O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Trendy ve výrobě

Zaostřeno na plánování výroby a nákupu

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Proces plánování výroby a nákupu je procesem s největší přidanou hodnotou, ale také proces, jehož implementace je nejnáročnější, protože je závislý na dobré funkci všech oddělení ve firmě. Stačí jedno nefunkční a plánování přestává správně pracovat. Navíc nelze použít stejné postupy při plánování projektové a opakované výroby a liší se samozřejmě i plánování dlouhodobé od…

Více informací

Zaostřeno na technickou přípravu výroby

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Pokud chcete plánovat a řídit výrobu nebo dopředu vypočítat plánované náklady na výrobky, neobejdete se bez stanovení norem. A to platí pro všechny typy výrob od projektových, zakázkových po opakované a pro všechny druhy průmyslu od strojírenství až po potravinářství.

Ve strukturách výrobků strojírensky nazývaných kusovníky a potravinářsky nazývaných receptury popisujeme, z čeho…

Více informací

Co přinese doba koronaviru v technologiích

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika

Aktuální situace přináší mnoho témat na zamyšlení se. Co by mohla tato doba koronaviru přinést v oblasti technologií?

„Všechno zlé je k něčemu dobré“

Náročné situace přinášející nové výzvy vedly v moderních lidských dějinách zpravidla k rychlému vývoji technologií přispívajících hlavně k řešení těchto výzev, ale jako vedlejší efekt i rozvoji dalších technologií,…

Více informací

Nové vývojové prostředí Low-Code a NoCode jako součást…

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika

Výrobní podniky v současnosti podnikají ve vysoce turbulentním prostředí. Jedinou jistotou současnosti je změna. Staré jistoty jako, že velcí přežívají, již neplatí: přežívají rychlí a flexibilní. Asi nejznámějším příkladem jsou společnosti SpaceX a Tesla, které ve svých oborech narušují tradiční dominanci velkých korporací. 

Reakcí na tyto změny je změna zaměření výrobních…

Více informací

Nové výzvy ve výrobě

Vladimír Bartoš, senior konzultant, Minerva Česká republika

Pro výrobní podnik je dobrá podpora plánování a řízení výroby informačním systémem základní podmínkou úspěšného podnikání. Jedná se přitom o zdaleka největší výzvu, jak pro systém, tak pro implementující konzultanty a klíčové uživatele.

 Procesy ve výrobě se totiž liší dle typů výrob i podle fyzického uspořádání strojů, skladů a meziskladů. Rozlišujeme konstrukci na zakázku, kde se…

Více informací

Digitalizace podniku – integrace ERP se systémy pro podporu…

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika, a.s.

Pojem digitalizace podniku, nebo Industry 4.0. či průmyslový internet věcí, chápeme jako automatizaci toku a zpracování informací mezi jednotlivými prvky ve výrobním podniku (výrobní, logistické technologie, informační systémy, výrobky a polotovary). Jedná se v zásadě o integraci v současnosti jednotlivých oddělených ostrůvků s různými informačními či automatizovanými systémy do jednoho…

Více informací

Role QMS v podniku

Jakub Petržilka, konzultant, Minerva Česká republika

Představte si, že vyrábíte ve své dílně něco, co se nedá běžně koupit. Kvalita je pouze na vás.

Jakmile však začnete vyrábět pro zákaznický trh, začnete podléhat směrnicím o ochraně spotřebitele. V okamžiku, kdy se na výrobě začne podílet více lidí nebo celých oddělení, musíte zorganizovat jejich práci a z pohledu kvality zajistit, aby realizovali své procesy dle…

Více informací

m.OPC Connector

Václav Mácha, konzultant, Minerva Česká republika, a.s.

Před tím, než zabrousíme do detailů o samotném produktu, bylo by asi vhodné, říct si pár pojmů z oblasti průmyslové automatizace. OPC je název pro sadu protokolů vytvořených sdružením OPC Foundation, založených na standardech od firmy Microsoft. Důvodem jejich vzniku byla snaha o zlepšení interoperability mezi aplikacemi v oblasti automatického řízení, řídicích systémů a kancelářskými…

Více informací

Digitalizace průmyslu

Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

Na digitalizaci se můžeme dívat jako na formu komunikace. Jde o společnou řeč, kterou po stanovení pravidel mohou používat všechny subjekty vyskytující se uvnitř i vně výrobních podniků. Začíná to kompletně digitálně popsaným výrobkem a pokračuje to komunikací mezi různými informačními a řídicími systémy, stroji, měřícími zařízeními, technologiemi, ale samozřejmě i lidmi v podnikových…

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies