Produktová řešení

Podpora rozhodování

Podpora rozhodování

Správné rozhodování je základem úspěchu každé firmy, a to nejen na pozici nejvyššího vedení, ale i v každodenní práci jednotlivých zaměstnanců. Klíčem ke správnému rozhodnutí jsou znalosti a zkušenosti a zejména aktuální a správné informace.

 • Dynamické systémové nástroje QAD Browse s možností drill-down analýzy vám poskytnou komfortní nástroj pro třídění, zpracování a vyhodnocování každodenních informací.
 • QAD Metriky vám pomohou identifikovat problematické záznamy a zároveň vás budou navigovat přímo k příčině jejich vzniku.
 • Nástroj QAD Rozhodovací tabule vám umožní seskupit si nejdůležitější informace do jedné obrazovky.
 • QAD Rozpočty vám umožní definici nákladových limitů pro Divize, Nákladová střediska nebo Projekty a jejich porovnání se skutečností.

Podpora rozhodování

Správné rozhodování je základem úspěchu každé firmy, a to nejen na pozici nejvyššího vedení, ale i v každodenní práci jednotlivých zaměstnanců. Klíčem ke správnému rozhodnutí jsou znalosti a zkušenosti a zejména aktuální a správné informace. Získejte nástroje na podporu rozhodování přímo v základním systému a už nebudete muset dokupovat a pracně napojovat na informační systém specializované manažerské BI nástroje.

S QAD podporou rozhodování získáte:

 
 • rozhodování na základě vždy aktuálních informací prezentovaných pomocí jednoduchých vizuálních prvků s možností analýzy příčin a souvislostí v detailech,
 • jasnou signalizaci priorit pomocí semaforů s analýzou příčin,
 • rozhodovací tabule předpřipravené dle běžných potřeb v daném průmyslu,
 • jednoduchou a rychlou tvorbu vlastních tabulí a metrik nad daty informačního systému bez nutnosti tvorby datového skladu a datových pump.

Vlastnosti

 
 • Analýzy výkonnosti prodeje v tržbách, hrubém zisku a prodaném množství po výrobcích, zákaznících a prodejcích.
 • Analýzy nákupu v úplnosti dodávek, včasnosti dodávek, nekvalitě a nákladech po materiálech, dodavatelích a nákupčích.
 • Analýzy výroby ve využití kapacitních celků a jejich efektivitě, OEE, skluzech na pracovních příkazech, nákladech na výrobu se signalizací vícenákladů či úspor skutečnosti proti plánovaným nákladům, v prostojích, zmetkovitosti a jejich příčinách
 • Finanční hospodaření po samostatných právních subjektech, nad nimiž QAD provádí konsolidovanou závěrku. V rámci právních subjektů můžete analyzovat hospodaření divizí, nákladových středisek, případně tyto pohledy různě kombinovat. Metriky jsou zaměřeny na hodnocení pohledávek a závazků.
 • Správnost používání ERP systému QAD je sledována pomocí sta předdefinovaných ukazatelů – metrik. Na první pohled vidíte, kde uživatelé nepracují správně, kliknutím na ukazatel zjistíte vadné záznamy a můžete tudíž včas zajistit nápravu a předejít tak zhoršení ukazatelů v prodeji, nákupu, výrobě a financích.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies