Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Oborová řešení

Průmysl 4.0

Vize dalšího rozvoje průmyslu popisuje tzv. Čtvrtá průmyslová revoluce neboli Industry 4.0, česky Průmysl 4.0. Směřuje k „chytrým továrnám“, které se budou skládat z inteligentních vzájemně komunikujících strojů.

Nyní si obráběcí centra dle připravených programů sama berou materiál, střídají nástroje a provádějí s nimi přednastavené operace. Manipulátory usazují díly na vyráběné celky a upevňují je, svařovací automaty provedou tak přesné sváry, že svářeč profesionál jen tiše závidí. Stroje a zařízení většinou stále tvoří poměrně izolované celky, které se jen omezeně domlouvají se svým okolím. A právě v tom je hlavní nadcházející změna. Podle konceptu Průmysl 4.0 se bude u strojů stále více rozvíjet schopnost vnímání svého okolí, autokonfigurace, autodiagnostika a komunikace s okolím. Materiály, díly a výrobky budou mít čipy, pomocí nichž je bude možné kdykoli a kdekoli identifikovat. Budou vznikat cloudová úložiště Big Data tvořící zásobárnu znalostí a zkušeností. Technologie 3D tisku umožní rychlou výrobu unikátních součástek dle okamžité potřeby.

Informační systém firmy bude jakýmsi ekosystémem zahrnujícím pravidla chování jednotlivých subjektů a určujícím strategii fungování podniku jako celku. Subjekty uvnitř firmy budou mít vlastní inteligenci, schopnost rozhodování a učení se a budou komunikovat spolu navzájem a dle potřeby s podnikovým informačním systémem.

Aby bylo něco podobného možné, musí dojít k rozvinutí šesti základních principů:

Interoperabilita – schopnost lidí a všech subjektů podniku spolu komunikovat prostřednictvím IoT (Internetu věcí) a IoS (Internetu služeb). IoT a IoS znamená, že každý stroj, výrobek, materiál, transportní zařízení, oddělení podniku apod. budou navzájem propojeny pomocí Internetu a mohou si volat libovolnou službu.

Virtualizace – schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely a simulačními nástroji.

Decentralizace – velká část řízení a rozhodování probíhá autonomně v jednotlivých subsystémech.

Reálný čas – vše probíhá bez zpoždění.

Orientace na služby – systémy a programy jsou postaveny dle servisně orientované architektury SOA.

Modularita – systémy lze modulárně měnit a mohou se automaticky rekonfigurovat dle situace.

Rozvoj těchto principů vyžaduje splnění následujících technologických předpokladů:

  • exponenciálně poroste výpočetní výkonnost, objemy ukládaných dat a komunikační rychlost,
  • veškeré informace budou digitalizovány,
  • inovace budou založeny na kombinatorice,
  • internet bude propojovat vše,
  • bude se rozvíjet kybernetika a umělá inteligence.

S rozšiřující se komunikací stále roste objem přenášených dat. Budou muset vznikat regulační systémy, které při přetížení zabrání kolapsu sítí a serverů. Nelze počítat s tím, že chytré stroje a „mluvící“ zásoby zajistí správnou funkci firmy jako celku. ERP systém musí zajistit komunikaci s obchodními partnery a pomocí plánování stanovit pro stroje cíle – hrubou frontu práce. Stroje pak dle svých okamžitých dispozic budou rozhodovat o detailním pořadí práce a budou poskytovat ERP systému zpětnou informaci o zrealizovaných aktivitách. Čím více budeme mít v podnikovém organismu samonastavitelných subjektů, které se budou optimalizovat na základě vzájemné komunikace, tím větší je nebezpečí jejich nepředvídatelného chování.

ERP systém bude monitorovat chování všech subjektů, bude identifikovat nežádoucí jevy a bude subjektům určovat nové cíle, aby je znovu nasměroval žádoucím směrem. Bude muset detailně řídit stroje s nižší inteligencí a na vstupu do firmy bude muset zajistit označování zásob tak, aby byly schopné komunikovat s chytrými stroji.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?