Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Řízení podniku

Integrace výrobních, měřicích a logistických technologií do ERP

29.6.2023

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika

Pro zlepšení efektivity a produktivity ve výrobě jsou nejčastěji získávány informace pro výpočet celkové efektivnosti zařízení „OEE“ resp. výkonnostních prvků, ze kterých se tento ukazatel počítá, tj. dostupnost (čas, kdy stroje skutečně vyrábí), výkon (rychlost výroby v rámci dostupnosti) a kvalita (poměr kvalitních a neshodných kusů).

Informace o počtu vyrobených a neshodných kusů bývají využívány s vazbou na konkrétní výrobní příkaz a mohou být využívány pro odvádění výroby. Rozšířené informace o dostupnosti (chybových stavech) jsou obvykle využívány i jako vstup pro modul řízení údržby. Kromě těchto informací bývají dle požadavků zákazníků monitorovány i zvolené parametry výrobního procesu (např. teplota, tlak atd.). V případě přenosu dat z ERP systému do výrobních technologií se obvykle jedná o informace, co vyrábět (do reálných kapacit rozvržené výrobní příkazy) a jak vyrábět (vazba na CAM, CNC programy a nářezové plány). U integrace s logistickými systémy je to v případě vah čtení informací o hmotnosti, při komunikaci s automatickými skladovacími systémy se pak obousměrně přenášejí informace o zaskladňovaných a vyskladňovaných artiklech a jejich umístění, u RFID pak informace o artiklech procházejících přes RFID brány.

Jaké jsou možnosti komunikace?

Nejefektivnější je automatická komunikace realizovaná následujícími způsoby:

  • Komunikace přímo s řídicím systémem dané technologie prostřednictvím jím podporovaných komunikačních protokolů.
  • Komunikace nepřímo s řídicím systémem dané technologie prostřednictvím MES/ SCADA systémů vytvořených výrobci pro řízení výrobních technologií.
  • Parazitní komunikace (nevyužívá řídicí systém technologie) s instalací specializovaných PLC I/O modulů napojených na digitální nebo analogové signály ze strojů. Tuto variantu využíváme u strojů, které nepodporují jiný způsob komunikace nebo kde je využití jiného způsobu komunikace neefektivní.

Pokud není možná automatická komunikace, lze využít obsluhou asistovanou komunikaci s výrobními technologiemi (v případě potřeby kvalifikovaného rozhodnutí obsluhy tam, kde není jiná možnost komunikace).

U logistických technologií jsou způsoby komunikace (až na parazitní komunikaci) obdobné. Můžeme komunikovat přímo s řídicím systémem zakladače nebo vážním můstkem případně s nadřazeným skladovacím ASW nebo vážním ASW.

Jaké jsou možnosti komunikace v praxi?

V současnosti jsou prakticky všechny nové výrobní technologie počítačově řízené a podporují některý ze způsobů komunikace s řídicím systémem technologie. Výrobci výrobních technologií podporují stále častěji univerzální odvětvové standardy (např. v oblasti vstřikolisů protokolem EUROMAP 77 založeným na technologickém standardu OPC UA). Omezením může být, že někteří výrobci požadují za dodávku komunikační technologie přemrštěné ceny.

Protože ale životní cyklus technologických zařízení ve výrobním podniku je velmi dlouhý, prakticky vždy se setkáváme se staršími technologiemi, u kterých přímá komunikace s řídicím systémem využívá v lepším případě starší odvětvové standardy a starší komunikační standardy, nebo v horším případě nestandardní protokoly nebo ještě hůře, komunikace musí být realizována nákladnými modifikacemi řídicího systému dané technologie.

Pro technologie bez řídicího systému je možné využít parazitní komunikaci s instalací PLC/IO modulů, které pak generují digitální nebo analogové signály zpracovávané v ERP systému potřebným způsobem. Příčinou pro využití parazitní komunikace mohou být i ekonomické důvody. Někdy totiž daná výrobní technologie sice komunikaci s řídicím systémem podporuje, ale využití této komunikace by bylo cenově neefektivní.

Jaká je role ERP systému při integraci technologií?

ERP systém musí mít pro práci s informacemi z technologií tzv. aplikační adapter. Protože technologie nabízejí pro komunikaci s okolím obvykle jen omezené možnosti, musí být ERP sytém vybaven bohatou škálou technologií a konektorů, aby se dokázal napojovaným technologiím přizpůsobit.

ERP QAD obsahuje potřebnou funkcionalitu pro práci s informacemi z technologií (např. pro vyhodnocování OEE) a má i konektory pro nejrozšířenější standardy, jako jsou OPC UA a OPC DA, konektor pro komunikace PLC/IO QUIDO pro parazitní komunikaci a další. Minerva disponuje i týmem zkušených specialistů, kteří dokáží vytvořit i specializované konektory. Výhodou je dostupný popis komunikačního protokolu, aby nemusel probíhat časové náročný výzkum.

Jaký je doporučený postup při integraci technologií?

  • Vše si naplánujte, o integraci uvažujte už při pořizování nových technologií.
  • Integrujte postupně, hlavní je začít (pilotní projekt), kvůli přínosům je důležitá návaznost na optimalizaci podnikových procesů. (Hodně izolovaných projektů končí ve fázi: „Máme to, ale reálně to nevyužíváme.“)
  • Pro financování se snažte využít některý z vhodných dotačních titulů. Digitalizace je intenzivně podporována státem i EU.
  • Nejdříve připojujte do IS technologie, jejichž integrace přinese největší přidanou hodnotu (nákladné technologie, úzká místa, technologie na integraci připravené atd.).
  • Na základě získaných zkušeností pokračujte dále s ohledem na efektivnost.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?