Služby

Implementace

Zatímco mnoho investičních projektů v oblasti informačních technologií selže a nedospěje k plánovaným kritériím úspěšnosti, klade si implementační servis společnosti Minerva za cíl nejenom splnit plánované a očekávané přínosy, ale i překonat míru podnikatelského očekávání. Samozřejmostí je uskutečnit projekt včas a v rámci rozpočtu. Minerva je vždy schopna zajistit úspěšnou implementaci, a to díky využití správných lidí s patřičnými zkušenostmi a díky vyzkoušené metodologii a infrastruktuře. Dokladem úspěšných implementací je seznam referencí.

 

Poradenství

se může při implementaci vysoce funkčních integrovaných systémů projevit jako rozhodující faktor úspěchu. Jde o opravdovou výzvu pro celou organizaci a zároveň o ideální příležitost pro prověření stávajících pracovních postupů, výrobních a distribučních procesů, lidí, organizační struktury, dodavatelsko-odběratelských vztahů atd.

Tým povolaných odborníků společnosti Minerva načerpal své zkušenosti při více než stovce místních instalací, což mu umožňuje účinně nasadit své síly a maximalizovat potenciál každého zákazníka s orientací na optimalizaci zisku.

Vedení projektu.

Společnost Minerva poskytuje komplexní program před i po implementačních služeb a podpory. Spolupracuje se zákazníkem a plánuje postup prací tak, aby bylo stoprocentně dosaženo vzájemně dohodnutého očekávaného přínosu. Nejdříve je vypracován plán projektu, který je přizpůsoben potřebám konkrétního zákazníka, čemuž poslouží naše prověřená implementační metodika. Naši projektoví manažeři budou celý projekt řídit a usměrňovat s neustálým zřetelem na cíle projektu a na to, aby byly dosaženy včas a v rámci rozpočtu. Každý ukončený projekt podrobně vyhodnocujeme, abychom se poučili z jeho kladů a případných záporů. To zaručuje neustále rostoucí kvalitu implementace. Naše zkušenosti a úspěšnost v implementacích potvrzuje také fakt, že Minerva zavádí informační systém QAD EA do našich podniků již od roku 1993!

Minerva nabízí významný odborný potenciál při plánování a koordinaci implementace na více závodech, případně pak implementaci v mezinárodním prostředí. Posloužíme radou, zda je v dané situaci vhodnější implementace po etapách či implementace celého systému současně. Po zahájení ostrého provozu zajišťuje naše oddělení Podpory průběžné sledování systému. Cílem je udržení optimálního výkonu podnikového informačního systému v měnícím se podnikovém prostředí.

Školení a vzdělávání

jsou klíčovými aspekty implementačního servisu. Jedná se zároveň o oblasti, kde lze dosáhnout nejvyšší návratnosti investice. Správné proškolení členů projektového týmu ve správnou dobu zvyšuje pravděpodobnost uskutečnění projektu včas a v rámci rozpočtu. Prvním krokem je vzdělávání ve filozofii MRPII, jež zajistí společnou platformu, na které může projektový tým svou implementaci stavět. Tým bude proškolen v základní a volitelně i pokročilé funkcionalitě aplikace QAD EA.

Specializované kurzy jsou organizovány dle potřeby. Všechny kurzy je možné pořádat buď v plně účelově přizpůsobeném školícím středisku společnosti nebo přímo u zákazníka na pracovišti. Klientům Minervy jsou k dispozici i e-kurzy. Jsou zaměřeny nejen na funkcionalitu QAD EA, ale i na nejnovější světové trendy v řízení podniků. Nástroj elektronického školení umožňuje stanovit koncepci průběžného vzdělávání zaměstnanců podniku i s následným testováním nabytých znalostí.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies