K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Spoločnosť

Spoločnosť Minerva je významným dodávateľom podnikových riešení zameraných na výrobné a distribučné spoločnosti.Pomáha im zvýšiť výkonnosť, produktivitu a zlepšiť kontrolu. Hlavným nástrojom k dosiahnutiu týchto cieľov je implementácia podnikového informačného systému QAD Enterprise Applications včítane služieb a produktov, ktoré zdokonaľujú ďalšie oblasti podniku. Minerva poskytuje zákazníkom služby v oblasti zavádzania podnikového informačného systému QAD, poradenstvo, reengineeringu podnikových procesov, systémovú integráciu a e-business riešenia svetovej úrovne.

Minerva vytvára pevné vzťahy so zákazníkmi, a to predovšetkým v nasledujúcich priemyslových odvietviach:

  • automobilový priemysel
  • strojárstvo
  • elektrotechnický priemysel
  • farmaceutický a chemický priemysel
  • potravinárstvo
  • výroba spotrebného tovaru

Zámerom Minervy je udržať si zákazníkov a intenzívne pracovať na tom, aby zvyšovala ich konkurencieschopnosť a pomáhala im zdokonaľovať hlavné podnikové procesy na najvyššej možnej úrovni. V oblasti poskytovaných služieb sa Minerva zamerala na silné projektové riadenie, flexibilitu a kvalitu.

Minerva Česká republika pôsobí na českom trhu informačných technológií od roku 1992 a patrí do skupiny Digitis, s.r.o. Centrála spoločnosti se nachádza v Českých Budejoviciach a ďalšie pobočky, z ktorých Minerva poskytuje svoje obchodné a servisné činnosti sú v Prahe, Brne, Tábore, Kopřivnici, Moste a Rousínove. Pod skupinu Digitis ďalej patrí spoločnost Minerva Slovensko. Minerva Slovensko a.s., so sídlom vo Zvolene zaisťuje pre svojich zákazníkov služby na Slovensku. Minerva však pôsobí pri realizácii svojich projektov spoločne s partnermi i v ďalších štátoch, napríklad v Litve, Rusku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Minerva ČR sa stabilne umiestňuje v prehľade TOP 100 ICT spoločností v Českej republike, ktorý každoročne vydáva spoločnosť IDG.

Minerva ČR získala od autorskej spoločnosti QAD Inc. niekoľko prestížnych ocenení v regióne EMEA, napríklad za rýchlu a efektívnu implementáciu QAD Enterprise Applications a Distribútor roku.

Minerva ČR získala od autorskej spoločnosti QAD Inc. niekoľko prestížnych ocenení v regióne EMEA, napríklad za rýchlu a efektívnu implementáciu QAD Enterprise Applications a Distribútor roka. Odette Česká republika pôsobí ako nezisková organizácia pri Združení automobilového priemyslu Českej republiky. Poslaním Odette ČR je – v súlade s poslaním európskej organizácie – podporovať všetkými dosiahnuteľnými prostriedkami a na všetkých dostupných úrovniach zavádzanie štandardov Odette a UN/EDIFACT v automobilovom priemysle a spolupracujúcich organizáciách. Minerva je autorizovaným členom Odette ČR, ktorý ako jediný v Českej republike poskytuje školenia štandardu MMOG/LE a súvisiacich služieb, ako napríklad interné audity podľa štandardu MMOG/LE u dodávateľov automobilového priemyslu. Poskytuje českým a slovenským dodávateľom preklad všetkých aktuálnych verzií MMOG/LE do češtiny, aby dodávatelia lepšie porozumeli všetkým oblastiam štandardu. Minerva ČR školí štandard už od roku 2007. Metodiku MMOG/LE zastrešuje Minerva taktiež v Rusku.

Čo nám umožňuje byť špičkovou IT firmou:

  • Komplexné a oborovo zamerané softwarové nástroje svetovej špičky
  • Skúsení odborníci schopní realizovať efektívne implementácie
  • Výborné vzťahy so zákazníkmi
  • Podpora zákazníkov s meniacimi sa požiadavkami