Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Komentáře

Zákaznický servis – zpětná vazba o kvalitě našich výrobků

3.11.2023

Marie Krištofová, konzultant servisu, Minerva Česká republika

Zákaznický servis je nedílnou součástí ERP podnikového systému v organizacích, které prodávají složité výrobky a které poskytují svým zákazníkům i záruční a pozáruční podporu.

Aktivity servisu se často podobají funkcím vykonávaným kdekoli jinde ve firmě: Při servisu výrobků u koncového zákazníka je často nutné evidovat práci, výdeje náhradních dílů, výdaje spojené s cestováním apod. Pro servis je nutné znát historii vzniku výrobku. Servis má dopady do plánování, distribuce i do finančních aktivit celé firmy. Z důvodu těchto vztahů a podobností s ostatními firemními procesy je rozumné řídit zákaznický servis v ERP systému společně s nákupem, výrobou a ekonomikou.

Jak modul Zákaznického servisu implementovat?

Aby mohl zákaznický servis efektivně fungovat, musíme nejprve definovat jeho organizaci. V systému zadefinujeme servisní techniky s jejich odbornostmi a kapacitními kalendáři a přiřadíme jim servisní oblasti, servisní položky a služby a jejich prodejní ceníky, servisní kusovníky a postupy pro preventivní údržbu apod.

Pak začneme vytvářet instalovanou bázi. Zadáváme adresy koncových uživatelů, které mohou, ale nemusí být současně zákazníky či adresami příjemců, kterým byly výrobky prodány. Zadáváme výrobky s výrobními čísly, přiřazujeme je koncovým uživatelům včetně záznamů o době instalace či předání , typ záruky a k výrobkům definujeme případné servisní smlouvy s podmínkami poskytování našich servisních služeb. Na výrobní čísla výrobků má ERP systém automaticky navázanou historii výroby výrobku. Data instalované báze obsahují i informace o kontaktních osobách, umístění výrobků, provozní doby, vzdálenosti od servisního střediska - tedy informace užitečné pro poskytování servisu. Instalovanou bázi může ERP systém vytvářet i automaticky při expedici výrobku zákazníkovi. Poté ji lze průběžně aktualizovat, výrobky přesouvat mezi koncovými uživateli apod.

Jednou z hlavních oblastí servisu je řízení volání, tedy záznamy kontaktů s koncovými uživateli. Volání zahrnují dotazy k výrobkům, hlášení problémů či reklamací nebo jiné požadavky zákazníků. Volání může vstupovat do systému ručním záznamem referenta servisu nebo přes internetový portál, kde si koncoví uživatelé mohou sami zaznamenávat svoje požadavky na servis. Výhodou portálu je, že šetří práci servisního oddělení, poskytuje koncovému uživateli libovolný čas na záznam, vede jej a předvyplňuje informace o výrobku a jeho servisních podmínkách dle údajů z instalované báze systému. Při záznamu volání je vždy klíčové výrobní číslo výrobku, kontaktní údaje volajícího, popis a typ problému, závažnost, kód požadované odezvy/ práce, příp. lze přiřadit i Projekt pro samostatné účtování následně vzniklých nákladů a výkonů spojených s voláním. Systém pak navrhuje vhodného technika pro řešení a řídí následné kroky volání pomocí front a statusů.

Řešení volání může směřovat k jednoduché odpovědi na dotaz (v systému vzniká znalostní databáze), k vrácení vadných a zaslání náhradních artiklů (výrobku či jeho dílů) nebo ke vzniku servisního požadavku.

Vrácení a zaslání náhradních dílů automaticky aktualizuje instalovanou bázi a strukturu výrobku vč. případných výrobních čísel dílů, což je důležité pro budoucí servisování výrobku. Původ vadných dílů lze v ERP systému vysledovat a případně řídit i reklamaci s jejich dodavatelem nebo je ve výrobě přepracovat/ opravit.

Na servisní požadavek technik při zásahu eviduje spotřebu práce, náhradních dílů a vedlejší výdaje. Systém dle platné servisní smlouvy přednastavuje k těmto položkám procento krytí smlouvou a díky ceníkům pak dopočítává a připravuje fakturaci. Pokud je výrobek v záruce, může být procento krytí až sto procent a faktura nemusí vůbec vzniknout. Pokud je pravidelnými smluvními poplatky zákazníka kryta např. jen servisní práce, systém u ní nastaví stoprocentní krytí, ale náhradní díly ocení dle ceníků a posune je k fakturaci.

Pokud potřebuje oddělení servisu zajistit výrobu nebo nákup náhradních dílů, zadá do systému Materiálovou objednávku, která vstupuje automaticky do MRP plánování a přes něj do výrobních a nákupních procesů.

Realizaci zásahu nebo zaslání náhradních dílů může předcházet tvorba nabídky, pomocí níž lze předem odsouhlasit se zákazníkem předpokládané aktivity a jejich náklady.

Pokud se výrobci nedaří dlouhodobě držet rozumnou kvalitu výrobků, několikanásobně vzrůstají náklady na jejich servisování, zhoršuje se spokojenost zákazníků a tudíž jsou i ohroženy budoucí nové prodeje. Modul Zákaznický servis vnáší do servisních aktivit systémovost, průhlednost a efektivitu. Díky němu dokážete analyzovat své servisní náklady, výkony techniků i četnost, příčiny a způsoby odstranění vad na vašich výrobcích.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?