Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia Výroba

MES - riadenie výroby

QAD MES

Digitalizácia výroby alebo Priemysel 4.0, to sú heslá, ktoré smerujú k stále väčšej automatizácii a postupné náhrade ľudí strojmi a inteligentnými systémami. Ak chcete integrovať podnikový systém so strojmi, môžete implementovať špecializovaný MES od tretieho dodávateľa. Ale nie je potom v podnikovom systéme a MES systému príliš veľa duplicitných údajov? Ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi nimi? Kto za ňu a za dlhodobú podporu bude zodpovedný? Koľko to bude celé stáť? Minerva ponúka MES ako súčasť podnikového systému QAD.

S QAD MES získáte:

 
 • zníženie nákladov a úspora času pri organizácii výroby komunikácií podnikového systému so strojmi,
 • aktuálne a presné evidencie skutočných spotrieb materiálov, práce a času strojov ich snímaním.

Vlastnosti

 • Všetko je integrované v jednom celku:
  • Plán výroby zaisťuje QAD MRPII, prípadne detailný dielenský plán na jednotlivé stroje pre dispečerské riadenie výroby Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor).
  • Postupy a kusovníky nutné pre riadenie výroby spravuje QAD.
  • Výrobné zdroje spravuje QAD vrátane ich preventívne a operatívne údržby.
  • Komunikáciu so strojmi a zber dát z pracovísk zaisťuje QAD pomocou modulu MES.
  • Rodokmeň výrobku a sledovateľnosť šarží zaisťuje QAD.
  • Analýzy, ukazovatele ako napr. OEE poskytuje QAD.
 • QAD podporuje substitúcia výbehových výrobkov výrobky novými.
 • Vo výrobe umiestnime PC kiosky pre zobrazenie frontu práce na pracovisko a pre evidenciu skutočnosti.
 • Závozy materiálom evidujú skladníci skenovaním pomocou RF terminálov.
 • Do kioskov sa předvyplňují načítané údaje zo stroja a operátor dopĺňa skenovaním alebo výberom na dotykovej obrazovke chýbajúce údaje (ID operátora, nezhody, opravy načítaných hodnôt, namerané hodnoty a pod.).
 • QAD vyhodnocuje efektivitu výroby proti normám a vizualizuje OEE a ďalšie ukazovatele.
 • Integrácia vážnych systémov pre navažovanie a načítanie množstvo.
 • Integrácia meracích aparatúr pre načítanie výsledkov testov.
 • Podpora optimalizácie pálenia plechov. Integrácia sa SW Radan, SAPS, WRykRys, Trumpf TruTops.
 • Podpora pre delenie laserom a vysekávanie. Integrácia s JetCAM, Trumpf.
 • Komunikácia s automatizačnom systémom pre manipuláciu s plechy TruTops FAB.
 • Integrácia robotických pracovísk MOTOMAN a CLOOS.
 • Integrácia s MES Tulus a lisov Prima Power.
 • Využívanie QR, čiarových kódov, RFID, kamier a hlasovej komunikácie, riadenia vysokozdvižných vozíkov, skriňových skladov Kardex - pozri QAD Riadený sklad.
 
Siemens Opcenter Execution Discrete

Siemens Opcenter Execution Discrete


Riadenie a evidencia výroby v zložitom výrobnom a montážnom prostredí

Siemens Opcenter Execution Discrete je rozšírený MES systém, ktorý preberá plán výroby z ERP systému, pomocou APS systému (napr. Siemens Opcenter APS – bývalý Preactor) ho rozvrhuje do front práce pre jednotlivé pracoviská, riadi na nich výrobu, priamou komunikáciou s operátormi a strojmi eviduje prácu, materiálový tok a kvalitu a zobrazuje operátorom aj výkresy a návody z PLM. Konštruktérov informuje o prípadných výrobných odchýlkach a do ERP systému vráti informácie o aktuálnom stave výroby pre ďalšie preplánovanie.

