Služby

Implementácia

Zatiaľ čo mnoho investičných projektov v oblasti informačných technológií zlyhá a nedospeje k plánovaným kritériám úspešnosti, kladie si implementačné servis spoločnosti Minerva za cieľ nielen splniť plánované a očakávané prínosy, ale aj prekonať mieru podnikateľského očakávania. Samozrejmosťou je uskutočniť projekt včas a v rámci rozpočtu. Minerva je vždy schopná zaistiť úspešnú implementáciu, a to vďaka využitiu správnych ľudí s patričnými skúsenosťami a vďaka vyskúšané metodológiu a infraštruktúre. Dokladom úspešných implementácií je zoznam referencií.

 

Poradenstvo

sa môže pri implementácii vysoko funkčných integrovaných systémov prejaviť ako rozhodujúci faktor úspechu. Ide o skutočnú výzvu pre celú organizáciu a zároveň o ideálnu príležitosť pre preverenie existujúcich pracovných postupov, výrobných a distribučných procesov, ľudí, organizačnej štruktúry, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, atď.

Tím povolaných odborníkov spoločnosti Minerva načerpal svoje skúsenosti pri viac ako stovke miestnych inštalácií, čo mu umožňuje účinne nasadiť svoje sily a maximalizovať potenciál každého zákazníka s orientáciou na optimalizáciu zisku.

Vedenie projektu.

Spoločnosť Minerva poskytuje komplexný program pred aj po implementačných služieb a podpory. Spolupracuje so zákazníkom a plánuje postup prác tak, aby bolo stopercentne dosiahnuť vzájomne dohodnuté očakávaného prínosu. Najskôr je vypracovaný plán projektu, ktorý je prispôsobený potrebám konkrétneho zákazníka, čomu poslúži naša preverená implementačná metodika. Naši projektoví manažéri budú celý projekt riadiť a usmerňovať s neustálym zmysle cieľov projektu a na to, aby boli dosiahnuté včas a v rámci rozpočtu. Každý ukončený projekt podrobne vyhodnocujeme, aby sme sa poučili z jeho kladov a prípadných záporov. To zaručuje neustále rastúcu kvalitu implementácie. Naše skúsenosti a úspešnosť v implementáciách potvrdzuje aj fakt, že Minerva zavádza informačný systém QAD EA do našich podnikov už od roku 1993!

Minerva ponúka významný odborný potenciál pri plánovaní a koordinácii implementácie na viacerých závodoch, prípadne potom implementáciu v medzinárodnom prostredí. Poslúžime radou, či je v danej situácii vhodnejšie implementácia po etapách či implementácia celého systému súčasne. Po začatí ostrej prevádzky zabezpečuje naše oddelenie Podpory priebežné sledovanie systému. Cieľom je udržanie optimálneho výkonu podnikového informačného systému v meniacom sa podnikovom prostredí.

Školenia a vzdelávanie

jsú kľúčovými aspektmi implementačného servisu. Ide zároveň o oblasti, kde možno dosiahnuť najvyššiu návratnosť investície. Správne preškolenie členov projektového tímu v správny čas zvyšuje pravdepodobnosť uskutočnenia projektu včas a v rámci rozpočtu. Prvým krokom je vzdelávanie vo filozofii MRPII, ktoré zaistí spoločnú platformu, na ktorej môže projektový tím svoju implementáciu stavať. Tím bude preškolený v základnej a voliteľne aj pokročilé funkcionalite aplikácie QAD EA.

Špecializované kurzy sú organizované podľa potreby. Všetky kurzy je možné organizovať buď v plne účelovo prispôsobenom školiacom stredisku spoločnosti alebo priamo u zákazníka na pracovisku. Klientom Minervy sú k dispozícii aj e-kurzy. Sú zamerané nielen na funkcionalitu QAD EA, ale aj na najnovšie svetové trendy v riadení podnikov. Nástroj elektronického školenia umožňuje stanoviť koncepciu priebežného vzdelávania zamestnancov podniku aj s následným testovaním nadobudnutých znalostí.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies