K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Zaostrené na priemysel

Magazín o informačných technológiách a výrobných podnikoch.

Máte záujem o zasielanie magazínu Zaostřeno na průmysl? Napíšte nám vašu celú adresu na redakce@minerva-is.eu a budete zaradení do distribúcie.

Jaro/léto 2017

Jaro/léto 2017

Vydání jaro / léto 2017 je ve znamení výročí Minervy ČR. Se zákazníky budujeme pevná partnerství již čtvrt století. Hlavní téma se tedy stáčí na historii, milníky a směřování společnosti. Rozhovor nám rád poskytl předseda představenstva Minervy ČR.

Řízení kvality v podniku je důležitou oblastí. Jakou hraje roli ve Vašem podniku? Téma kvality najdete i v článku ze stránek QAD, který se věnuje standardu IATF 16949:2016 v automobilovém průmyslu. Mobilní datové sítě rozšiřují svou možnost využití ve výrobních podnicích a svými vlastnostmi nahrazují WiFi technologii. Naše retro okénko Vás zavede k našemu dlouhodobému zákazníkovi, který začal jako první využívat našich outsourcingových služeb. V závěru čísla Vám představíme fungování oddělení ServiceDesk v Minervě.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

Jeseň/zima 2016

Jeseň/zima 2016

Prinášame Vám ďalšiu várku informácií zo sveta informačných systémov pre priemysel. Rozvíjame tému Priemysel 4.0 vo výrobnom podniku. K vízii plne automatizovaného a digitalizovaného podniku vedie pomerne dlhá cesta a nie každý podnik sa do tohto cieľa dostane. Ako teda vybudovať informačný systém v podniku, aby smeroval ku konceptu Priemysel 4.0? Prečítajte si hlavný článok čísla. S konceptom 4.0 súvisí aj ďalší príspevok zaoberajúci sa štandardom pre komunikáciu s výrobnými technológiami, OPC. V ďalších článkoch a rubrikách sa venujeme napríklad odvetviam farmácie a automobilového priemyslu. Na záver sa dočítate o elektronickej evidencii tržieb, diskutovanej EET, ktorá sa spúšťa prvou fázou v decembri 2016.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2016

Jaro/léto 2016

Aktuálne vydanie magazínu Zaostrené na priemysel jaro/léto 2016 Vám predstavujeme v rozšírenej podobe. Do obsahu sme pridali nové rubriky, ktoré Vám prinesú viac zaujímavých informácií a budú do nich pravidelne prispievať aj ďalší autori. Vytvorili sme rubriku Retro, ktorá s sa vzťahuje k histórii, k spoločnosti Minerva, QAD, aj k priemyslu a projektom v Českej a Slovenskej republike. V rubrike Komentár Vám budeme predkladať zaujímavé postrehy našich konzultantov. Nové rubriky uzatvára FAQ, teda často kladené otázky, na ktoré budú odpovedať naši odborníci ServiceDesku.

V čísle jar/leto 2016 s nadšením oznamujeme, že Minerva Slovensko oslavuje tento rok 20 rokov od založenia a jej pôsobenie na slovenskom trhu ERP. Veľmi si vážime partnerstvo s našimi zákazníkmi a veríme, že budeme aj naďalej stabilnou podporou ich podnikania v ďalších rokoch. Vo vydaní sa venujeme téme Priemysel 4.0 digitalizácie podniku, na túto tému nadväzuje článok o MES systéme vo výrobnom podniku. Témy sa prelínajú i ďalšími článkami. V rubrike Zo stránok QAD.com sa autorka zaoberá procesom výberu ERP systému.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

Jeseň 2015

Jeseň 2015

S jeseňou vám prinášame veľa zaujímavých informácií zo sveta podnikových aplikácií pre výrobné a distribučné firmy. Ústredný článok sa zaoberá stále často skloňovanou témou cloud. Zo stránok QAD sme tentoraz vybrali článok venujúci sa dodávateľskému reťazcu, ktorý je obzvlášť výrazným kľúčovým prvkom v automobilovom priemysle. S prípadovou štúdiou sa pozrieme do energetickej spoločnosti na riešení v oblasti miezd. V rade výrobných firiem je súčasťou veľkosklad a jeho riadenie je dôležitou zložkou procesov. Riadenie veľkoskladu vo výrobných a distribučných firmách približuje modul QAD Warehousing. Správa a údržba majetku je témou pre minirozhovor Zeptali jsme se. Z obsahu vydanie by som rada vyzdvihla informácii, že spoločnosť Minerva získala ako prvá licenciu udelenú partnerskou spoločnosťou QAD na poskytovanie nove zavedené licencie pre partnerov a síce QAD Enterprise Cloud by Minerva. Jedna sa o cloudovú službu, ktorú QAD doteraz poskytovala výhradne na svojich dátových centrách. Teraz, ako prvý partner QAD, môže Minerva poskytovať ERP QAD cloud na svojom vlastnom dátovom centre.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2015

Jaro/léto 2015

Jarné číslo magazínu Zaostřeno na průmysl prináša opäť mozaiku tém zo sveta softvérových aplikácií pre výrobné podniky. Nosný článok magazínu zoznamuje s pojmami a prínosy internacionalizácie na lokalizácia ERP. Následné téma sa venuje podpore procesnej výroby v ERP systému. Cloudové riešení u výrobca zdravotníckeho zariadenia predstaví anglický článok spoločnosti QAD. Prípadová štúdia priblíži nasadenie ERP systému QAD v chemickej prevádzke spoločnosti Severochema. Automatický zber dát prostredníctvom technológie RFID JE témou ankety Spýtali sme sa. Druhá anketa uzatvára jarné číslo cloudovým riešením od spoločnosti Minerva.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

Jeseň 2014

Jeseň 2014

V podzimním vydání magazínu Zaostřeno na průmysl bych v úvodu chtěla upozornit, že nadnárodní společnost QAD, která se od počátku věnuje vyvíjení SW podnikových aplikací pro výrobní podniky, slaví 35 let na trhu! Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším konání a hlavně hodně spokojených zákazníků. Více se dočtete v části Minerva news. Na jaře QAD pořádala v New Orleans každoroční konferenci pro své zákazníky QAD Explore a z této akce je článek v angličtině od analytické společnosti ACR. Jako nosné téma jsme zvolili oblast technické přípravy dat v ERP systému a dále Vám představíme optimalizaci jako servis. V anketě v závěru vydání jsme dali aktuálně prostor standardu MMOG/LE, který se dočkal v letošním roce nové verze č. 4. Tato verze si prošla změnou, jež spočívá ve vzniku dvou dokumentů hodnocení. Případová studie společnosti Senior Flexonics ukazuje jak standard MMOG/LE funguje v praxi. Neméně zajímavá je služba MMOG/LE Q-Scan představená na poslední straně. Pokud udržujete stroje a zařízení, ať už svépomocí nebo externě bude pro Vás zajímavá aplikace Údržba.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

10 / 2013

10 / 2013

Nosný článok „Všichni chceme jíst a pít“ desiateho vydania sa zaoberá procesmi v potravinárstve. V tomto roku troch našich významných zákazníkov oslovila renomovaná analytická spoločnosť IDC s vypracovaním case study o nasadení ERP systému. Vybrané časti štúdií nájdete v článku magazíne. Celú štúdiu v strojárskej spoločnosti sme zverejnili v minulom čísle, v tomto vydaní si môžete prečítať štúdiu zavedenia ERP systému v pekárenskom holdingu a do budúceho čísla pripravíme štúdiu automobilového dodávateľa. V príspevku spoločnosti QAD autorka vysvetľuje, s čím sa v dodávateľskom reťazci stretávajú automobiloví dodávatelia. V anketové časti sme vyspovedali špecialistu na užívateľské rozhranie. NET, ktorý priblížil široké možnosti tohto obľúbeného rozhranie. Poradca v priemyselných podnikoch priblížil oblasti, ktoré niektorí výrobcovia dopytujú externe.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

9 / 2013

9 / 2013

V deviatom čísle Zaostrené na priemysel sa venujeme podnikovým procesom a spôsobu ich konania v rámci ERP. Významným procesom vo výrobnom podniku je plánovanie. Podrobnejšie sa zaoberáme optimalizáciou výrobných kapacít. V produktových novinkách sa môžete zoznámiť s vlastnosťami a funkcionalitou modulu Demand Planning. V časti vyhradenej pre referenčné príbehy vám tento raz prinášame štúdiu zo strojárskej spoločnosti UNEX spracovanú renomovanou analytickou spoločnosťou IDC. V anketách sme sa zamerali na riešenie pre menšie výrobné podniky a možnosti novej verzie SFA Hamilton.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

8 / 2012

8 / 2012

Ôsme číslo sa venuje materiálovému toku vo firme a jeho riadenie. S hmotným tokom súvisí optimalizácie zásob a nadväzuje článok o plánovaní a rozvrhovaniu v dodávateľskom reťazci. Prípadová štúdia VOP - Nové riešenie prinieslo vo VOP razantné prínosy naprieč všetkými procesmi.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

7 / 2012

7 / 2012

20 rokov dodávame ERP systém QAD, ktorý je odvetvovo zameraný na podnikové riešenia pre priemyselné spoločnosti. Hlavnou témou siedmeho čísla je článok venujúci sa obdobie po zavedení informačného systému.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

6 / 2011

6 / 2011

Šieste číslo magazínu Zaostřeno na průmysl sme venovali prevažne téme riadenia firiem, s čím úzko súvisí nástroje typu Business Intelligence.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

5 / 2011

5 / 2011

Optimalizácia a vizualizácie výroby

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

4 / 2010

4 / 2010

Zásadná časť vydania sa točí okolo výrobných procesov, plánovania výroby a vplyvu informačného systému na konkurencieschopnosť firmy.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

3 / 2010

3 / 2010

Na čo klásť dôraz pri výbere vhodného podnikového informačného systému, nielen z hľadiska získania dotácie z EÚ.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

2 / 2009

2 / 2009

Prečo je dôležité mať DRP.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

 

1 / 2009

1 / 2009

Hospodárska kríza si vyžaduje nový prístup v riadení podniku.

Súbor vo formáte PDF (Adobe Acrobat)