaný artikl je možné vložit do libovolného množství struktur výrobků a QAD pak vygeneruje požadavek vůči nákupčímu na založení standardního artiklu. Po založení konečného čísla artiklu je dočasné číslo jednoduchým způsobem nahrazeno konečným číslem ve všech kusovnících. Jednoduše s využitím prohlížení v QAD dochází k přenosu informací mezi oddělením Nákupu a TPV.

Tvorba pracovních postupů

Pracovní postupy jsou vytvářeny pomocí „Drag & Drop“ funkcionality, stejně jako struktury výrobků. Pracovník TPV má možnost zakládat operace postupu běžným výběrem z již existujících postupů nebo ze standardních operací. K jednotlivým operacím lze přidat další doplňující údaje, jako jsou technologické předpisy, zvláštní předpisy a přípravky. Funkce umožňuje komfortní práci při vytváření komentářů operací. Systém umožňuje verzování postupů a sledování historie změn, podobně jako verzí postupů uvedených v platnost. Tvorba postupů je plněna integrována s modulem DMS a Minerva Řízení úkolů.

Integrace s programy na výpočet spotřeby práce - normativy

Systém umožňuje integraci s programy, které umožňují pracovníkům TPV spočítat spotřebu práce. Přímo z programu lze spustit externí program, který spočítá technologické časy. Ty jsou následně zapsány k příslušným operacím.