Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Siemens

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodním výrobcem průmyslových parních turbín.

společnost

  • název: Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery
  • lokalita: Brno
  • odvětví: strojírenství
  • výroba a technologie: průmyslové parní turbíny

popis řešení

  • Specializovaný SW: APS SIMATIC Preactor
  • Databáze: MS SQL
  • Operační systém: WIN
Siemens

Výchozí situace

Odštěpný závod Industrial Turbomachinery, společnosti Siemens v Brně naplňuje vizi korporace Siemens v oblasti digitalizace továren. Konkrétně v procesu plánování a rozvrhování mělo oddělení Plánování za cíl zvýšit efektivitu.

V oblasti dlouhodobého plánování byl plán vytvářen pomocí maker v MS Excel, kde byl kapacitní plán tvořen souhrnem dat uvolněných výrobních zakázek v ERP SAP, modelů kalkulovaných podepsaných projektů bez zpracované technologické dokumentace a očekávaných projektů. Tento způsob práce způsoboval neefektivitu z důvodů časové náročnosti a také obsahoval složité makra, jejichž parametry nebylo možné jednoduše modifikovat.

V oblasti krátkodobého plánování pracovali nezávislí plánovači obdobně s produkty MS Office v kombinaci s daty z ERP. K dispozici bylo hrubší plánování klíčových komponent. Zvlášť důležitá byla vzájemná komunikace mezi plánovači, kde komponenty přecházely vícero technologiemi. Plánovači byli v úzkém spojení kvůli návaznosti operací v procesu opracovávání. Tento způsob práce byl doprovázen chybovostí a následně nepřesně vytvořeným plánem.

Volba nového řešení a přínosy

Proces plánování byl třeba vylepšit bez toho, aby se navyšoval stav pracovníků plánování a proto se společnost rozhodla implementovat APS řešení. Siemens zvažoval několik řešení, která jsou dostupná na českém trhu, včetně nástavby ke stávajícímu ERP. Nejlépe svou funkcionalitou a fungujícími referencemi v praxi dopadl APS SIMATIC IT Preactor, který v ČR a SR implementuje společnost Minerva.

Cílem projektu bylo získat snadnou přehlednost, sladění všech plánů, vytvoření jednoho plánu pro celou výrobu a detailní plány pro všechna pracoviště. Díky zavedení APS řešení se změnila a především zefektivnila náplň práce jednotlivých plánovačů. Výhodou zavedení APS je také dodržení návaznosti jednotlivých operací, o kterých předtím neměli přehledné informace.

Plánování s APS SIMATIC IT Preactor

V brněnském závodě Siemens používají 3 druhy plánů – dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Přínosem v oblasti dlouhodobého plánování, je nahrazení maker pro výpočet kapacit včetně modelování zátěže pro nabídky a nezpracované zakázky. Velkou výhodou Preactoru je i možná tvorba kapacitního zatížení projektů, která je kompletně přesunuta do APS SIMATIC IT Preactor. V oblasti krátkodobého plánu došlo k zpřehlednění a upřesnění plánů pro všechna pracoviště výroby.

APS SIMATIC IT Preactor je v provozu od června 2017. Se systémem pracuje skupina plánovačů s hlavní licencí i prohlížeči. Klíčové výstupy pro řízení a plánování výroby, se kterými Siemens intenzivně pracuje, jsou:

Kapacitní zatížení projektů: spotřeba kapacit v čase při realizaci projektů, zajištění přehledu vytíženosti kapacit.
Projektový plán: přehled termínu jednotlivých částí projektu.
Plnění plánu: přehlednost a úspora času při kontrole realizace zaplánovaných zakázek.
Přehled kapacit středisek: detailní sledování kapacit a jejich efektivní využívání.
Návrh vývozů do kooperace: tvorba návrhu na outsourcing zkrátila reakční čas pro vytipování vhodných dílů.
Fronta práce: zaplánování všech výrobních pracovišť přineslo přehled a uspořádání v realizaci projektů.
Nedostatky materiálu: včasná informace o zpožděném materiálu zvýšila možnost efektivně reagovat.
Úzká místa: správná identifikace úzkých míst odhalí možnosti urychlit proces opracování.

Základní podmínkou správného fungování APS jsou kvalitně udržovaná data a disciplína ve všech zainteresovaných oblastech. I po implementaci APS SIMATIC IT Preactor, Siemens postupně ladí a modifikuje data ze svého ERP systému, aby APS mohl data řádně zpracovat a použít k plánování. Cílem je mít reálné plány na základě materiálového propojení operací rozvržených do skutečných kapacit.

„Práce s Preactorem je nesrovnatelně komfortnější a přehlednější než dříve. Plánovači se nyní mohou věnovat realizaci přesného plánu a neztrácejí čas přepisováním údajů, které v době použití jsou už vlastně neaktuální,“ ocenil práci s novým systémem Dušan Mondok, vedoucí Realizace zakázek v Siemensu.

Očekávání a přínosy

Implementace ERP QAD s ohledem na priority splnila očekávání společnosti TESLA BLATNÁ. Po zavedení systému nahradila elektronická forma tu papírovou a procesy se zrychlily, zvláště v oblastech komunikace, schvalování, připomínkování, rozhodování a zvýšila se informovanost lidí. Zhruba za rok, zejména po zapracování všech zaměstnanců do rutiny se systémem, přineslo řešení firmě prokazatelné výhody. Výrazně se zvýšila informovanost vedoucích pracovníků, mají možnost získat v podstatě real time informace i z oblastí, za které přímo nezodpovídají a to až do nejmenších podrobností, pochopitelně v rámci nastavených oprávnění.

Veškerá důležitá data je možno nalézt na jednom místě. Zefektivnila se čin- nost controllingu. „Z globálního hlediska nám QAD přinesl výrazně detailnější informace o zásadních činnostech firmy, které jsou záro- veň snadno dostupné pro daleko širší okruh lidí. Detailně lze sledo- vat výkony a plnění norem a v neposlední řadě jsme byli schopni skrze znalost přesných nákladů na artikl optimalizovat cenotvorbu a tím podpořit ziskovost. Navíc bylo provedeno napojení testerů elektronik na ERP systém. Na spolupráci s Minervou oceňujeme především spolehlivost a vstřícný přístup,“ shrnul Klukner.

Plánovaný rozvoj

 

Siemens plánuje vytěžit z pořízeného APS SIMATIC IT Preactor maximum pro svůj závod. K tomu mu bude pomáhat Minerva svými konzultacemi a zkušenostmi z dalších projektů, které již naimplementovala. „Konzultanti Minervy nám vždy vyšli vstříc a jsme s jejich prací a přístupem spokojeni. Jsou to odborníci znalí nejen produktu, ale také procesů ve výrobě a plánování“, shrnul Dušan Mondok a doplnil: „Cením si zejména toho, že jsme v Minervě získali opravdového partnera a vybudovali jsme si dobré vztahy.“

IGW

IGW

IGW je výrobce ozubených kol a převodových celků pro dopravní odvětví

Více informací
Siemens

Siemens

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodním výrobcem průmyslových parních turbín.

Více informací
Unex

Unex

UNEX je dodavatelem odlitků, výkovků, svařenců a těžkých ocelových konstrukcí pro společnosti z celého světa.

Více informací
VOP

VOP

VOP CZ, s.p. podniká v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje.

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?