Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia

Riadenie kvality

Riadenie kvality

Kvalita výrobkov je kľúčová. QAD nastavuje kontroly v materiálovom toku a vyhodnocuje akosť. Zaisťuje nápravné a preventívne opatrenia.

 • Potrebujete zabezpečiť sledovanosť šarží? Nastavte, ktoré artikle majú byť šaržované a QAD sa postará o všetko ostatné.
 • Pri príjme materiálu QAD rozozná, či je kvalita zaručená dodávateľom, alebo či je nutné vykonať vstupnú kontrolu. Generuje príkaz akosti s požadovanými testami a po zadaní výsledkov vykonáva hodnotenie.
 • Vo výrobe QAD zaistí prevedenie medzioperačných kontrol presne podľa vášho predpisu vrátane prípadnej blokácie NOK kusov.
 • Potrebujete mať úplnú istotu o kvalite expedovaných výrobkov? Nastavte kontrolu na hotových výrobkoch.
 • Ak riadenia kvality úplne automatizovať vrátane spracovania dokumentácie a nápravných opatrení? Implementujte QAD QMS.

QAD QMS - Quality Management Control

QAD QMS je komplexný nástroj pre riadenie kvality. Je integrovaný s podnikovým systémom QAD, ale možno ho implementovať aj samostatne alebo s väzbou na iné informačné systémy.

S QAD QMS získáte:

 
 • zníženie nákladov na zabezpečenie kvality automatizáciou procesov,
 • splnenie štandardov požadovaných zákazníkmi a certifikačnými autoritami,
 • úsporu času pracovníkov kvality aj nákupu, výroby a skladníkov pri zabezpečovaní kvality.

Vlastnosti

 
 • QAD QMS obsahuje nástroj pre tvorbu procesov kvality, pomocou ktorého si môžete užívateľsky nastaviť pravidlá, formuláre, aletry, eskalácie, notifikácia a workflow pre zber a vyhodnocovanie dát pre kvalitu.
 • Možno užívateľsky definovať tabuľa pre podporu rozhodovania s analýzami a kľúčovými ukazovateľmi.
 • K dispozícii sú preddefinované knižnice s najčastejšími scenári:
  • Riadenie dokumentov - plnohodnotné riadenie dokumentov vrátane automatického verzovania s ukladaním histórie zmien.
  • Audity - organizácia a plánovanie auditov, definície tímov, dotazníky pre zber dát, riadenie nápravných opatrení.
  • CAPA reklamácie dodávateľom a zákaznícke reklamácie - zber informácií o reklamáciách, alerty a eskalácie. 3D a 8D reporty.
  • APQP plánovanie kvality - špecifikácia produktu a procesu, kusovníka a postupu, FMEA dokumentácie, plánu kvality, inštrukcií pre operátorov a PPAP. ​​
  • Akostné testy - test vyvolá APQP alebo udalosť v informačnom systéme. QMS špecifikuje požiadavky na testovanie, vyhodnotí výsledky a zásobu uvoľní alebo zablokuje.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?