Produktová řešení CRM a prodej

Rozvrhy a odvolávky

QAD Rozvrhy a odvolávky

Propojte s vašimi zákazníky a dodavateli plánování ve vašich informačních systémech a zkraťte průběžnou dobu dodávek bez navýšení zásob. Režim Just In Time (JIT) řízení dodávek je využíván hlavně v automobilovém průmyslu, ale výrobci spotřebního zboží a dalších odvětví si začínají tento typ komunikace také osvojovat.

S QAD Rozvrhy a odvolávkami získáte:

 
 • splnění standardů automobilového průmyslu pro komunikaci mezi dodavateli a zákazníky,
 • úsporu času referentů prodeje při evidenci rozvrhů a odvolávek a jejich předávání do výroby a expedice,
 • úsporu času nákupčích a skladníků při objednávání a příjmu materiálu,
 • snížení nákladů na nákup snížením nákupních cen a zkrácením dodacích lhůt,
 • pružnou a rychlou reakci na požadavky zákazníka,
 • pružnější a rychlejší reakci dodavatelů na změny vaší poptávky po materiálu.

Vlastnosti na zákaznické straně

 • Evidence rámcových kontraktů o dodávkách výrobků zákazníkům včetně všech finančních i logistických parametrů.
 • Průběžná evidence zákaznických předpovědí odběru výrobků (rozvrhů, forecastů) a jemných odvolávek (objednávek konkrétních množství k datumu případně hodině) přesně ve formátu zasílaném zákazníkem i se zachováním historie dříve zaslaných zpráv a jejich změn.
 • Automatická tvorba výsledných expedičních rozvrhů z předpovědí a jemných odvolávek dle nastavených pravidel v rámcovém kontraktu. Výsledný rozvrh lze modifikovat a poté vstupuje do plánování výroby a řízení expedice.
 • Řízení expedice včetně balení s podporou skenování čárových a QR kódů a tisku interních a zákaznických etiket pro značení boxů a kontejnerů ve formátu požadovaném zákazníkem.
 • Fakturace dle expedovaného množství a údajů v kontraktu.
 • Podpora jednosměnných, dvousměnných, třísměnných i nepřetržitých provozů nebo jejich kombinací.
 • Speciální algoritmy pro výpočet mezd, včetně prémií, příplatků a srážek.
 • Elektronická forma komunikace se státní správou a pojišťovnami.

Vlastnosti na dodavatelské straně

 
 • Pro zvolený materiál můžete nastavit více dodavatelů a procentuální poměr dělení nákupu mezi ně tak, aby byli všichni aktivní a schopní nahradit jeden druhého.
 • QAD generuje z plánu nákupu nejen objednávky (jemné odvolávky), ale i předpovědi nákupu (forecasty, rozvrhy) a posílá je dodavatelům tak, aby se mohli včas připravit na budoucí dodávky.
 • Rozvrhy a odvolávky lze dodavatelům zasílat přímo do jejich systému pomocí QAD EDI E-Commerce, zobrazovat v B2B internetovém portálu nebo zasílat mailem či faxem.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies