O společnosti

Projekt OPPI

Minerva ČR v rámci Operačního programu podnikání a inovace programu ICT a strategické služby realizuje vývoj aplikačního prostředí ERP. tento projekt je realizován s podporou prostředků EU.

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie.

Popis projektu 2.2 ITS03/073 „Vývoj aplikačního prostředí pro ERP“

1. Cíle
Hlavním záměrem projektu je vytvoření specializovaného software, který by výrazně ulehčil a zjednodušil rozšiřování funkčností ERP systému o jednotlivé funkce i o celé moduly.
Základním cílem je tvorba vysoce sofistikovaného řešení zvyšujícího produktivitu programování, jež povede k výraznému urychlení reakční doby na požadavky jednotlivých zákazníků i celého trhu.
Výsledný produkt umožní rychlé rozšíření palety funkcí existujících řešení, a i vytváření zcela nových SW systémů s definovanou modulární strukturou a výrazným omezením chyb.

2. Popis
Nejdůležitější atributem systému bude schopnost vytvoření funkčního programu a aplikačního modulu na základě uživatelsky definovaných vlastností. Výsledný produkt bude díky modularitě a definované struktuře možno dále jednoduše upravovat a přizpůsobovat případným změnám technologií.
Základním nástrojem systému bude Generátor aplikační vrstvy, který bude sloužit k vytváření nových funkcí a k integraci externích aplikací do prostředí ERP systému.
Generovaná aplikace bude vždy začleněna do moderní čtyřvrstvé architektury.

3. Přínosy pro žadatele
Pružnější reakce na požadavky zákazníků umožní rozšíření nabídky lokálních úprav. Bude zjednodušena a zrychlena integrace chybějících funkčních celků. Obě tyto inovace umožní realizovat více prací pro zákazníky a dávají větší šanci pro získání zákazníků nových. Aplikace rovněž přináší zvýšení produktivity programování, sjednocení struktury programů, jednodušší provádění následných úprav a upgrade a omezení počtu chyb.

4. Přínosy pro zákazníky
Řešení bude v první řadě uplatněno u zákazníků s ERP systémem QAD v oblasti výrobních a distribučních společností.
Hlavní přínosy: zlepšení péče o zákazníky, pružnější reakce na jejich požadavky, rozšíření nabídky lokálních úprav, integrace nových funkčních celků, snížení chybovosti, uživatelsky přívětivé GUI, použití nejmodernějších technologií, jednoduché upgrady, zvýšení funkcionality a provozních parametrů systému.

OPPI

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies