Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktové riešenia

Podnikové financie

Podnikové financie

Podnikové financie a ich efektívne a bezchybné spracovanie v súlade s legislatívnymi požiadavkami daného štátu predstavujú nutnú podmienku pre existenciu každej spoločnosti.

 • Znížte množstvo ručných evidenciou a znížte riziko chybovosti pri tvorbe účtovných zápisov na minimum. Automatická tvorba účtovných transakcií s využitím predkontácií vám s tým pomôže.
 • QAD nástroje pre riadenie daní poskytnú plnú podporu a automatizáciu v oblastiach ako výkazníctva, spracovanie DPH, kontrolného hlásenia alebo EET. QAD Financial Report Writer (FRW) vám umožní definíciu vlastných výkazov nielen pre transferové účely.
 • Zistite ľahko hodnotu nedokončenej výroby a nečakajte na výsledky do konca mesiaca. QAD vďaka online účtovanie poskytne informácie včas a v štruktúre po jednotlivých nákladových zložkách kalkulačného vzorca.
 • S QAD Elektronickým platobným stykom komunikujte s bankami, odosielajte platby a spracovávajte výpisy. Podpora je zaistená pre tuzemských i zahraničné platby v rôznych menách.
 • Plánujte cash-flow v QAD, ktoré vychádza nielen z pohľadávkových a záväzkových dokladov, ale zahrnúť možno aj otvorené predajné a nákupné objednávky alebo dopĺňať ručné vstupy.
 • QAD nástroje pre spracovanie a riadenie záväzkov umožní nastaviť elektronický schvaľovací proces s využitím workflow a elektronických príloh. Statusy jednotlivých faktúr vám poskytnú okamžitú informáciu o stave jednotlivých dokladov.
 • Ak pracujete často s cudzími menami, QAD bude automaticky spracovávať kurzové rozdiely, podporí kurzové prepočty a zautomatizuje aktualizáciu kurzového lístka.
 • V QAD nájdete systémovú podporu pre manažérske účtovníctvo vďaka účtovným dimenziám, nástrojom pre tvorbu rozpočtov a generátora finančných reportov (FRW) nájdete.
 • Modul m.majetek plne podporí spracovanie majetkovej agendy vrátane výpočtu odpisov.

Podnikové financie

Spravujte svoje podnikové financie efektívne a s plnou legislatívne podporou. Zautomatizujte proces účtovania, komunikujte elektronicky, využite nástroje pre výkazníctvo a pre manažérske účtovníctvo.

S QAD podnikovými financiami získate:

 
 • vedenie účtovnej agendy v súlade s legislatívou vrátane zaistenia podpory pri legislatívnych zmenách,
 • úsporu času automatizáciou procesu účtovania,
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie s úrady a bankami,
 • nástroje pre riadenie nákladov a cash-flow,
 • možnosť tvorby rozpočtov a ich porovnávanie so skutočnosťou

Vlastnosti

 • Automatická tvorba účtovných transakcií s využitím predkontácií.
 • Účtovanie online v čase.
 • Vyhodnocovanie nedokončenej výroby v reálnom čase po jednotlivých nákladových zložkách kalkulačného vzorca.
 • Systémová tvorba rozpočtov vrátane integrácie s Excelom. Komparatívne systémové prehľady pre porovnanie plánu a skutočnosti.
 • Nástroje pre tvorbu mesačných a ročných závierok vrátane možnosti uzatvárania obdobie proti dodatočným zápisom. Generátor výkazov Financial Report Writer (FRW) umožní definíciu vlastných výkazov pre transferové alebo iné špeciálne účely.
 • Riadenie pohľadávok po splatnosti, nástroje pre tvorbu upomienok a penalizačných faktúr.
 • Saldokonta.
 • Elektronické schvaľovanie dodávateľských faktúr s využitím workflow a elektronických príloh.
 • Elektronická komunikácia s bankami.
 • Nástroje pre tvorbu výkazu DPH, kontrolného a súhrnného hlásenia v elektronickej podobe.
 • Automatické generovanie kurzových rozdielov a aktualizácia kurzového lístka.
 • Prehľad cash-flow v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch v štruktúre zahŕňajúci pohľadávky, záväzky, predajné objednávky, nákupné objednávky atď.
 • Nástroje pre správu a riadenie hotovosti.
 • Systémová podpora pre spracovanie majetkové agendy (karty, protokoly, odpisy, technické zhodnotenie).

QAD pomohol zefektívniť riadenie podnikových financií rade firiem. Pomôžeme aj Vašej firme.