Produktové riešenia

Podpora rozhodovania

Podpora rozhodovania

Správne rozhodovanie je základom úspechu každej firmy, a to nielen na pozícii najvyššieho vedenia, ale aj v každodennú prácu jednotlivých zamestnancov. Kľúčom k správnemu rozhodnutiu sú znalosti a skúsenosti a najmä aktuálne a správne informácie.

 • Dynamické systémové nástroje QAD Browse s možnosťou drill-down analýzy vám poskytnú komfortný nástroj pre triedenie, spracovanie a vyhodnocovanie každodenných informácií.
 • QAD Metriky vám pomôžu identifikovať problematické záznamy a zároveň vás budú navigovať priamo k príčine ich vzniku.
 • Nástroj QAD Rozhodovací tabule vám umožní zoskupiť si najdôležitejšie informácie do jednej obrazovky.
 • QAD Rozpočty vám umožní definíciu nákladových limitov pre Divízia, Nákladové strediská alebo Projekty a ich porovnanie so skutočnosťou.

Podpora rozhodovania

Správne rozhodovanie je základom úspechu každej firmy, a to nielen na pozícii najvyššieho vedenia, ale aj v každodennú prácu jednotlivých zamestnancov. Kľúčom k správnemu rozhodnutiu sú znalosti a skúsenosti a najmä aktuálne a správne informácie. Získajte nástroje na podporu rozhodovania priamo v základnom systéme a už nebudete musieť dokupovať a pracne napájať na informačný systém špecializované manažérske BI nástroje.

S QAD podporou rozhodovanie získate:

 
 • rozhodovanie na základe vždy aktuálnych informácií prezentovaných pomocou jednoduchých vizuálnych prvkov s možnosťou analýzy príčin a súvislostí v detailoch,
 • jasnú signalizáciu priorít pomocou semaforov s analýzou príčin,
 • rozhodovacie tabule predpripravené podľa bežných potrieb v danom priemysle,
 • jednoduchú a rýchlu tvorbu vlastných tabúľ a metrík nad dátami informačného systému bez nutnosti tvorby dátového skladu a dátových púmp.

Vlastnosti

 
 • Analýzy výkonnosti predaja v tržbách, hrubom zisku a predanom množstve po výrobkoch, zákazníkoch a predajcoch.
 • Analýzy nákupu v úplnosti dodávok, včasnosti dodávok, nekvalite a nákladoch po materiáloch, dodávateľoch a nákupcov.
 • Analýzy výroby vo využití kapacitných celkov a ich efektivite, OEE, sklzoch na pracovných príkazoch, nákladoch na výrobu so signalizáciou zvýšených nákladov alebo úspor skutočnosti proti plánovaným nákladom, v prestojoch, nepodarkov a ich príčinách
 • Finančné hospodárenie po samostatných právnych subjektoch, nad ktorými QAD vykonáva konsolidovanú závierku. V rámci právnych subjektov môžete analyzovať hospodárenia divízií, nákladových stredísk, prípadne tieto pohľady rôzne kombinovať. Metriky sú zamerané na hodnotenie pohľadávok a záväzkov.
 • Správnosť používaní ERP systému QAD je sledovaná pomocou sto preddefinovaných ukazovateľov - metrík. Na prvý pohľad vidíte, kde používatelia nepracujú správne, kliknutím na ukazovateľ zistíte chybné záznamy a môžete teda včas zabezpečiť nápravu a predísť tak zhoršeniu ukazovateľov v predaji, nákupe, výrobe a financiách.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies