Senior Flexonics

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem trubek z nerezové oceli pro automobilový průmysl.

společnost

  • název: Senior Flexonics Czech, s.r.o.
  • lokalita: Olomouc
  • odvětví: automobilový průmysl
  • výroba a technologie: výroba a vývoj ocelových  a hliníkových potrubí

popis řešení

  • QAD Enterprise Applications: QAD.NET
  • Nadstavbové aplikace: EDI, ADC (automatický sběr dat),  Release Management
  • Databáze: Progress
  • Operační systém: Linux
  • Hardware: HP
Senior Flexonics

IT výzva pro společnost Senior Flextronics Czech

Hlavním důvodem, proč SFC zavedla nový ERP systém QAD, byla snaha o zlepšení hodnocení dodavatelů. Cílem bylo dosáhnout nejvyššího možného ratingu A (podle globálních směrnic MMOG/LE pro řízení toku materiálů/hodnocení logistiky) od nejvýznamnějších zákazníků SFC, tzn. společností Renault a Ford. SFC také vzhledem k efektivnějšímu plánování výroby usilovala o snížení svých zásob, zkrácení doby pro měsíční inventuru i o snížení neproduktivního času. SFC rovněž hledala možnosti snížení nákladů spojených s pronájmem vratných obalů.

Předchozí ERP systém neumožňoval podporu procesů, které se vztahovaly k logistice nebo výrobě, což SFC zabraňovalo dosáhnout obchodních cílů. Veřejné výběrové řízení zahrnovalo pouze dodavatele ERP s prokazatelnými referencemi. Pouze tři dodavatelé se zúčastnili závěrečné fáze řízení, která požadovala předložení úvodní studie proveditelnosti. SFC studovala navrhovaná řešení a brala v potaz odbornost a zkušenosti konzultantů z každé společnosti. Výběrové řízení se s přísnými pravidly uskutečnilo za dohledu komise, která se skládala z manažerů jednotlivých oddělení SFC, kteří za použití váhových koeficientů hodnotili dodavatele. Nejvyšší váhový koeficient v bodovacím systému měly reference a zkušenosti dodavatelů v oblasti podnikání společnosti SFC. SFC vybrala společnost Minerva především proto, že byla schopna doložit nejvyšší počet úspěšných projektů v oblasti automobilového průmyslu v ČR. Díky tomu disponovala největšími zkušenostmi v daném odvětví. Zkušenosti a odbornost, které konzultanti Minervy ukázali v průběhu řízení, rovněž přispěly k získání zakázky.

Implementace systému

Projekt implementace byl rozdělen do následujících fází: Školení realizačního týmu, analýza a optimalizace procesu, zpracování dat, zátěžové testy a zahájení ostrého provozu. Celková implementace ERP QAD trvala 6 měsíců a byla dokončena v lednu 2011. V průběhu implementace ERP společnost SFC optimalizovala procesy týkající se výroby a logistiky. Přitom využila know-how společnosti Minerva a osvědčené postupy související konkrétně s procesy podporovanými použitím čárových kódů ve skladech, distribučním oddělení a uchování výrobních záznamů. SFC od Minervy také získala významné know-how v oblasti elektronické výměny dat (EDI).

SFC nemusela výrazně měnit IT platformu. Pro správu systému ERP byl nainstalován jeden fyzický server. Uživatelé se do aplikace přihlašují pomocí klienta pracujícího v systému Windows.

Přínosy řešení

Pro SFC je hlavním přínosem z implementace ERP QAD dosažení ratingu A podle MMOG/LE v rámci ročního hodnocení prováděného jejími hlavními zákazníky, což upevnilo pozici společnosti na trhu. SFC se tak stala stabilním a spolehlivým dodavatelem v automobilovém průmyslu. Nový systém také snížil úroveň zásob SFC. Společnost požadovala třídenní pokles průměrného obratu zásob, přičemž tento cíl byl dokonce překročen (skutečný pokles byl 8,3 dnů). SFC rovněž usilovala o nejméně 15% úsporu času potřebného pro měsíční fyzickou inventuru. QAD se ukázal v tomto případě jako velmi nápomocný, jelikož skutečná úspora času dosáhla téměř 30 %. Další oblastí, ve které SFC požadovala zlepšení, bylo snížení neproduktivního času, přesčasů a neplánovaných pracovních směn nejméně o 15 %. Toto mělo být dosaženo optimalizací výrobního plánu. Minerva zmíněné kritérium opět nejen splnila, ale i mírně překročila, jelikož skutečné zlepšení dosáhlo 15,5 %. Jako poslední kritérium společnost SFC usilovala i o 15% snížení nákladů spojených s pronájmem vratných obalů. Nový ERP systém QAD implementovaný Minervou pomohl tyto náklady snížit o 15,7 %.

Vyhodnocení výše uvedených metrik bylo provedeno po 6 měsících ostrého provozu systému. Zákazníci SFC díky systému ERP implementovaného společností Minerva oceňují přesnost dodávek, dodržování sjednaných termínů dopravy, poskytování bezchybné přepravní dokumentace a potvrzení objednávek přes EDI. Největším hnacím mechanismem inovace, spojeným s implementací QAD ERP, byla rozsáhlá implementace čárových kódů a čteček v oblasti logistiky a výroby. Sběr dat během výrobního procesu umožnil zobrazit na velké obrazovce ve výrobní hale práci jednotlivých zaměstnanců. Na barevné škále, kterou každý vidí, je zobrazena produktivita jednotlivých zaměstnanců v aktuální pracovní směně. Zobrazení této informace má značný motivační efekt: Zaměstnanec je více zainteresován na zkracování neproduktivního času v důsledku údržby, seřizování strojů atd.  V průběhu realizace SFC nainstalovala terminály pro on-line podávání zpráv. Výsledkem jsou nyní k dispozici přesné a aktuální informace o výrobě, což umožňuje SFC plánovat efektivněji. „Naše očekávání od nového systému byla realistická, dobře zmapovaná a spojená s konkrétními metrikami pro dosažení cílů stanovených ve smlouvě“, uvedl Ing. Jaroslav Majzlík, IT manager v SFC a doplnil: „Konzultanti Minervy se vždy snažili najít nejlepší řešení, podporované ERP systémem QAD. Odborná úroveň konzultantů Minervy je nadprůměrná“.

Aisan

Aisan

Největší japonský výrobce komponentů pro automobilový průmysl používá QAD ve čtyřech jazycích včetně japonštiny - Aisan Bitron Czech

FujiKoyo

FujiKoyo

Podnikové aplikace QAD a japonské řízení výroby ve Fuji Koyo Czech.

Senior Flexonics

Senior Flexonics

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem trubek z nerezové oceli pro automobilový průmysl.

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies