Služby

Analýza podnikových procesů

 

Informační systémy jsou dnes vnímány jako samozřejmá součást procesní problematiky, fungující na pozadí, v podstatě automaticky. Veškeré kroky v optimalizaci procesů provádějí speciálně vyškolení odborní konzultanti firmy Minerva. Jejich odborná úroveň je garantována zkušenostmi z více než stovky projektů uskutečněných nejen v České a Slovenské republice. Tím je zajištěno odborné řízení a účinné nasazení zúčastněných realizačních týmů, což umožňuje maximalizovat potenciál každého zákazníka. Zkušenost konzultantů-specialistů se při implementaci vysoce funkčních integrovaných systémů a s ní související optimalizaci podnikových procesů projevuje jako rozhodující faktor úspěchu. Prvotní kroky procesní optimalizace jsou prováděny v rámci analýzy stávajícího stavu firmy. Analýza obsahuje popis dosavadních procesů, určení odpovědností vlastníků procesů, včetně datových a organizačních struktur, včetně materiálových a datových toků. Největší důraz klademe na identifikaci kritických faktorů v současných procesních modelech a definici detailních požadavků specifických pro dané odvětví.

Tímto způsobem společně s klíčovými zaměstnanci firmy nalézáme příležitosti ke zlepšení procesního modelu v nejširším slova smyslu. To znamená definice variant cílových procesů a výběr nejvhodnější varianty korespondující se strategií firmy. Reálným výstupem je návrh organizačních opatření, personálních opatření, definice odpovědností a kompetencí. To vše podřízeno jedinému cíli – zvýšení výkonnosti a kvality firemních procesů. Tímto způsobem prováděná procesní analýza a optimalizace přímo souvisí s implementací informačního systému QAD. Naším cílem je taková definice procesního modelu, která bude součástí každodenní praxe. Jde o to, aby bez významného zatížení klíčových pracovníků firmy vznikly takové procesní modely, které se dají používat okamžitě a které přinesou jednoznačný efekt ve zvýšení efektivnosti a flexibility specifických firemních procesů.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies