Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Spolupráce s univerzitami

Minerva vyučuje na Fakultě financí a účetnictví VŠE

Minerva započala úspěšnou spolupráci s VŠE Praha v akademickém roce 1998/1999, kdy se ujala projektu výuky nepovinného kurzu Počítačem integrované řízení podniku na katedře manažerského účetnictví. Od roku 2003 se VŠE rozhodlo tento kurz pro jeho přínos a kvalitní úroveň přenést do povinných kurzů na Fakultě.

Kurz je koncipován v souladu s požadavky Mezinárodních vzdělávacích standardů IES pro profesionální účetní. Navazuje na znalosti z nákladového a manažerského účetnictví. Vymezuje základní aspekty zpracování informační strategie IS/ICT v kontextu se strategií podniku. Zabývá se aplikačními nástroji řízení podniku s využitím progresivních SW produktů koncipovaných na bázi řízení podnikových zdrojů ERP II obsahující i řízení dodavatelských řetězců SCM,

řízení zákaznických vztahů CRM, e-commerce a c-commerce, a to ve vazbě na tvorbu databází pro počítačovou podporu manažerských rozhodovacích procesů s využitím SW produktů typu Business Intelligence.

Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji QAD

Na cvičeních se aplikuje SW produkt QAD Enterprise Applications. Licence poskytuje a výuku na cvičeních zabezpečuje firma Minerva ČR. Studenti v průběhu semestru mají tedy k dispozici plně funkční kompletní sytém QAD EA, v němž zpracovávají standardní procesy průmyslového podniku. V rámci cvičení se studenti mohou seznámit s konkrétní aplikací formou exkurze do reálného podniku. Na závěr semestru probíhá prezentace závěrečné práce, ve které studentské týmy simulují reálné procesy fiktivní firmy přímo na živých datech systému QAD EA. Každý semestr absolvuje zhruba 100 studentů. Minerva také spolupracuje na přípravě studijních materiálů, jako jsou vysokoškolská skripta a učebnice.

Minerva si váží této spolupráce se špičkovými odborníky – nositeli metodiky českých účetních standardů a vedoucími osobnostmi českého controllingu. A současně je hrdá na to, že může poskytnout detailní informace z praxe a zkušenosti konkrétních firem, které se stávají součástí inženýrského studia. Vzájemnou spolupráci také ocenil profesor ing. Bohumil Král, CSc., vedoucí katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze: „Rád bych vyjádřil poděkování a ocenění práce, kterou Minerva ČR dělá pro výchovu a vzdělání studentů Vysoké školy ekonomické v Praze při obsahovém zajištění kurzu Počítačem integrované řízení podniku. Spolupráce naší katedry s Minervou je přínosem nejen pro studenty, ale i pro pracovníky katedry."

Minerva podporuje VŠE i v dalších aktivitách. Od roku 2006 spolupracujeme na projektu celoživotního vzdělávání s názvem Využití účetních informací v řízení podniku. Kurz je určený pro pracovníky na středních a vrcholových pozicích podnikového vedení, kteří využívají účetní informace jako primární uživatelé, jsou odpovědní za řízení podniků a jejich struktur a za tvorbu systémů manažerského řízení. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti v oblasti hodnotového řízení podniků. Díky nabytým znalostem zvýší úroveň a kvalitu komunikace mezi pracovníky, kteří odpovídají za funkčnost a kvalitu účetních a navazujících informací, a ostatními manažery. Minerva Česká republika podporuje kurz v podobě partnera kurzu.

Minerva přednáší na TU Zvolen

Minerva rozšířila svou spolupráci s vysokými školami také na Slovensko. V místě sídla Minervy Slovensko, ve Zvoleně, působí Technická univerzita (TU), které v roce 2006 Minerva představila svůj program s VŠE v České republice. Zástupce Technické univerzity tento program zaujal natolik, že začalo postupné vytváření konkrétní podoby spolupráce Minervy Slovensko a TU. V akademickém roce 2007/2008 byla zahájena spolupráce Minervy a TU Zvolen. Na Katedře podnikového hospodářství (Dřevařská fakulta) Minerva spolupracuje na přednáškách a cvičeních v rámci předmětu Hospodářská informatika a Projektování informačních systémů.

Výuka je určená studentům 5. ročníku směru Dřevařské inženýrství, s orientací na Podnikatelské řízení (předmět Hospodářská informatika) a studentům 5. ročníku směru Výrobní management (předmět Projektování IS). V rámci cvičení se studenti seznamují s konkrétnou aplikací a vyzkouší si práci s reálným podnikovým informačním systém. Cvičení probíhají v učebně, která je vybavená novou výpočetní technikou, na které je nainstalován produkt QAD Enterprise Applications. Server a licence softwarového produktu zabezpečila firma Minerva Slovensko.

Minerva si velmi váží této spolupráce se špičkovými odborníky na akademické půdě a oceňuje mimořádně aktivní snahu ze strany Ing. Vojtecha Demoča, CSc., odborníka na oblast hospodářské informatiky a Ing. Rastislava Rajnohy, PhD., vedoucího katedry. Stejně tak Technická univerzita si cení možnosti poskytnout studentům informace a zkušenosti z praxe, které se takto stávají součástí plnohodnotného inženýrského studia.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?