Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia

CRM a predaj

Predaj a starostlivosť o zákazníka

Spokojný zákazník je základom úspechu každého podnikania. Pomôžeme vám vyhľadávať nových zákazníkov, pružne a včas reagovať na zákaznícku dopyt, poskytovať zákaznícky servis k vašim výrobkom aj vyhodnotiť, kde ste v predaji najefektívnejší a kde naopak zisk nezodpovedá Vašim predstavám.

 • Dodávate koncovým zákazníkom? Potrebujete riadiť predajca pri vyhľadávaní nových zákazníkov, hodnotiť príležitosti predaja, oslovovať trh aktívnym marketingom? QAD CRM to pre vás zariadi.
 • Máte stálych zákazníkov a potrebujete automatizovať komunikáciu s nimi? Objednávanie a včasné riadenie dodávok (Just In Time) zaisťujú QAD rozvrhy a odvolávky a EDI elektronická komunikácia priamo s informačnými systémami vašich zákazníkov.
 • Potrebujete otvoriť nové predajné kanály? Nainštalujte B2B internetový portál. Zákazníci si vás sami nájdu a ich objednávky sa objaví vo vašom informačnom systéme bez nutnosti asistencie vašich predajcov.
 • Predávate zložité konfigurované výrobky? Nechajte vašich zákazníkov, nech si sami zvolia variant výrobku, ktorá im najviac vyhovuje. QAD Expertné konfigurátor sa postará o zmysluplnú konfigurácii.
 • Potrebujete optimalizovať rozvoz výrobkov zákazníkom? Plantour rozhodne o naložení nákladných áut podľa ich veľkosti a polohe vašich zákazníkov čakajúcich na závoz vašimi výrobky.
 • Núti vás zákazník k tomu, aby ste vlastnili zásoby v jeho skladoch až do momentu spotreby? Automatizujte celý proces pomocou modulu QAD konsignácie.
 • Dodávate zložité výrobky aj následným servisom? QAD Zákaznícky servis zorganizuje podporu vašich zákazníkov pri používaní vašich výrobkov, a navyše postráži aj ziskovosť servisných služeb.Expedujete veľké množstvo výrobkov a nezvládate manipuláciu so zásobami?QAD Riadený skladvašim skladníkom pomôže.
 • Expedujú veľké množstvo výrobkov a nezvládate manipuláciu so zásobami? QAD Riadený sklad vašim skladníkom pomôže.
 • Nezabudnite na analýzu predaja. QAD podpora rozhodovania vám ukáže, kde ste ziskoví, a kde strácate.

 

CRM a predaj

Videá z webináre Zaostrené na predaj: rozdiely v predaji projektov, zákaziek a sériových výrobkov, CRM, ponuky, zákazky x rozvrhy x JIT, cenotvorba, EDI, expedície, fakturácia, zákaznícky servis a reporting predaja.

Náhľad videa Prodej
Náhled videa Zaostřeno na prodej

 

QAD CRM Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Zvýšte objem tržieb, získajte nových zákazníkov a udržte si existujúce. Úspešne predávajte svoje výrobky pomocou QAD CRM. Organizujte aktivity predajcov, marketingové akcie a zákaznícky servis.

S QAD CRM získate:

 
 • úsporu času predajcov aj riadenie predaja vďaka koncentráciu všetkých údajov o predajných aktivitách a správanie trhu,
 • nahraditeľnosť predajcov,
 • zvýšenie lojality zákazníkov systematickú starostlivosťou o ich spokojnosť,
 • zvýšenie tržieb a zisku z predaja vyhľadávaním nových obchodných príležitostí a riadením ponúk.

