Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia

Riadenie ľudských zdrojov

Ľudské zdroje

Oblasti spracovanie miezd, personalistiky, elektronické dochádzky, stravovania a pod. Bývajú neoddeliteľnou súčasťou podnikových procesov.

 • Modul m.mzdy je skvelým nástrojom pre zvýšenie efektivity pri spracovaní mzdových údajov, pri tvorbe pracovných kalendárov, pri výpočte úkolových alebo časových miezd vrátane odmien, príplatkov alebo zrážok. Systémovo podporuje rôzne typy prevádzok od jednosměnného po nepretržitý.
 • Systémová časť m.personalistiky bude za vás strážiť platnosť zdravotných prehliadok alebo periodických školenie u svojich zamestnancov
 • S m.elektronickou dochádzkou môžete evidovať dochádzku svojich zamestnancov elektronicky, zaviesť prístupový systém a zamedziť tak neoprávneným osobám vstupu do určitých častí spoločnosti?
 • Pre výpočet miezd z podkladov dochádzky využite jednoducho integráciu modulov m.mzdy a m.elektronická dochádzka k automatizáciu tohto procesu.

Ľudské zdroje

Zvýšte efektivitu pri spracovaní personálnych a mzdových údajov. Využite dáta evidované v elektronickom dochádzkovom systéme, riaďte prístupy ľudí v areáli vašej spoločnosti.

S ľudskými zdrojmi získate:

 
 • vedenie mzdovej agendy v súlade s legislatívou vrátane zaistenia podpory pri legislatívnych zmenách,
 • úsporu času pri spracovaní mzdových a personálnych údajov,
 • integráciu medzi mzdovým a dochádzkovým modulom,
 • možnosť riadenia zamestnaneckých prístupov.

Vlastnosti

 • Možnosť definície pracovných kalendárov.
 • Podpora jednozmenných, dvojzmenných, trojzmenných aj nepretržitých prevádzok alebo ich kombinácie.
 • Špeciálne algoritmy na výpočet miezd vrátane odmien, príplatkov a zrážok.
 • Elektronická forma komunikácie so štátnou správou a poisťovňami.
 • Automatické monitorovanie platnosti zdravotných prehliadok a školení.
 • Možnosť definície podnikovej zamestnaneckej štruktúry.
 • Väzba dochádzkového a mzdového modulu umožní využitie dochádzkových dát evidovaných zamestnancami pri výpočte miezd.
 • Systémová podpora pri riadení prístupov zamestnancov.

Elektronická dochádzka

Elektronická dochádzka, m.docházka umožňuje evidovať priechody osôb pomocou čipových kariet cez prístupové a dochádzkové snímače.

S Elektronickou dochádzkou získate:

 
 • spojenie funkcie prístupového a dochádzkového systému vďaka evidovanie priechodov osôb pomocou čipových kariet,
 • spojenie s personálnymi dátami modulu m.mzdy,
 • prenos záznamov v reálnom čase

Vlastnosti

 • Za obdobie uzatvárajú dochádzku.
 • Rozhodujú o nadčasových hodinách a príplatkoch, čerpanie a prevodu náhradného voľna.
 • Pre mzdovú učtáreň sú priamo generované doklady neprítomnosti a ďalšie informácie pre spracovanie miezd. Záznamy dochádzky sú podkladom pre spracovanie miezd.
 • Modul prístupov je možné použiť nielen pre kontrolu vstupu osôb do jednotlivých priestorov, ale aj k povolenie vjazdu vozidiel do areálu, na parkovisko firmy a podobne.
 • Ako identifikačné media je možné použiť nielen bezkontaktné karty, ale i rôzne kľúčenky, magnetické karty, prípadne odtlačky prstov.
 • SW modul sme schopní dodať vrátane mnohých druhov a typov dochádzkových a prístupových čítačiek.
 • Sme schopní sa pripojiť už k existujúcemu dochádzkovému HW a SW zákazníka.
 • Pro ušetření financí za nákup docházkového HW, je též v některých případech použít k zaznamenání příchodu a odchodu na/z pracoviště aplikaci ADC Čárové kódy. 
 • Propojení na stávající docházkový systém zákazníka je možno realizovat v několika úrovních:
  • Plné využití stávajícího docházkového systému tj. ponechání stávajícího docházkového systému a vytvoření rozhraní pro komunikaci mezi stávajícím SW pro docházku a SW m. mzdy.
  • Ponechání HW stávajícího docházkového systému (tj. snímačů, souvisejícího HW a příslušného komunikačního SW) a jejich napojení na SW m.docházka na úrovni přenosu průchodů docházkovými snímači.
  • Pre ušetrenie financií za nákup dochádzkového HW, je tiež v niektorých prípadoch použiť na zaznamenanie príchodu a odchodu na / z pracoviska aplikáciu ADC Čiarové kódy. & Nbsp;

m.mzdy

Systém s jednotnou a aktuální databází obsahující informace, které mohou být zpřístupněny na všech úrovních řízení firmy. Pozornost je věnována integraci se systémem QAD Enterprise Applications, zejména s výrobním a finančním modulem. Systém poskytuje efektivní nástroje při pořizování, vyhledávání a prezentaci důležitých mzdových údajů.

S m.mzdy získáte:

 
 • zvýšenie efektivity spracovania mzdových dát,
 • vysoká nezávislosť na legislatívnych zmenách a vnútrofiremných pravidlách,
 • minimalizácia chýb personálu,
 • ochrana investícií

Vlastnosti

 
 • Disponuje unikátnym riešením výpočtových algoritmov, ktoré umožňujú veľmi jednoduchým spôsobom meniť proces výpočtu podľa požiadaviek a bez nutnosti zásahov do aplikačného programového vybavenia.
 • m.mzdy boli vyvinuté špeciálne na základe požiadaviek výrobných a distribučných organizácií, kde musí spĺňať špecifické nároky v oblasti spracovania miezd.
 • Obsahuje funkcionalitu:
  • pracovné kalendáre a evidencia odpracovanej doby
  • základné personalistika
  • výstupy pre MS Word
  • zúčtovania
  • evidenčné listy
  • oznámenie o nástupe do zamestnania ČR
  • servis výstupných informácií

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?