K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Zdokonalené plánovanie - APS SIMATC IT Preactor

Minerva Slovensko zavádza už cez 20 rokov APS SIMATIC IT Preactor od globálnej spoločnosti Siemens Industry Software na Slovensku. Vysokú odbornosť Minervy Slovensko v oblasti plánovania, rozvrhovania a optimalizácie výrobných procesov využili pre svoje zdokonalenie desiatky výrobných spoločností.

Máte problémy s vyvážením požiadaviek zákazníkov a možnosťami výroby?


Narúšajú vám plány nečakané poruchy strojov, nové zákazky či neskoré dodávky subdodávateľov?


Aktuálne trendy vo výrobe smerujú k znižovaniu stavu zásob a taktiež nákladov pri súčasnom zachovaní schopnosti reagovať na kratšie dodacie lehoty. Spoločnosti sú nútené hľadať spôsoby, ako optimalizovať výrobný proces znížením či odstránením činností bez pridanej hodnoty ako napr. čas potrebný na nastavenie stroja alebo prestoje. Upozornenie na prípadné problémy umožňuje prijať opatrenia tak, aby bol vyvážený dopyt a kapacita.

Preactor pomáha výrobným spoločnostiam splniť požiadavky zákazníkov a obstáť v stále viac globalizujúcej sa konkurencii. Preactor pomôže zlepšiť efektívnosť procesu plánovania a zaviesť disciplínu v procesoch súvisiacich s pokročilým plánovaním (odhlasovanie vykonaných prác, príjem na sklad materiálov atď.), teda všetkého, čo je životne nevyhnutné, aby plánovací proces fungoval riadeným a efektívnym spôsobom.

Preactor Express je najnovší prírastok v produktovej rodine plánovacích riešení Preactoru. Môžete ho používať zadarmo a umožní vám urobiť prvý krok na ceste k excelentnému plánovaniu. S Preactor Express môžete začať získavať preverené prínosy, ktoré získali tisíce firiem na celom svete používaním APS Preactor. Nakoľko Express je súčasťou produktovej rodiny Preactoru, máte istotu, že pokiaľ sa vaše plánovacie požiadavky stanú sofistikovanejšími, jednoducho môžete upgradovať z jedného APS riešenia Preactor na iné. O možnostiach Preactor Express se informujte cez náš kontaktný formulár pod odkazom Kontaktujte nás.       

Preactor podporuje filozofiu štíhlej výroby

Štíhla výroba je v súčasnosti v oblasti priemyslu jedným zo zaklínadiel, a oprávnene. Väčšina spoločností je pod tlakom na znižovanie nákladov a zvyšovanie výroby s kratšími dodacími lehotami. Toto všetko sa musí dosiahnuť bez presných údajov o budúcom dopyte a s nižšími zásobami. Štíhla výroba predstavuje zmenu na všetkých úrovniach firmy. Jej primárnym cieľom je odstrániť plytvanie vo všetkých podobách. Nezávislé medzinárodné prieskumy, ktoré merali včasnosť dodávok a zlepšenie doby spracovania, preukázali, že najúspešnejší sú tí, ktorí využívajú špecializovaný plánovací software štíhlej výroby, akým je Preactor.

Preactor je otvorený

Preactor je navrhnutý tak, aby fungoval súbežne s existujúcimi systémami a napomáhal im, ale nie aby ich nahradil. Je možné ho integrovať s ERP systémom, ktorý je schopný poskytnúť potrebné údaje, prípadne i s inými systémami MES. Preactor generuje výrobné plány, kedy uplatnením optimalizačných pravidiel prevedie automatické naplánovanie. Pre každý zdroj tak vzniká jednoznačná postupnosť operácií/fronta práce. Poskytuje interaktívne prostredie a funkcionalitu, ktoré moderné podniky potrebujú, aby mohli efektívne reagovať na nečakané zmeny v dopyte a kapacite, a tým maximalizovať včasnosť dodávok.

Preactor – kompletná rodina plánovacích riešení

Preactor predstavuje celú rodinu produktov. Aj keď všetky systémy Preactor vychádzajú z rovnakého základného kódu, majú rôznu úroveň funkcií, aby ste si mohli zvoliť verziu, ktorá najlepšie spĺňa vaše potreby a rozpočtové možnosti. Vzhľadom k tomu, že všetky verzie majú rovnaký kód, upgrade z jednej verzie na druhú je jednoduchý. Všetky verzie Preactoru sú jednoducho integrovateľné s ERP systémami a ako celok tvoria silný nástroj pre zostavenie reálneho plánu výroby.

Materiálový prieskumník (Material Explorer) umožňuje detailne vytrasovať priebeh zákazky výrobou a to od položky zákazky, cez všetky úrovne pracovných príkazov na polotovary až na čerpanie položiek zo skladu, prípadne z nákupných objednávok. V prieskumníku je možné vyhľadávať cez ľubovoľné dáta (zákazky, pracovné príkazy, čísla skladu), poklepom na vyhľadanú informáciu dôjde k zobrazeniu príslušného materiálového toku. Ďalej materiálový prieskumník zobrazuje dáta prípadných nedostatkov a nedostupných vstupných komponentov.

Reporty a analýzy v Preactore. Preactor obsahuje rad vytvorených tlačových zostáv, z ktorých si väčšina užívateľov dokáže vybrať tie, ktoré sú potrebné pre ich prácu. Nové tlačové zostavy je možné vytvárať a integrovať do Preactoru pomocou Microsoft Reporting Services. Tieto zostavy môže Preactor využívať miestne alebo ich sprístupniť na intranete s využitím Microsoft SQL Reporting Services Server 

Kľúčová je vizuálnosť

Je potrebné, aby ste videli dopad svojich rozhodnutí. To nie je možné dosiahnuť pomocou bežných nástrojov, ako je napr. Excel. Preactor vám pomáha:

 • vizuálne zobraziť aktuálne vyťaženie zdrojov
 • vidieť dopady nečakaných udalostí
 • klásť otázky typu: „čo keby“?
 • previesť porovnanie alternatív

a to všetko v rámci simulácie pred konečným rozhodnutím.

Spoľahlivé riešenie a skutočné prínosy

Preactor je vyvíjaný s myslením plánovača. Preactor dovoľuje upraviť počítačom vygenerovaný plán posunutím činností v postupnosti včítane presunu z jedného zdroja na druhý.

Užívatelia zistili, že používaním Preactoru dosiahli široký záber hmatateľných prínosov. Prínosy majú skutočný dopad na finančné ukazovatele spoločnosti. Tu sú len niektoré prínosy, ktoré oznámili sami užívatelia:

až 15-20% zvýšenie produktivity – získajte viac z toho, čo už máte

až 40-50% zníženie zásob – synchronizujte nákup s dosiahnuteľným plánom

až 40-50% zníženie rozpracovanosti – materiál v rozpracovanej výrobe znižuje jej výrobu

až 50-90% zlepšenie v plnení dodávok – zvýšte včasnosť dodávok

plus

 • dokonalejšie využitie kritických zdrojov
 • dokonalé riadenie výroby

Návratnosť investície (ROI) sa meria v týždňoch, nie v rokoch!

 • Petr Vild, výrobný riaditeľ v strojárskej firme Sklostroj Turnov CZ:

  • „Najväčším prínosom implementáce pokročilého plánovacieho systému Preactor v našej firme je predovšetkým úspora času pri vlastnom plánovacom procese (20-30 tis operácií), ktorý sa teraz pohybuje v minútach, a preto je možné mať každý deň aktuálnu podobu plánu so zahrnutými zmenami, ktoré prináša každodenná prax. V súčasnej dobe je veľmi rýchla aplikácia zmeny priority medzi zákazkami či doplánovanie novoprijatej výrobnej zákazky. Je možné ešte pred potvrdením termínu zákazky a jej zaplánovaním namodelovať, čo nám ktorá zákazka urobí s kapacitami.“
  • „S Preactorom sme dostali do rúk nástroj na rýchlu prácu s kapacitami jednotlivých zdrojov a zároveň nám odhalil nedostatky vo vstupných dátach, predovšetkým v technologických postupoch a konstrukčných rozpiskách“.
 • Marián Szabó, vedúci plánovania a nákupu, Tower Automotive:

  • „Preactor rástol s navýšením výroby v Towere pri nezvýšenom počte ľudských zdrojov. Bez plánovacieho nástroja APS Preactor si neviem predstaviť zaistenie riadenia celého procesu plánovania.“
  • „S Preactorom máme istotu, že nábeh výroby nového projektu nám neprinesie žiadne nepredvídateľné situácie v plánovaní výroby.“

APS Preactor využíva vyše 3000 spoločností všetkých veľkostí v 67 krajinách sveta vo viac než 30 jazykoch, v nasledujúcich segmentoch priemyslu:

 • automobilový a letecký
 • chemický a farmaceutický
 • spotrebný                          
 • elektrotechnický
 • potravinársky a nápojový
 • nábytkársky a drevospracujúci
 • kovospracujúci a kovoobrábací
 • strojársky
 • papierenský a obalový
 • gumárenský a plasty
 • zlievárenský
 • nástrojarsky a presné spracovanie
 • distribúcia
 • služby