Vlastnosti

 • QAD CRM obsahuje všetky existujúce a potenciálnych zákazníkov, kontakty, konkurentmi a informácie na ne naviazané.
 • Predajca má k dispozícii všetky informácie o aktivitách u zákazníkov (návštevy, telefonáty, maily, ...).
 • Predajca má plán svojich aktivít a priebežne zaznamenáva skutočnosť.
 • aždá príležitosť predaja (dopyt, ponuka, ...) je v QAD CRM riadená. Predajca sa snaží pomocou aktivít dosiahnuť podpise kontraktu.
 • Vedenie firmy má prehľad o potencialitě trhu formou grafov a rozhodovacích tabúľ.
 • Marketing definuje marketingové akcie, vyberá cieľovej zákazníkov a formou aktivít akcie plánuje a realizuje.
 • QAD CRM koordinuje prácu všetkých účastníkov na predaji a marketingu.
 • Marketingové akcie QAD CRM vyhodnocuje z hľadiska nákladov, získaných obchodných príležitostí a poskytuje štatistiky z realizácie.
 • QAD CRM poskytuje predajcovia informácie o stave zákazníckych reklamácií a incidentov a umožňuje evidenciu nových a ich odovzdanie do servisného oddelenia.

QAD EDI E-Commerce

Digitalizácia pokračuje a ručné evidencia dokladov přeposílaných medzi zákazníkmi a dodávateľmi je plytvanie časom Vašich referentov predaja a nákupu. Komunikujte priamo s informačnými systémami vašich zákazníkov a dodávateľov. Pomocou QAD EDI E-Commerce môžete umiestňovať prijaté dokumenty priamo do vašich cieľových procesov v informačnom systéme alebo je z nich odosielať. Úplne bez asistencie užívateľa.

S QAD EDI E-Commerce získáte:

 
 • úsporu času referentov predaja a nákupu,
 • splnenie štandardov pre automatickú komunikáciu s obchodnými partnermi,
 • zníženie chybovosti a oneskorenia spôsobených ručným prepisovaním dát.

Vlastnosti

 • QAD E-Commerce plne automatizuje odovzdávanie EDI správ medzi vašim informačným systémom a systémami vašich zákazníkov a dodávateľov.
 • Komunikovať možno priamo s informačnými systémami alebo pre odovzdanie správ využiť EDI poskytovateľa, napr. Editel, Teledin pod.
 • Rýchla implementácia je zaistená předpřipravenými formáty správ pre konkrétnych zákazníkov.
 • Predpripravené EDI správy:
  • predajné objednávky,
  • zákaznícke rozvrhy a odvolávky,
  • baliace listy (ASN),
  • faktúry a selfbilly,
  • nákupnej objednávky,
  • dodávateľské rozvrhy a odvolávky, ,
  • baliace listy od dodávateľov,
  • kanban.
 • Ďalšie správy možno užívateľsky definovať vrátane konkrétnych formátov pre zákazníkov.
 • QAD E-Commerce podporuje štandardy automobilového priemyslu, napr. VDA, ANSI X12, ODETTE, EDIFACT a retail, napr. EDIFACT, EANCOM.

Plantour - optimalizácia rozvozových trás

Závažím často väčšie množstvo zákazníkov tovarom? Rastúce náklady môžete obmedziť optimálnymi rozvozovými trasami. S Plantour budú vaši dispečeri efektívne a rýchli.

S Plantour získate:

 
 • úsporu času dispečerov pri optimalizácii rozvozu tovaru,
 • zníženie nákladov o 15-30% na rozvoz tovaru efektívnejším naplánovaním rozvozových trás - menej km, menej nákladných áut, kratší čas rozvozu,
 • dodržanie časov závozov v určených otváracích dobách zákazníkov,
 • prehľadnosť nákladov na dopravu po vozidlách, zákazníkoch, výrobkoch.

Vlastnosti

 • Plantour importuje z informačného systému príkazy k expedíciu vrátane dodacích adries zákazníkov, zoznamu tovaru s objemy a hmotnosťami.
 • Plantour obsahuje zoznam dostupných vozidiel vrátane ich tonáže a veľkosti.
 • Plantour navrhne podľa digitálnych máp nakládku vozidiel a rozvozovej trasy tak, aby bola využitá dostupná vozidlá, splnené závozové požiadavky zákazníkov a náklady na dopravu boli čo najnižšie.
 • Užívateľ môže do navrhnutých trás zasiahnuť, prípadne simulovať ďalšie scenáre.
 • Plánovanie podporuje aj pobočky s rozvozovými depy.
 • Trasy Plantour odovzdáva informačnému systému, ktorý zorganizuje nakládku a vygeneruje dodacie listy.
 • Plantour naviguje vodiča pomocou mobilného zariadenia po naplánovanej trase a súčasne monitoruje pre dispečera skutočnú trasu, polohu vozidla, tankovanie, neštandardné správanie vozidla, náklady na servis a vytvára knihu jázd.
 • Plantour poskytne plán trás, porovnávacie analýzy plán vs. skutočnosť, vyhodnotenie efektivity využitia vozidiel (vlastný vs. externej preprava), prehľad vyťaženia vozidiel, prehľad produktivity obsluhy, podklady pre mzdové ohodnotenie vodičov.
 • Plantour nájde využitie v segmentoch:
  • potraviny, nápoje, ovocie, zelenina, lieky,
  • elektronika, spotrebný tovar, nábytok,
  • tlač, poštové balíky
  • zvoz odpadov,
  • servisné a logistické služby.

QAD Rozvrhy a odvolávky

Prepojte s vašimi zákazníkmi a dodávateľmi plánovanie vo vašich informačných systémoch a skráťte priebežnú dobu dodávok bez navýšenia zásob. Režim Just In Time (JIT) riadenie dodávok je využívaný hlavne v automobilovom priemysle, ale výrobcovia spotrebného tovaru a ďalších odvetví si začínajú tento typ komunikácie tiež osvojovať.

S QAD Rozvrhy a odvolávkami získate:

 
 • splnenie štandardov automobilového priemyslu pre komunikáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi,
 • úsporu času referentov predaja pri evidencii rozvrhov a odvolávok a ich odovzdávanie do výroby a expedície,
 • úsporu času nákupcov a skladníkov pri objednávaní a príjme materiálu,
 • zníženie nákladov na nákup znížením nákupných cien a skrátením dodacích lehôt,
 • pružnú a rýchlu reakciu na požiadavky zákazníka,
 • pružnejšie a rýchlejšiu reakciu dodávateľov na zmeny vašej dopytu po materiáli.

Vlastnosti na zákazníckej strane

 • Evidencia rámcových kontraktov o dodávkach výrobkov zákazníkom vrátane všetkých finančných i logistických parametrov.
 • Priebežná evidencia zákazníckych predpovedí odberu výrobkov (rozvrhov, forecastov) a jemných odvolávok (objednávok konkrétnych množstvo k datumu prípadne hodine) presne vo formáte zasielanom zákazníkom aj so zachovaním histórie predtým zaslaných správ a ich zmien.
 • Automatická tvorba výsledných expedičných rozvrhov z predpovedí a jemných odvolávok podľa nastavených pravidiel v rámcovom kontraktu. Výsledný rozvrh možno modifikovať a potom vstupuje do plánovania výroby a riadenia expedície.
 • Riadenie expedície vrátane balenia s podporou skenovania čiarových a QR kódov a tlače interných a zákazníckych etikiet pre značenie boxov a kontajnerov vo formáte požadovanom zákazníkom.
 • Fakturácia podľa expedovaného množstva a údajov v kontraktu.
 • Podpora jednosměnných, dvousměnných, třísměnných aj nepretržitých prevádzok alebo ich kombináciou.
 • Špeciálne algoritmy pre výpočet miezd, vrátane odmien, príplatkov a zrážok.
 • Elektronická forma komunikácie so štátnou správou a poisťovňami.

Vlastnosti na dodávateľskej strane

 
 • Pre zvolený materiál môžete nastaviť viac dodávateľov a percentuálny pomer delenia nákupu medzi ne tak, aby boli všetci aktívni a schopní nahradiť jeden druhého.
 • QAD generuje z pláne nákupu nielen objednávky (jemné odvolávky), ale aj predpovede nákupu (Forecast, rozvrhy) a posiela ich dodávateľom tak, aby sa mohli včas pripraviť na budúce dodávky.
 • Rozvrhy a odvolávky možno dodávateľom zasielať priamo do ich systému pomocou QAD EDI E-Commerce, zobrazovať v B2B internetovom portáli alebo zasielať mailom či faxom.

B2B internetový portál

Efektívna komunikácia aj bez EDI. Neobsahuje Ak váš informačný systém funkcionalitu EDI komunikácie alebo neobchodujete so svojimi partnermi príliš často, využite jednoduché riešenie. B2B internetový portál vám poskytne možnosť predaja alebo nákupu a prácu s evidenciou prevediete zo svojich zamestnancov na svojich obchodných partnerov.

S B2B internetovým portálom získate:

 
 • úsporu času referentov predaja a nákupu,
 • nový predajný kanál pre oslovenie väčšej množiny zákazníkov bez navýšenia nákladov na predaj,
 • kontrolu dodávok od dodávateľov a prehľad o materiáli na ceste vedie k zníženiu zásob,
 • úsporu času skladníkov pri príjme materiálu skenovaním celých paliet a automatizáciou príjmu ich obsahu.

Vlastnosti portálu na strane predaja

 • Portál komunikuje so zákazníkmi v ich jazyku a ponúka im tovaru podľa cieľových regiónov.
 • Zverejnenie výrobkov na portále jednoduchým zaškrtnutím v informačnom systéme
 • Jednoduché doplnenie fotografií a grafík k výrobkom.
 • Predajné ceny vychádzajú z predajných cenníkov informačného systému vrátane nastavených individuálnych cien, zliav, množstevných zliav a pod.
 • Zákazník objednáva tovar jednoduchým vkladaním do nákupného košíka. Portál ho informuje o akciách a voliteľne o skladových zásobách.
 • Objednávka je ihneď k dispozícii v informačnom systéme, ktorý na ňu reaguje plánovaním výroby a riadením expedície.
 • Potvrdenie objednávky a expedície generujú a odosielajú zákazníkovi informatívne mail.

Vlastnosti portálu na nákupné strane

 • S pravidelným dodávateľom možno podpísať zmluvu o objednávaní materiálu prostredníctvom vášho portálu s odovzdaním prihlasovacích údajov.
 • Dodávateľ v portálu zaktualizuje prihlásenie pre svojich zamestnancov.
 • Váš informačný systém automaticky objednáva materiál u zvolených dodávateľov prostredníctvom portálu - zverejňuje na ňom vaše nákupné objednávky prípadne dodávateľské rozvrhy a odvolávky.
 • Dodávateľ zapisuje do portálu expedované množstva vrátane balenia do boxov a na palety. Portál tlačí etikety s čiarovými kódmi pre ich značenie.
 • Vašu nákupcovia majú prehľad o materiáli na ceste.
 • Skladníci skenujú pri príjme len etikety paliet. Informačný systém už pozná z portálu ich obsah.

S Expertným konfigurátorom získate prednosť pred konkurenciou, pretože u vás si môže zákazník výrobok upraviť podľa svojich potrieb, a napriek tomu ho dostane za kratší čas a za nižšiu cenu, úsporu času konštruktérov a technológov pri príprave <s

QAD Expertný konfigurátor

Vyhnite sa vývoju na zákazku a vysokým nákladom a rizikám pri realizácii. Umožnite zákazníkom, aby si upravili vaše výrobky podľa svojich potrieb. Vďaka konfigurátora dáte zákazníkovi voľbu vlastnej konfigurácie a súčasne si udržíte štandardnú výrobu so všetkými jej výhodami. QAD Expertné konfigurátor využívajú naši zákazníci pre konfigurácie áut, bicyklov, klimatizáciou, lyží, okien, roliet vr. rozmerov, nábytku a pod.

S Expertným konfugurátorem získáte:

 
 • prednosť pred konkurenciou, pretože u vás si môže zákazník výrobok upraviť podľa svojich potrieb, a napriek tomu ho dostane za kratší čas a za nižšiu cenu,
 • úsporu času konštruktérov a technológov pri príprave nových výrobkov, zníženie nákladov na vývoj.

Vlastnosti

 
 • QAD Konfigurátor umožní preddefinovať ku nakonfigurovanému výrobku pravidlá pre predajné konfiguráciu. Systém potom dáva formou otázok a odpovedí zákazníkovi vybrať z zoznamu možností a podľa jeho odpovedí riadi ďalšie otázky a možné odpovede tak, aby nevznikol nerealizovateľný výrobok.
 • QAD stanovuje pre požadovanú konfiguráciu predajnú cenu.
 • Podľa preddefinovaných technologických pravidiel QAD vygeneruje nové vyrábané polotovary a finálny výrobok, spojí ich do kusovníkov, vygeneruje pracovné postupy s výrobnými operáciami, vypočíta plánované náklady a doklady odošle do plánovania a riadenia výroby.

QAD Zákaznický servis

Predávate zložitejšie výrobky a následne na nich poskytujete servis? S jeho organizácií vám pomôže modul QAD Zákaznícky servis (SSM - Servis Support Management).

S QAD Zákazníckym servisom získate:

 
 • lojálnych zákazníkov spokojné s vašimi výrobkami a poskytovaným servisom na ne,
 • efektívny servis generujúce firme zisk.

Vlastnosti

 • Nastavenie štruktúry servisných zdrojov (technikov a ich špecializácie, servisných stredísk, ...)
 • Evidencia inštalovanej báza - predaných výrobkov, ich výrobných čísel, umiestnenie u koncových zákazníkov.
 • Servisné kusovníky a postupy.
 • Evidencia a riadenie servisných volaní. Generovanie pravidelných požiadaviek na údržbu zo zmlúv. Prideľovanie volanie a požiadaviek servisným technikom podľa lokality a odbornej spôsobilosti.
 • Evidencia činností na servisných zásahoch, spotreba práce, náhradných dielov, výdavkov.
 • Fakturácia podľa servisných zásahov a zmlúv.

QAD Podpora rozhodovania

Správne rozhodovanie je základom úspechu každej firmy, a to nielen na pozícii najvyššieho vedenia, ale aj v každodennú prácu jednotlivých zamestnancov. Kľúčom k správnemu rozhodnutiu sú znalosti a skúsenosti a potom najmä aktuálne a správne informácie. Získajte nástroje na podporu rozhodovania priamo v základnom systéme a už nebudete musieť dokupovať a pracne napájať na informačný systém špecializované manažérske BI nástroje.

S QAD Podporou rozhodovanie získate:

 
 • rozhodovanie na základe vždy aktuálnych informácií prezentovaných pomocou jednoduchých vizuálnych prvkov s možnosťou analýzy príčin a súvislostí v detailoch,
 • jasnú signalizáciu priorít pomocou semaforov s analýzou príčin,
 • rozhodovacie tabule predpripravené podľa bežných potrieb v danom priemysle,
 • jednoduchú a rýchlu tvorbu vlastných tabúľ a metrík nad dátami informačného systému bez nutnosti tvorby dátového skladu a dátových púmp.

Vlastnosti

 • Analýzy výkonnosti predaja v tržbách, hrubom zisku a predanom množstve po výrobkoch, zákazníkoch a predajcoch.
 • Analýzy nákupu v úplnosti dodávok, včasnosti dodávok, nekvalite a nákladoch po materiáloch, dodávateľoch a nákupcov.
 • Analýzy výrobyvo využití kapacitných celkov a ich efektivite, OEE, sklzoch na pracovných príkazoch, nákladoch na výrobu so signalizáciou zvýšených nákladov alebo úspor skutočnosti proti plánovaným nákladom, v prestojoch, nepodarkov a ich príčinách, ...
 • Finančné hospodárenie po samostatných právnych subjektoch, nad ktorými QAD vykonáva konsolidovanú závierku. V rámci právnych subjektov môžete analyzovať hospodárenia divízií, nákladových stredísk, prípadne tieto pohľady rôzne kombinovať. Metriky sú zamerané na hodnotenie pohľadávok a záväzkov.
 • Správnosť používaní ERP systému QADje sledovaná pomocou sto preddefinovaných ukazovateľov - metrík. Na prvý pohľad vidíte, kde používatelia nepracujú správne, kliknutím na ukazovateľ zistíte chybné záznamy a môžete teda včas zabezpečiť nápravu a predísť tak zhoršeniu ukazovateľov v predaji, nákupe, výrobe a financiách.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?