Hlavné výhody:

 • Online informácie a historický prehľad o výrobe na jedno kliknutie. Prehľad o strojoch, zákazkách, produktoch aj ľuďoch. Informácie rýchlo, bez chýb spôsobených ručnými zápismi a veľkým množstvom papierov.
 • Okamžitá reakcia na situáciu vo výrobe: predchádzanie výpadkom, rozhodovanie bez oneskorenia (zníženie reakčných časov), automatický systém eskalácie pre neplánované situácie.
 • Jednotné a presné dáta naprieč výrobou dostupné pre všetkých. Informácie o tom, čo, koľko, kedy, kde a za akých podmienok sa vyrobilo. Celá dokumentácia k zákazke v elektronickej podobe (dôveryhodný záznam).
 • Zníženie prestojov, analýza dôvodov ich vzniku: monitorovanie prestojov jednotlivých výrobných zariadení. Prepojenie informácií o prestojoch s preventívnou aj operatívnou údržbou.
 • Zníženie nepodarkov, odhaľovanie chýb včas: automatická alebo manuálna identifikácia podozrivých a NOK kusov. Identifikácia miesta vzniku nepodarku vo výrobe aj lokalizácia chyby na produkte. Zvýšenie kvality vďaka video-návodom, dokumentácii a preškoleniu pracovníkov.
 • Dosiahnutie vyššej efektivity linky (OEE): zvýšenie dostupnosti zariadení vďaka prevencii výpadkov. Zvýšenie výkonu zariadenia vďaka zníženiu prestojov. Zvýšenie kvality vďaka zníženiu nepodarkov.

Najbežnejšie použitie v týchto prevádzkach:

 • Dodávatelia dielov pre automobilový priemysel a dopravu
 • Súčasti a zostavy pre letectvo, kozmonautiku a obranu
 • Priemyselné stroje, ťažké časti a zostavy
 • Komplexné montážne operácie a dielenská výroba
 • Energetický priemysel
 • Výrobné divízie orientované najmä na opracovanie kovov a plastov
 • Komplexné montážne a dielenské prostredia (vysoká zložitosť pri nízkom objeme výroby), alebo opakovaná, veľkoobjemová výroba s vysokým stupňom automatizácie

Hlavné funkcie:

 • Online komunikácia s CNC strojmi, zber stavov stroja vrátane nahrávania CNC programov.
 • Integrácia s ERP systémami (QAD, SAP a iné) a ďalšími softvérovými nástrojmi, napr. APS softvér na rozvrhovanie výroby (Opcenter APS)
 • Správa užívateľov, rolí, certifikátov a zručností: umožňuje regulovať prístup k citlivým informáciám, a zároveň zabezpečuje, aby určité úlohy vykonávali iba jednotlivci s odpovedajúcim know-how.
 • Správa nástrojov, prípravkov (nastavenie použiteľnosti k dátumu, alebo počtu cyklov).
 • Zobrazenie výrobnej dokumentácie priradenej k danej zákazke a operácii (výkres, inštruktážne video, nastavovací list, kontrolný list, baliaci list).
 • Zber výrobných dát - prostredníctvom výrobných terminálov (bezpapierová výroba). Štart / koniec jednotlivých operácií, v prípade merania kľúčových rozmerov vypĺňa operátor namerané hodnoty elektronicky. U nezhôd sa hneď určí typ nezhody a osoba zodpovedná za rozhodnutie dostane upozornenie. Formát tabuľky na zber dát môže obsahovať rôzne typy vstupov napr. (pole, rozbaľovací zoznam, prepínač, zaškrtávacie pole).
 • Zber technologických dát (možnosť snímania teploty, tlaku, otáčok, rýchlosti posunu a pre jednotlivé veličiny nastaviť limity).
 • Vizualizácia výroby - môže obsahovať výrobné aj technologické údaje s cieľom prehľadne zobraziť výrobu v reálnom čase, napr. stav stroja (zapnutý, vypnutý, servis, porucha), obsluha, nepodarky, počet hotových kusov atď. Layout obrazovky sa prispôsobuje podľa priania zákazníka.
 • Vykazovanie neproduktívnej činnosti (čistenie strojov a prípravkov, zaškoľovanie, administratívne aktivity, porady). Možnosť vytvorenia vlastného typu. Systém vždy zaznamenáva začiatok a koniec neproduktívnej činnosti.
 • Monitorovanie kľúčových výrobných parametrov (OEE – celková efektivita výrobných zariadení, DPU - počet nepodarkov na dávku, FPY - percento výrobkov, ktoré prejdú výrobným procesom bez chyby na prvý raz).
 • Riadenie údržby (elektronická evidencia a plánovanie údržby na jednotlivých zariadeniach).

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?