Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Výroba

Výroba je najdôležitejším a najzložitejším procesom výrobné firmy. Tam vzniká hlavná časť Pridanej hodnoty. Pokial ju však chceme maximalizovať, musí byť efektívny, riaditeľná, kontrolovateľné a plánovaná.

 • Nutným vstupom do plánovania a riadenia výroby sú štruktúry výrobkov a postupy. QAD podporuje aj špeciálne typy štruktúr s koprodukty (z výrobného procesu vystupuje niekoľko artiklov). Nad normami kalkuluje plánované náklady na výrobky a potom formou nákladových odchýlok upozorňuje na rozdiely medzi skutočnosťou a plánom.
 • QAD podporuje rôzne typy výrob a ich kombinácie.
 • Vyrábate alebo dokonca vyvíjate výrobky na zákazku? Potom je nutná integrácia podnikového systému s nástrojmi vášho vývojového oddelenia. QAD TPV Plus zdieľa informácie s CAD / PLM / PDM systémy a zvyšuje komfort práce technológov. Výrobu QAD plánuje a riadi pomocou pracovných príkazov, na ktoré eviduje príjmy, výdaje, prácu a nezhody. Výrobu možno riadiť bezpapierové a evidencia automatizovať napojením strojov pomocou integrovaného MES systému.
 • Vyrábate na výrobných linkách alebo potrebujete organizovať montáž?QAD podporuje optimalizáciu rozvrhov liniek s dôrazom na ich efektivitu. Zavážanie liniek materiálom prebieha podľa vygenerovaných zavážacích zoznamov a evidencia výroby je patrične zjednodušená. Aj tu možno riadiť linky a načítať vyrobené výrobky pomocou integrovaného MES systému.
 • Máte opakovanú výrobu a chcete ušetriť všetky prebytočné úkony a evidencia? QAD podporuje štíhlu výrobu s elektronickým i fyzickým Kanban. Výroba je riadená ťahovými signály a evidencia prebiehajú jednoduchými skeny KANBAN kariet..

QAD TPV Plus

Výkresy, vyrábané artikle a kusovníky vznikajú v oddelenia vývoja v CAD / PLM / PDM systémoch. Nakupované materiály spravujú nákupca v podnikovom systéme. Nie je nič horšie, ako keď spolu tieto systémy nekomunikujú. TPV Plus zaisťuje nielen efektívnu komunikáciu a zdieľanie dát medzi všetkými procesmi, ale zároveň aj zvyšuje komfort práce technológov pri tvorbe pracovných postupov.

S QAD TPV Plus získáte:

 
 • skrátenie doby vývoja a technickej prípravy výroby,
 • úsporu času technológov pri tvorbe kusovníkov a postupov,
 • ľahšiu komunikáciu medzi oddelením vývoja, technology a výrobou.

Vlastnosti

 
 • Číselník materiálov udržuje nákupcovia a je odovzdávaný vývojárom do ich nástrojov pre použitie v kusovníkoch.
 • Vývojár zakladá vo svojich nástrojoch novej vyrábané položky, tvorí výkresy a modely, vznikajú kusovníky.
 • Vyrábané artikle a kusovníky preberá QAD TPV Plus a technológ upravuje konštrukčné kusovníky na technologické.
 • Ďalej vytvára pracovné postupy. Pre dopočítania výrobných časov operácií môže využiť normatívy.
 • Zmenové konanie je previazané všetkými nástrojmi.

 

 

Výroba

Videá z webináre Zaostrené na TPV: Rozdiely v TPV projektov, sériových výrobkov, strojárenských a potravinárskych výrobkov, systémy CAD / PLM / PDM, kusovníky a postupy, formula a procesy, kalkulácie plánovaných nákladov na polotovary a výrobky, riadenie procesu TPV a reporting.

Náhľad videa TPV
Náhľad videa Zaostřeno na TPV (CZ)

 

QAD MES

Digitalizácia výroby alebo Priemysel 4.0, to sú heslá, ktoré smerujú k stále väčšej automatizácii a postupné náhrade ľudí strojmi a inteligentnými systémami. Ak chcete integrovať podnikový systém so strojmi, môžete implementovať špecializovaný MES od tretieho dodávateľa. Ale nie je potom v podnikovom systéme a MES systému príliš veľa duplicitných údajov? Ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi nimi? Kto za ňu a za dlhodobú podporu bude zodpovedný? Koľko to bude celé stáť? Minerva ponúka MES ako súčasť podnikového systému QAD.

S QAD MES získáte:

 
 • zníženie nákladov a úspora času pri organizácii výroby komunikácií podnikového systému so strojmi,
 • aktuálne a presné evidencie skutočných spotrieb materiálov, práce a času strojov ich snímaním.

Vlastnosti

 • Všetko je integrované v jednom celku:
  • Plán výroby zaisťuje QAD MRPII, prípadne detailný dielenský plán na jednotlivé stroje pre dispečerské riadenie výroby Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor).
  • Postupy a kusovníky nutné pre riadenie výroby spravuje QAD.
  • Výrobné zdroje spravuje QAD vrátane ich preventívne a operatívne údržby.
  • Komunikáciu so strojmi a zber dát z pracovísk zaisťuje QAD pomocou modulu MES.
  • Rodokmeň výrobku a sledovateľnosť šarží zaisťuje QAD.
  • Analýzy, ukazovatele ako napr. OEE poskytuje QAD.
 • QAD podporuje substitúcia výbehových výrobkov výrobky novými.
 • Vo výrobe umiestnime PC kiosky pre zobrazenie frontu práce na pracovisko a pre evidenciu skutočnosti.
 • Závozy materiálom evidujú skladníci skenovaním pomocou RF terminálov.
 • Do kioskov sa předvyplňují načítané údaje zo stroja a operátor dopĺňa skenovaním alebo výberom na dotykovej obrazovke chýbajúce údaje (ID operátora, nezhody, opravy načítaných hodnôt, namerané hodnoty a pod.).
 • QAD vyhodnocuje efektivitu výroby proti normám a vizualizuje OEE a ďalšie ukazovatele.
 • Integrácia vážnych systémov pre navažovanie a načítanie množstvo.
 • Integrácia meracích aparatúr pre načítanie výsledkov testov.
 • Podpora optimalizácie pálenia plechov. Integrácia sa SW Radan, SAPS, WRykRys, Trumpf TruTops.
 • Podpora pre delenie laserom a vysekávanie. Integrácia s JetCAM, Trumpf.
 • Komunikácia s automatizačnom systémom pre manipuláciu s plechy TruTops FAB.
 • Integrácia robotických pracovísk MOTOMAN a CLOOS.
 • Integrácia s MES Tulus a lisov Prima Power.
 • Využívanie QR, čiarových kódov, RFID, kamier a hlasovej komunikácie, riadenia vysokozdvižných vozíkov, skriňových skladov Kardex - pozri QAD Riadený sklad.
 
Siemens Opcenter Execution Discrete

Siemens Opcenter Execution Discrete


Riadenie a evidencia výroby v zložitom výrobnom a montážnom prostredí

Siemens Opcenter Execution Discrete je rozšírený MES systém, ktorý preberá plán výroby z ERP systému, pomocou APS systému (napr. Siemens Opcenter APS – bývalý Preactor) ho rozvrhuje do front práce pre jednotlivé pracoviská, riadi na nich výrobu, priamou komunikáciou s operátormi a strojmi eviduje prácu, materiálový tok a kvalitu a zobrazuje operátorom aj výkresy a návody z PLM. Konštruktérov informuje o prípadných výrobných odchýlkach a do ERP systému vráti informácie o aktuálnom stave výroby pre ďalšie preplánovanie.

Hlavné výhody:

 • Online informácie a historický prehľad o výrobe na jedno kliknutie. Prehľad o strojoch, zákazkách, produktoch aj ľuďoch. Informácie rýchlo, bez chýb spôsobených ručnými zápismi a veľkým množstvom papierov.
 • Okamžitá reakcia na situáciu vo výrobe: predchádzanie výpadkom, rozhodovanie bez oneskorenia (zníženie reakčných časov), automatický systém eskalácie pre neplánované situácie.
 • Jednotné a presné dáta naprieč výrobou dostupné pre všetkých. Informácie o tom, čo, koľko, kedy, kde a za akých podmienok sa vyrobilo. Celá dokumentácia k zákazke v elektronickej podobe (dôveryhodný záznam).
 • Zníženie prestojov, analýza dôvodov ich vzniku: monitorovanie prestojov jednotlivých výrobných zariadení. Prepojenie informácií o prestojoch s preventívnou aj operatívnou údržbou.
 • Zníženie nepodarkov, odhaľovanie chýb včas: automatická alebo manuálna identifikácia podozrivých a NOK kusov. Identifikácia miesta vzniku nepodarku vo výrobe aj lokalizácia chyby na produkte. Zvýšenie kvality vďaka video-návodom, dokumentácii a preškoleniu pracovníkov.
 • Dosiahnutie vyššej efektivity linky (OEE): zvýšenie dostupnosti zariadení vďaka prevencii výpadkov. Zvýšenie výkonu zariadenia vďaka zníženiu prestojov. Zvýšenie kvality vďaka zníženiu nepodarkov.

Najbežnejšie použitie v týchto prevádzkach:

 • Dodávatelia dielov pre automobilový priemysel a dopravu
 • Súčasti a zostavy pre letectvo, kozmonautiku a obranu
 • Priemyselné stroje, ťažké časti a zostavy
 • Komplexné montážne operácie a dielenská výroba
 • Energetický priemysel
 • Výrobné divízie orientované najmä na opracovanie kovov a plastov
 • Komplexné montážne a dielenské prostredia (vysoká zložitosť pri nízkom objeme výroby), alebo opakovaná, veľkoobjemová výroba s vysokým stupňom automatizácie

Hlavné funkcie:

 • Online komunikácia s CNC strojmi, zber stavov stroja vrátane nahrávania CNC programov.
 • Integrácia s ERP systémami (QAD, SAP a iné) a ďalšími softvérovými nástrojmi, napr. APS softvér na rozvrhovanie výroby (Opcenter APS)
 • Správa užívateľov, rolí, certifikátov a zručností: umožňuje regulovať prístup k citlivým informáciám, a zároveň zabezpečuje, aby určité úlohy vykonávali iba jednotlivci s odpovedajúcim know-how.
 • Správa nástrojov, prípravkov (nastavenie použiteľnosti k dátumu, alebo počtu cyklov).
 • Zobrazenie výrobnej dokumentácie priradenej k danej zákazke a operácii (výkres, inštruktážne video, nastavovací list, kontrolný list, baliaci list).
 • Zber výrobných dát - prostredníctvom výrobných terminálov (bezpapierová výroba). Štart / koniec jednotlivých operácií, v prípade merania kľúčových rozmerov vypĺňa operátor namerané hodnoty elektronicky. U nezhôd sa hneď určí typ nezhody a osoba zodpovedná za rozhodnutie dostane upozornenie. Formát tabuľky na zber dát môže obsahovať rôzne typy vstupov napr. (pole, rozbaľovací zoznam, prepínač, zaškrtávacie pole).
 • Zber technologických dát (možnosť snímania teploty, tlaku, otáčok, rýchlosti posunu a pre jednotlivé veličiny nastaviť limity).
 • Vizualizácia výroby - môže obsahovať výrobné aj technologické údaje s cieľom prehľadne zobraziť výrobu v reálnom čase, napr. stav stroja (zapnutý, vypnutý, servis, porucha), obsluha, nepodarky, počet hotových kusov atď. Layout obrazovky sa prispôsobuje podľa priania zákazníka.
 • Vykazovanie neproduktívnej činnosti (čistenie strojov a prípravkov, zaškoľovanie, administratívne aktivity, porady). Možnosť vytvorenia vlastného typu. Systém vždy zaznamenáva začiatok a koniec neproduktívnej činnosti.
 • Monitorovanie kľúčových výrobných parametrov (OEE – celková efektivita výrobných zariadení, DPU - počet nepodarkov na dávku, FPY - percento výrobkov, ktoré prejdú výrobným procesom bez chyby na prvý raz).
 • Riadenie údržby (elektronická evidencia a plánovanie údržby na jednotlivých zariadeniach).

ADC – čárové kódy, RFID

ADC je nadstavbový program pro vybrané moduly QAD. Zvyšuje produktivitu zadávání dat formou snímání čárových kódů či RFID čipů a zjednodušuje získávání informací uživatele o stavu vlastních dat. Uplatní se zejména v procesech distribuce a skladování, ale uplatnění nalezne i v procesech opakované výroby.

S ADC získáte:

 
 • využití v procesech ERP QAD
  • ADC Opakovaná výroba (Zdokonalená),
  • ADC Pracovní příkazy,
  • ADC Řízení skladu (regálový sklad, sklad s paletovými pozicemi),
  • ADC Zdokonalená expedice
 • Odstranění těchto problémů a umožnění:
  • vstupu aktuálních dat ihned do systému,
  • okamžité kontroly na správnost vkládaných dat,
  •  odstranění práce s papírovým médiem
 • zjednodušení postupů v zadávání dat, jenž jsou podstatná pro monitorování výkonnosti výrobního systému. Klasický způsob je příliš nákladný, komplikovaný nebo je obtížné jej zpracovat v dílně nebo naopak v kancelářském prostředí,
 • vyloučení zpoždění a vložení chyb, při zadávání dat způsobených klasickými postupy sběru dat založenými na papírových nosičích.

Vlastnosti

 • ADC podporuje dva základní způsoby sledování zásob:
  • standardní QAD: Místo, SM, Artikl, Série/Dávka, Reference
  • „Paletový štítek“ Číslo PJ a pozice regálu
 • časově nenáročná činnost,
 • bez chybovosti,
 • odstraní dlouhé prodlevy mezi skutečností a záznamem do informačního systému,
 • aktuálnost informací o stavu jsou úplné

Projektové riadenie

Projektové riadenie riadi projektovú čiže zákazkovú výrobu, ktorá sa výrazne líši od bežných typov výrob.

S Projektovým riadením získate:

 
 • plnú integráciu do procesu materiálového toku a účtovníctvo,
 • včasný presun vstupných materiálov a výrobkov na sklady pre konkrétny projekt, aby mohli byť pri realizácii projektu použité. Na projekt je vytváraný rozpočet a QAD na projekt účtuje aj o všetkých skutočnostiach,
 • aj pre najvyššie vedenie firmy čitateľné informácie o projektoch formou grafického znázornenia procesov a zaradením metrík pre včasnú identifikáciu problémov a ich príčin

Vlastnosti

 
 • Hlavnými znakmi projektovej výroby sú:
  • Nutná definície projektu
  • Členenie projektov do jednotlivých fáz
  • Priebežné sledovanie stavu projektu
  • Sledovanie zmien oproti plánu
  • Riešenie problému na príslušnej úrovni
  • Nastavenie automatických kontrolných systémov
  • Zjednotenie projektovej dokumentácie
  • Prispôsobivosť - existencia informačné zdrojov pre analýzy

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?