Služby

Analýza podnikových procesov

 

Informačné systémy sú dnes vnímané ako samozrejmá súčasť procesnej problematiky, fungujúcej na pozadí, v podstate automaticky. Všetky kroky v optimalizácii procesov realizujú špeciálne vyškolení odborní konzultanti firmy Minerva. Ich odborná úroveň je garantovaná skúsenosťami z viac než stovky projektov uskutočnených nielen v Českej a slovenskom republike. Tým je zaistené odborné riadenie a účinné nasadenie zúčastnených realizačných tímov, čo umožňuje maximalizovať potenciál každého zákazníka. Skúsenosť konzultantov-špecialistov sa pri implementácii vysoko funkčných integrovaných systémov a s ňou súvisiace optimalizáciu podnikových procesov prejavuje ako rozhodujúci faktor úspechu. Prvotné kroky procesnej optimalizácie sú vykonávané v rámci analýzy súčasného stavu firmy. Analýza obsahuje popis doterajších procesov, určenie zodpovedností vlastníkov procesov, vrátane dátových a organizačných štruktúr, vrátane materiálových a dátových tokov. Najväčší dôraz kladieme na identifikáciu kritických faktorov v súčasných procesných modeloch a definíciu detailných požiadaviek špecifických pre dané odvetvie.

Týmto spôsobom spoločne s kľúčovými zamestnancami firmy nachádzame príležitosti na zlepšenie procesného modelu v najširšom slova zmysle. To znamená definícia variantov cieľových procesov a výber najvhodnejšieho variantu korešpondujúce so stratégiou firmy. Reálnym výstupom je návrh organizačných opatrení, personálnych opatrení, definícia zodpovednosti a kompetencií. To všetko podriadené jedinému cieľu - zvýšenie výkonnosti a kvality firemných procesov. Týmto spôsobom vykonávaná procesná analýza a optimalizácia priamo súvisí s implementáciou informačného systému QAD. Naším cieľom je taká definícia procesného modelu, ktorá bude súčasťou každodennej praxe. Ide o to, aby bez významného zaťaženia kľúčových pracovníkov firmy vznikli také procesné modely, ktoré sa dajú používať okamžite a ktoré prinesú jednoznačný efekt vo zvýšení efektívnosti a flexibility špecifických firemných procesov.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies