Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Řízení podniku

EDI komunikace v nákupním procesu

31.5.2022

Vladimír Karpecki, senoior konzultant, Minerva Česká republika

EDI – elektronická komunikace Techničtější definice by mohla znít: Elektronická výměna dat, EDI (Electronic Data Interchange) je automatizovaná výměna strukturovaných byznys zpráv v dohodnutých formátech a dohodnutými komunikačními kanály a protokoly mezi počítačovými aplikacemi různých subjektů.

Tato definice sice docela přesně říká, co je EDI komunikace, ale nevysvětluje proč se používá. Proč nám naznačuje spíše definice: EDI je standardizovaná forma integrace obchodních a logistických procesů mezi různými subjekty. Integrace procesů znamená vyšší efektivitu, standardizace a obvykle znamená nižší náklady, což jsou přesně důvody, proč se EDI využívá.

Co omezuje využití EDI

Vypadá to tedy krásně, tak proč všichni EDI už dávno šťastně nepoužívají?

Protože ďábel je ukrytý v detailu a ono je to trochu složitější.

Nejčastějšími problémy byly:

  1. Nekompatibilní procesy mezi subjekty a komplexní požadavky na jejich změnu, kdy jedna ze stran nemá pádný důvod tyto procesy kvůli druhé straně změnit. Obvykle se procesy přizpůsobí požadavkům strany s velmi silnou vyjednávací pozicí a mnohdy se jedná o další návazné oblasti jako je identifikace dodávek s využitím čárových kódů.
  2. Nekompatibilní podnikové IS, které potřebné procesy či samotnou EDI komunikaci nepodporují – řeší se výměnou nekompatibilních podnikových aplikací, nebo případně výměnou části podnikových aplikací (takže nepodporují celý proces, na což se pak zaměřují audity prováděné obchodními partnery)
  3. Mnoho EDI standardů, a to jak v oblasti EDI zpráv (různé standardy v různých odvětvích jako například pro retail a automotive i navíc směs různých standardů v daném odvětví jako standardy globální, odvětvové, národní, odvětvové – národní atd. a to navíc v různých verzích), tak v oblasti komunikačních kanálů a protokolů, které zavedení EDI komunikace komplikují a prodražují. Tato problematika se naštěstí postupně zjednodušuje.

Co se změnilo k lepšímu

Procesní nekompatibilita je dnes podstatně nižší než dříve. Pokud ještě není používaná přímo EDI komunikace, pak si často silní obchodní partneři již vynutili změnu procesů (včetně identifikace dodávek) s tím, že komunikace není automatická prostřednictvím EDI mezi systémy, ale využívají se dodavatelské web portály, kde jsou data, která jsou jinak součásti EDI zpráv zveřejňována pro dodavatele a případě ručně exportována a dodavatelem manuálně zadávána nebo poloautomaticky importována.

Kompatibilita podnikových IS jak v oblasti podpory příslušných podnikových procesů, tak samotné EDI komunikace se obecně zlepšila (v ERP QAD je již posledních dvacet let jak pro retail objednávky/ASN/ faktury, tak pro automotive odvolávky/ASN/ selfbillingové faktury i pro konverze do EDI INHOUSE nebo finálních formátů). Nově jsou součástí standardní nabídky SaaS služeb QAD ERP všechny moduly potřebné pro realizaci EDI komunikace.

Došlo ke konsolidaci EDI standardů a to hlavně v oblasti automotive.

V oblasti standardů EDI zpráv se v oblasti automotive obdobně jako v oblasti retailu využívají nově zprávy založené na standardu EDIFACT tj. VDA GLOBAL a jako komunikační kanál Internet. Kromě specializovaného OFTP V2 protokolu se stále více používá i standardní internetový protokol AS2.

Všeobecně jsou stále více pro komunikační a (pokud konverzi do finálních formátů neprovádí přímo podnikový systém, jak to v současnosti standardně realizuje pro QAD Minerva) konverzní služby využívány cloudové VAN služby a nevyužívá se specializovaný EDI SW jako dříve. Rozšířil se počet poskytovatelů těchto služeb a konkurenční prostředí umožňuje dosáhnout i nižších nákladů na tyto služby.

Tento vývoj umožňuje snazší a efektivnější zavedení EDI komunikace a činí ji atraktivnější pro širší okruh výrobních firem.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?