Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktová řešení

Plánování

Plánování

Plánování je klíčovým procesem firmy pro zajištění včasných dodávek zákazníkům, udržení rozumné úrovně zásob, dosažení vysoké efektivity využití zdrojů a dosažení plánovaného zisku firmy.

 • Cílem dlouhodobého plánování je stanovit předpokládané náklady a výnosy a prověřit proveditelnost plánu přes podnikové zdroje.
 • Prodáváte koncovým zákazníkům a sezóny a akce způsobují zásadní výkyvy poptávky po vašich výrobcích? QAD Řízení poptávky vám pomůže akce sladit, stanovit prognózy prodeje a včas naplánovat výrobu a nákup.
 • Potřebujete dynamicky reagovat na měnící se poptávku zákazníků? QAD MRPII plánovací nástroje za vás sledují měnící se prodejní objednávky a prognózy prodeje a průběžně optimalizují plán nákupu a výroby.
 • Chcete plánovat výrobu po minutách do omezených zdrojů a využívat při plánování specializované optimalizační algoritmy? Jsou pro Váš plán rozhodující vedle primárních zdrojů i zdroje sekundární? Doporučujeme implementaci produktu Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor).
 • Plánujeme správně? Kde jsou úzká místa? Odpovědi najdete v QAD podpoře rozhodování.

 

 

Představení APS Opcenter Scheduling

Detailní plánování výroby s APS Preactor od Siemens. Nainstalovali jsme APS Preactor u desítek výrobců a pomohli optimalizovat plánování.

Pro shlédnutí komentovaných videí vyplňte prosím krátký formulář.
 

QAD Dlouhodobé plánování

Majitelé očekávají od svých firem generování zisku. Pokud jej chceme dosáhnout, musíme alespoň na rok dopředu naplánovat prodejcům, výrobě a nákupu jejich cíle a musíme je vzájemně sladit. QAD je nástrojem, který vás v této činnosti podpoří.

S QAD Dlouhodobým plánováním získáte:

 
 • sladění plánů prodeje, výroby a nákupu,
 • převedení množstevních a kapacitních plánů na výnosy a náklady,
 • modelování tržeb, nákladů a zisku.

Vlastnosti

 
 • QAD vám umožní stanovení plánu prodeje z historie pomocí statistických metod v množstevních jednotkách i předpokládaných tržbách po měsících.
 • QAD rozpadne plán prodeje do požadavků na nákup a pracovních příkazů, tedy plánu nákupu a výroby v množstevních jednotkách. Plán nákupu i výroby přepočítá do plánovaných nákladů po měsících včetně časových posunů proti plánu prodeje.
 • Plán výroby QAD prověří proti kapacitním kalendářům Vašich výrobních zdrojů a upozorní na případné disproporce.

QAD Řízení poptávky

Sezónní prodeje a akce výrazně zvyšují prodej zboží. Je potřeba včas se na ně připravit předvyrobením zásob. Pokud plánujeme akce na své výrobky v různých prodejních řetězcích, je nutné je správně načasovat a předejít vzájemné kanibalizaci. QAD Řízení poptávky obsahuje statistické a plánovací nástroje pro generování prognóz prodeje po výrobcích a skupinách dle historie a modelování různých situací.

S QAD Řízením poptávky získáte:

 
 • prognózy prodeje výrobků dle předpokládaného chování trhu,
 • snížení zásob propojením prognózování prodeje a plánování výroby,
 • zvýšení tržeb minimalizací situací, kdy zásoby nestačí pokrytí poptávky.

Vlastnosti

 
 • QAD umožňuje analýzu historie prodeje včetně odfiltrování nestandardních situací.
 • QAD podporuje substituce výběhových výrobků výrobky novými.
 • Z vyčištěné historie QAD modeluje prognózy prodeje. Umožňuje zaplánování akcí a sezón i agregace za skupiny výrobků.
 • QAD navrhuje optimální úrovně zásob a používá je spolu s prognózami prodeje pro průběžné plánování výroby a nákupu.
 • Součástí je i vyhodnocování kvality prognóz prodeje a sbírání zkušeností pro postupné zlepšování procesu řízení poptávky.

QAD MRP II plánovací nástroje

Zákazníci očekávají, že na jejich požadavky dokážete zareagovat ve velmi krátké době. Výroba na sklad znamená neakceptovatelné zvýšení zásob a nákladů. QAD MRPII plánování je nástroj, který vám pomůže včas vyrobit a nakoupit.

S QAD MRP II získáte:

 
 • optimální rozložení zásob výrobků, materiálu a rozpracovanosti pro včasné pokrytí poptávky zákazníků,
 • úsporu času plánovačů a nákupčích díky dynamickému plánování výroby a nákupu dle poptávky zákazníků, rozpracovanosti a zásob,
 • zkrácení průběžné doby dodávek u složitých výrobků vyvíjených na zakázku,
 • eliminaci skluzů způsobených opomenutím nákupu nebo výroby dílčích artiklů důležitých pro finální výrobek.

Vlastnosti

 • QAD plánuje výrobu a nákup tak, aby správně pokryl prodejní objednávky, prognózy prodeje případně zákaznické rozvrhy a odvolávky zákazníků. Dynamicky v čase využívá rozpracovanost, zásoby, materiál na cestě a aktuální struktury výrobků a optimalizační parametry artiklů.
 • QAD MRPII plánovací nástroje jsou asistentem pro plánovače. Umožňují postupovat po dílčích krocích:
  • Navrhnou hlavní plán výroby.
  • Prověří jej proti klíčovým kapacitním zdrojům.
  • Plánovač může do plánu zasáhnout, rozhodnout o způsobu řešení úzkých míst.
  • QAD rozplánuje hlavní plán včetně korekcí plánovače do detailního plánu.
  • QAD prověří detailní plán proti kapacitám pracovišť.
 • V každém kroku QAD upozorňuje plánovače na úzká místa formou varovných zpráv.
 • Plánovač vidí plán a souvislosti v plánovací tabuli. Tam také může vnutit plánovacím nástrojům změny, které chce prosadit.
 • QAD podporuje i plánování mezi pobočkami firmy (výrobními závody, distribučními sklady) včetně započítání kooperací a dopravy.

Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor)

Zvládli jste MRPII plánování ve vašem podnikovém systému a chcete se posunout o stupeň výše k optimalizaci plánu pokročilými algoritmy? Nejste spokojeni s plánováním ve vašem podnikovém systému a hledáte náhradní lepší plánovací nástroj? Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor) patří do světové špičky a konzultanti Minervy mají za sebou desítky jeho úspěšných implementací nejen se systémem QAD, ale i s dalšími podnikovými systémy, např. SAP, Infor, Scala.

S Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor) získáte:

 
 • zkrácení průběžných dob realizace výrobku a dodacích lhůt k zákazníkovi,
 • lepší využití výrobních zdrojů, snížení prostojů z důvodu chybějících materiálů,
 • úsporu času plánovačů výroby a mistrů na dílnách,
 • nižší rozpracovanost výroby.

Vlastnosti

 • Dlouhodobý plán s vyvažováním kapacitní zátěže z plánu výroby do neomezených kapacit zdrojů. Cílem je zajistit potřebné zdroje pro plán výroby. Lze simulovat reálné termíny nových zakázek.
 • Střednědobé plánování s využitím omezených kapacit zdrojů, jejich reálných kapacitních kalendářů a dostupnosti materiálu.
 • Krátkodobé plánování s optimalizací fronty práce po minutách do omezených kapacit primárních a sekundárních zdrojů (stroje, nástroje, operátoři s kvalifikací, dostupnost materiálu). Algoritmy se při optimalizaci snaží dosáhnout co nejlepších výsledků ve zvolených KPI:
  • schopnost dodání v termínu,
  • snížení skladových zásob,
  • snížení objemu meziskladů,
  • průběžná doba výroby,
  • objem seřizovacích časů.
 • Minerva umí rozšířit optimalizační metody plánování dle Vašich specifických potřeb. Řešili jsme lakovací linky, automatizované linky na výrobu nábytku apod.
_

Představení APS Opcenter Scheduling

Pro shlédnutí komentovaných videí vyplňte prosím krátký formulář.
 
_

Referenční příběhy - Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor)

Huhtamaki

Huhtamaki je globální firma vyrábějící obaly na bázi vlákniny pro čerstvé potraviny a nápoje.

Více informací

Siemens

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodním výrobcem průmyslových parních turbín.

Více informací 

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?