O spoločnosti

Zaostrené na priemysel

Prípadové štúdie

Naplňovanie konceptu digitalizácie s APS SIMATIC IT Preactor v spoločnosti Siemens

19.3.2020

Spoločnosť:

Siemens, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery sídliaca v Brne pôsobí s výrobou priemyselných parných turbín v strojárstve.

Východisková situácia

Odštepný závod Industrial Turbomachinery, spoločnosti Siemens v Brne napĺňa víziu korporácie Siemens v oblasti digitalizácie tovární. Konkrétne v procese plánovania a rozvrhovanie malo oddelenie Plánovanie za cieľ zvýšiť efektivitu. V oblasti dlhodobého plánovania bol plán vytváraný pomocou makier v MS Excel, kde bol kapacitný plán tvorený súhrnom dát uvoľnených výrobných zákaziek v ERP SAP, modelov kalkulovaných podpísaných projektov bez spracovanej technologickej dokumentácie a očakávaných projektov. Tento spôsob práce spôsoboval neefektivitu z dôvodov časovej náročnosti a tiež obsahoval zložité makrá, ktorých parametre nebolo možné jednoducho modifikovať. V oblasti krátkodobého plánovania pracovali nezávislí plánovači obdobne s produktmi MS Office v kombinácii s dátami z ERP. K dispozícii bolo hrubšie plánovanie kľúčových komponentov. Tento spôsob práce bol sprevádzaný chybovosťou a následne nepresne vytvoreným plánom.

Voľba nového riešenia a prínosy

Proces plánovania bol treba vylepšiť bez toho, aby sa navyšoval stav pracovníkov plánovania a preto sa spoločnosť rozhodla implementovať APS riešenia. Siemens zvažoval niekoľko riešení, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu, vrátane nadstavby k existujúcemu ERP. Najlepšie svoju funkcionalitou a fungujúcimi referenciami v praxi dopadol APS SIMATIC IT Preactor, ktorý v ČR a SR implementuje spoločnosť Minerva. Cieľom projektu bolo získať ľahkú prehľadnosť, zladenie všetkých plánov, vytvorenie jedného programu na celú výrobu a detailné plány pre všetky pracoviská. Vďaka zavedeniu APS riešenia sa zmenila a predovšetkým zefektívnila náplň práce jednotlivých plánovačov. Výhodou zavedenia APS je tiež dodržanie nadväznosti jednotlivých operácií, o ktorých predtým nemali prehľadné informácie.

Plánovanie s APS SIMATIC IT Preactor

V brnenskom závode Siemens používajú 3 druhy plánov - dlhodobý, strednodobý a krátkodobý. Dlhodobé plánovanie spočíva v plánovaní do neobmedzených kapacít, porovnáva zákazkovú naplnenosti s kapacitami. Strednodobý pracuje v APS už s obmedzenými kapacitami a so všetkými projektmi v období až 24 mesiacov dopredu. Na krátkodobý plán sa používa časť strednodobého a plán je tvorený detailne na smeny, ľudí, stroje. Výstupom je plán práce na jednotlivé výrobné pracoviská. V závode vzniknú denne desiatky plánov prierezom celú výrobou. Prínosom v oblasti dlhodobého plánovania, je nahradenie makier pre výpočet kapacít vrátane modelovania záťaže pre ponuky a nespracované zákazky. Veľkou výhodou Preactoru je aj možná tvorba kapacitného zaťaženia projektov, ktorá je kompletne presunutá do APS SIMATIC IT Preactor. V oblasti krátkodobého plánu došlo k sprehľadneniu a spresnenie plánov pre všetky pracoviská výroby.

APS SIMATIC IT Preactor je v prevádzke od júna 2017. Kľúčové výstupy pre riadenie a plánovanie výroby, s ktorými Siemens intenzívne pracuje, sú:

 • Kapacitné zaťaženie projektov
  spotreba kapacít v čase pri realizácii projektov, zabezpečenie prehľadu vyťaženosti kapacít
 • Projektový plán
  prehľad termínu jednotlivých častí projektu
 • Plnenie plánu
  prehľadnosť a úspora času pri kontrole realizácie zaplánovaných zákaziek
 • Prehľad kapacít stredísk
  detailné sledovanie kapacít a ich efektívne využívanie
 • Návrh vývozov do kooperácie
  tvorba návrhu na outsourcing skrátila reakčný čas pre vytipovanie vhodných dielov
 • Fronta práce
  zaplánovanie všetkých výrobných pracovísk prinieslo prehľad a usporiadanie v realizácii projektov
 • Nedostatok materiálu
  včasná informácia o oneskorenom materiáli zvýšila možnosť efektívne reagovať
 • Úzka miesta
  správna identifikácia úzkych miest odhalí možnosti urýchliť proces opracovanie

Základnou podmienkou správneho fungovania APS sú kvalitne udržiavaná dáta a disciplína vo všetkých zainteresovaných oblastiach. Aj po implementáciu APS SIMATIC IT Preactor, Siemens postupne ladia a modifikuje dáta zo svojho ERP systému, aby APS mohol dáta riadne spracovať a použiť na plánovanie. Cieľom je mať reálne plány na základe materiálového prepojenie operácií rozvrhnutých do skutočných kapacít. "Práca s Preactorom je neporovnateľne komfortnejšie a prehľadnejšie než predtým. Plánovači sa teraz môžu venovať realizácii presného plánu a nestrácajú čas prepisovaním údajov, ktoré v čase použitia sú už vlastne neaktuálne, "ocenil prácu s novým systémom Dušan Mondok, vedúci Realizácia zákaziek v Siemensu.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies