Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia

Plánovanie

Plánovanie

Plánovanie je kľúčovým procesom firmy pre zabezpečenie včasných dodávok zákazníkom, udržanie rozumné úrovne zásob, dosiahnutie vysokej efektivity využitia zdrojov a dosiahnutie plánovaného zisku firmy.

 • Cieľom dlhodobého plánovania je stanoviť predpokladané náklady a výnosy a preveriť realizovateľnosť plánu cez podnikové zdroje.
 • Predávate koncovým zákazníkom a sezóny a akcie spôsobujú zásadné výkyvy dopytu po vašich výrobkoch? QAD Riadenie dopytu vám pomôže akcie zladiť, stanoviť prognózy predaja a včas naplánovať výrobu a nákup.
 • Potrebujete dynamicky reagovať na meniace sa dopyt zákazníkov? QAD MRPII plánovacie nástroje za vás sledujú meniace sa predajné objednávky a prognózy predaja a priebežne optimalizujú plán nákupu a výroby.
 • Ak plánovať výrobu po minútach do obmedzených zdrojov a využívať pri plánovaní špecializované optimalizačné algoritmy? Sú pre Váš plán rozhodujúce vedľa primárnych zdrojov aj zdroje sekundárne? Odporúčame implementáciu produktu Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor)
 • Plánujeme správne? Kde sú úzke miesta? Odpovede nájdete v QAD podpore rozhodovania.
_

Predstavenie APS Opcenter Scheduling

Detailné plánovanie výroby s APS Preactor od Siemens. Nainštalovali sme APS Preactor u desiatok výrobcov a pomohli optimalizovať plánovanie.

Pre zhliadnutie komentovaných videí (CZ) vyplňte prosím krátky formulár.
 

QAD Dlhodobé plánovanie

Zvýšte efektivitu pri spracovaní personálnych a mzdových údajov. Využite dáta evidovaná v elektronickom dochádzkovom systéme, riaďte prístupy ľudí v areálu vašej spoločnosti.

S QAD Dlhodobým plánovaním získate:

 
 • zladenie plánov predaja, výroby a nákupu,
 • prevedenie množstevných a kapacitných plánov na výnosy a náklady,
 • prevedenie množstevných a kapacitných plánov na výnosy a náklady,

Vlastnosti

 
 • QAD vám umožní stanovenie plánu predaja z história pomocou štatistických metód v množstevných jednotkách i predpokladaných tržbách po mesiacoch.
 • QAD rozpadne plán predaja do požiadaviek na nákup a pracovných príkazov, teda plánu nákupu a výroby v množstevných jednotkách. Plán nákupu aj výroby prepočíta do plánovaných nákladov po mesiacoch vrátane časových posunov proti plánu predaja.
 • Plán výroby QAD preverí proti kapacitným kalendárom Vašich výrobných zdrojov a upozorní na prípadné disproporcie.

QAD Riadenie dopytu

Sezónne predaja a akcie výrazne zvyšujú predaj tovaru. Je potrebné včas sa na ne pripraviť předvyrobením zásob. Ak plánujeme akcie na svoje výrobky v rôznych predajných reťazcoch, je nutné ich správne načasovať a predísť vzájomnej kanibalizácie. QAD Riadenie dopytu obsahuje štatistické a plánovacie nástroje pre generovanie prognóz predaja po výrobkoch a skupinách podľa histórie a modelovanie rôznych situácií.

QAD Riadením dopytu získate:

 
 • prognózy predaja výrobkov podľa predpokladaného správanie trhu,
 • zníženie zásob prepojením prognózovania predaja a plánovanie výroby,
 • zvýšenie tržieb minimalizáciou situácií, keď zásoby nestačí pokrytie dopytu.

Vlastnosti

 
 • QAD umožňuje analýzu histórie predaja vrátane odfiltrovanie neštandardných situácií.
 • QAD podporuje substitúcia výbehových výrobkov výrobky novými.
 • Z vyčistenej histórie QAD modeluje prognózy predaja. Umožňuje zaplánovanie akcií a sezón aj agregácie za skupiny výrobkov.
 • QAD navrhuje optimálnej úrovne zásob a používa ich spolu s prognózami predaja pre priebežné plánovanie výroby a nákupu.
 • Súčasťou je aj vyhodnocovanie kvality prognóz predaja a zbieranie skúseností pre postupné zlepšovanie procesu riadenia dopytu.

QAD MRPII plánovacie nástroje

Zákazníci očakávajú, že na ich požiadavky dokážete zareagovať vo veľmi krátkej dobe. Výroba na sklad znamená neakceptovateľné zvýšenie zásob a nákladov. QAD MRPII plánovania je nástroj, ktorý vám pomôže včas vyrobiť a nakúpiť.

S QAD MEPII získáte:

 
 • optimálne rozloženie zásob výrobkov, materiálu a rozpracovanosti pre včasné pokrytie dopytu zákazníkov,
 • úsporu času plánovačov a nákupcov vďaka dynamickému plánovanie výroby a nákupu podľa dopytu zákazníkov, rozpracovanosti a zásob,
 • krátenie priebežnej doby dodávok u zložitých výrobkov vyvíjaných na zákazku,
 • elimináciu sklzov spôsobených opomenutím nákupu alebo výroby čiastkových artiklov dôležitých pre finálny výrobok.

Vlastnosti

 
 • QAD umožňuje analýzu histórie predaja vrátane odfiltrovanie neštandardných situácií.
 • QAD podporuje substitúcia výbehových výrobkov výrobky novými.
 • Z vyčistenej histórie QAD modeluje prognózy predaja. Umožňuje zaplánovanie akcií a sezón aj agregácie za skupiny výrobkov.
 • QAD navrhuje optimálnej úrovne zásob a používa ich spolu s prognózami predaja pre priebežné plánovanie výroby a nákupu.
 • Súčasťou je aj vyhodnocovanie kvality prognóz predaja a zbieranie skúseností pre postupné zlepšovanie procesu riadenia dopytu.

Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor)

Zvládli ste MRPII plánovania vo vašom podnikovom systéme a chcete sa posunúť o stupeň vyššie k optimalizáciu plánu pokročilými algoritmy? Nie ste spokojní s plánovaním vo vašom podnikovom systéme a hľadáte náhradné lepší plánovací nástroj? Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor) patrí do svetovej špičky a konzultanti Minervy majú za sebou desiatky jeho úspešných implementácií nielen so systémom QAD, ale aj s ďalšími podnikovými systémami, napr. SAP, Infor, Scala.

So Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor) získate:

 
 • skrátenie priebežných dôb realizácie výrobku a dodacích lehôt k zákazníkovi,
 • lepšie využitie výrobných zdrojov, zníženie prestojov z dôvodu chýbajúcich materiálov,
 • úsporu času plánovačov výroby a majstrov na dielňach,
 • nižšia rozpracovanosť výroby.

Vlastnosti

 • Dlhodobý plán s vyvažovaním kapacitné záťaže z plánu výroby do neobmedzených kapacít zdrojov. Cieľom je zabezpečiť potrebné zdroje pre plán výroby. Možno simulovať reálne termíny nových zákaziek.
 • Strednodobé plánovanie s využitím obmedzených kapacít zdrojov, ich reálnych kapacitných kalendárov a dostupnosti materiálu.
 • Krátkodobé plánovanie s optimalizáciou frontu práce po minútach do obmedzených kapacít primárnych a sekundárnych zdrojov (stroje, nástroje, operátori s kvalifikáciou, dostupnosť materiálu). Algoritmy sa pri optimalizácii snaží dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo zvolených KPI:
  • schopnosť dodania v termíne,
  • zníženie skladových zásob,
  • zníženie objemu medziskladov,
  • priebežná doba výroby,
  • objem nastavovacích časov.
 • Minerva vie rozšíriť optimalizačné metódy plánovania podľa Vašich špecifických potrieb. Riešili sme lakovacej linky, automatizované linky na výrobu nábytku a pod.
_

Predstavenie APS Opcenter Scheduling

Pre zhliadnutie komentovaných videí (CZ) vyplňte prosím krátky formulár.
 

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?