O spoločnosti

Projekt OPPI

Minerva ČR v rámci Operačného programu podnikanie a inovácie programu ICT a strategické služby realizuje vývoj aplikačného prostredia ERP. tento projekt je realizovaný s podporou prostriedkov EÚ.

Operačný program Podnikanie a inovácie je hlavným dokumentom Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, na základe ktorého je Českej republike poskytuje finančná podpora podnikateľom, a to ako zo zdrojov štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov Európskej únie.

Popis projektu 2.2 ITS03 / 073 "Vývoj aplikačného prostredia pre ERP"

1. Ciele
Hlavným zámerom projektu je vytvorenie špecializovaného softvéru, ktorý by výrazne uľahčil a zjednodušil rozširovanie funkčnosťou ERP systému o jednotlivé funkcie io celej moduly.
Základným cieľom je tvorba vysoko sofistikovaného riešenia zvyšujúceho produktivitu programovania, ktoré povedie k výraznému urýchlenie reakčnej doby na požiadavky jednotlivých zákazníkov i celého trhu.
Výsledný produkt umožní rýchle rozšírenie palety funkcií existujúcich riešení, a aj vytváranie úplne nových SW systémov s definovanou modulárnou štruktúrou a výrazným obmedzením chýb.

2. Popis
NNajdôležitejšie atribútom systému bude schopnosť vytvorenie funkčného programu a aplikačného modulu na základe užívateľsky definovaných vlastností. Výsledný produkt bude vďaka modularite a definované štruktúre možné ďalej jednoducho upravovať a prispôsobovať prípadným zmenám technológií.
Základným nástrojom systému bude Generátor aplikačnej vrstvy, ktorý bude slúžiť na vytváranie nových funkcií a k integrácii externých aplikácií do prostredia ERP systému.
generovaná aplikácia bude vždy začlenená do modernej štvorvrstvové architektúry.

3. Prínosy pre žiadateľa
Pružnejšiu reakcia na požiadavky zákazníkov umožní rozšírenie ponuky lokálnych úprav. Bude zjednodušená a zrýchlená integrácia chýbajúcich funkčných celkov. Obe tieto inovácie umožnia realizovať viac prác pre zákazníkov a dávajú väčšiu šancu na získanie zákazníkov nových. Aplikácia tiež prináša zvýšenie produktivity programovania, zjednotenie štruktúry programov, jednoduchšie vykonávanie následných úprav a upgrade a obmedzenie počtu chýb.

4. Prínosy pre zákazníkov
Riešenie bude v prvom rade uplatniť u zákazníkov s ERP systémom QAD v oblasti výrobných a distribučných spoločností.
Hlavné prínosy: zlepšenie starostlivosti o zákazníkov, pružnejšie reakcie na ich požiadavky, rozšírenie ponuky lokálnych úprav, integrácia nových funkčných celkov, zníženie chybovosti, užívateľsky prívetivé GUI, použitie najmodernejších technológií, jednoduché upgrady, zvýšenie funkcionality a prevádzkových parametrov systému.

OPPI

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies