VOP

VOP CZ, s.p. podniká v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje.

společnost

  • název: VOP CZ, s.p.
  • lokalita: Šenov u Nového Jičína
  • odvětví: vojenská technika, strojírenská výroba, opravárenství, výzkum a vývoj
  • výroba a technologie: výroba transportérů Pandur, opravy tanků a kolové vojenské techniky, speciálních automobilů, civilní výroba

popis řešení

  • QAD Enterprise Applications: QAD eB2.1 .Net
  • Nadstavbové aplikace: APS SIMATIC IT Preactor, evidence práce v dílně pomocí ADC, Business Intelligence
  • Databáze: Progress
  • Operační systém: Linux
  • Hardware: HP Proliant ML370

VOP

VOP 025 Nový Jičín

V roce 2006 top management podniku rozhodl o výběru stabilního a integrovaného podnikového informačního systému, který pokrývá široké portfolio výroby od malosériové až po zakázkovou. Stávající IS s APS již nevyhovoval požadavkům společnosti, zvláště v oblasti rozpracované výroby a zásob, v plánování kapacit a zcela chyběla optimalizace nákupu. Na základě referencí a funkcionality navrženého řešení od společnosti Minerva ČR, bylo po dlouhodobém a náročném výběrovém řízení rozhodnuto o implementaci ERP systému QAD a APS Preactor, doplněných specializovanými SW pro podporu řízení jakosti a zachováním systému pro podporu předvýrobních etap. Dosažené výsledky implementace byly měřeny pomocí kombinace tvrdých a měkkých metrik.

Tvrdé metriky zahrnovaly čtyři oblasti – průběžná doba realizace pracovních příkazů, dodavatelská spolehlivost sledovala plnění termínů na pracovních příkazech, obrátkovost zásob a polotovarů a poslední sledovanou oblastí byla průběžná doba předvýrobní etapy, která byla vyhodnocena stavem příznivý trend na základě grafu sledovaného období. Doba realizace pracovních příkazů klesla o více než 15%, dodavatelská spolehlivost se zlepšila přes 26% a obrátkovost zásob se snížila o téměř 8%. Měkké metriky obsahovaly 145 kritérií sdružených do šestnácti hlavních firemních procesů. Počáteční měření zmíněných kritérií před implementací bylo stanoveno pracovníky VOP na 45,7%, po implementaci QAD a APS Preactor proběhlo vyhodnocení s konečným výsledkem 92,3%. V průměru se jednalo o zlepšení více než 46%.

VOP-026 Šternberk – sloučení

Koncem roku 2009 padlo rozhodnutí o sloučení podniků VOP 025 a VOP-026. Cílem spojení bylo posílení ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti, rezistence vůči výkyvům trhu, jednotné řízení zbrojních projektů, racionalizace nákladů a efektivnější zajišťování potřeb resortu obrany. Sloučením vyvstala otázka informačního systému, který bude jednotně pokrývat oba podniky, tedy novou společnost fungující od 1.1.2010. Na základě vypracovaných analýz stavu IS v obou podnicích bylo ve spolupráci s externí poradenskou firmou vybráno a doporučeno rozšíření podnikového informačního systému QAD i pro nastupující společnost VOP-026 Šternberk. Díky svému zaměření VOP-026, které se částečně odlišovalo od VOP 025, bylo nutné nastavit nové procesy, například řízení projektů pro výzkum a vývoj řešený modulem QAD PRM, přesun artiklů mezi lokalitami a SW podporu pro veřejné zakázky.

Projekt implementace kladl vysoké nároky na nastavení systému a jeho funkcionalitu ve specifických požadavcích, což se podařilo sladit a najít optimální cestu pro fungování ERP v nových podmínkách. Tehdejší IT manažer Petr Heralt shrnul práci na projektu: „V projektu sloučení obou divizí jsme překonali mnoho výzev. Museli jsme nastavit nové procesy z důvodu nového prostředí, přešli jsme z divizního řízení na procesní, zvládli jsme zaškolit velké množství koncových uživatelů, kteří systém dříve nepoužívali, a v neposlední řadě jsme čelili personálním změnám. Projekt sloučení byl mimořádně náročný, ale díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných týmů a ověřené metodice Minervy byl rozjezd informačního systému QAD bezproblémový. “

Celkové přínosy ERP systému QAD  pro řízení podniku VOP CZ

Po sloučení v roce 2012 došlo k přejmenování podniku na současný název VOP CZ, s.p. Současný IT manažer Ing. Jiří Janošík vyhodnotil celkové přínosy nasazeného řešení: „Zavedením APS Preactor a využíváním MRP v oblasti plánování a řízení výroby jsme dosáhli zkrácení průběžné doby výroby a tím jsme zvýšili dodavatelskou spolehlivost. Plánováním dodávek materiálu pro potřeby výroby jsme snížili zásoby a nákupní ceny.

Podařilo se nám snížit rozpracovanost ve výrobě a dobu obratu zásob. Snížili jsme i průběžnou dobu předvýrobní etapy, což je doba od zadání prodejní objednávky do informačního systému do uvolnění výrobní zakázky do výroby. Díky modulu QAD PRM pro řízení projektů máme aktuální informace o skutečných nákladech na projekty a srovnání s jejich rozpočtem.“

Rozvoj a nové možnosti využití informačního systému QAD pokračuje

Stejně jako se neustále mění interní prostředí organizace a vnější prostředí trhu, musí vždy na tyto změny reagovat i informační systém. V tom pomáhá VOP CZ jeho dodavatel a obchodní partner Minerva ČR. Dalšími projekty jsou v oblasti rozvoje využití nových modulů QAD pro podporu podnikových procesů. Důraz je také kladen na trvalé školení uživatelů, které je velmi důležité pro správné využívání možností, jež systém nabízí a pomáhá zefektivnit práci.

IGW

IGW

IGW je výrobce ozubených kol a převodových celků pro dopravní odvětví

Více informací
Siemens

Siemens

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodním výrobcem průmyslových parních turbín.

Více informací
Unex

Unex

UNEX je dodavatelem odlitků, výkovků, svařenců a těžkých ocelových konstrukcí pro společnosti z celého světa.

Více informací
VOP

VOP

VOP CZ, s.p. podniká v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje.

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies