Podnikové financie

Spravujte svoje podnikové financie efektívne a s plnou legislatívne podporou. Zautomatizujte proces účtovania, komunikujte elektronicky, využite nástroje pre výkazníctvo a pre manažérske účtovníctvo.

S QAD podnikovými financiami získate:

 
 • vedenie účtovnej agendy v súlade s legislatívou vrátane zaistenia podpory pri legislatívnych zmenách,
 • úsporu času automatizáciou procesu účtovania,
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie s úrady a bankami,
 • nástroje pre riadenie nákladov a cash-flow,
 • možnosť tvorby rozpočtov a ich porovnávanie so skutočnosťou

Vlastnosti

 • Automatická tvorba účtovných transakcií s využitím predkontácií.
 • Účtovanie online v čase.
 • Vyhodnocovanie nedokončenej výroby v reálnom čase po jednotlivých nákladových zložkách kalkulačného vzorca.
 • Systémová tvorba rozpočtov vrátane integrácie s Excelom. Komparatívne systémové prehľady pre porovnanie plánu a skutočnosti.
 • Nástroje pre tvorbu mesačných a ročných závierok vrátane možnosti uzatvárania obdobie proti dodatočným zápisom. Generátor výkazov Financial Report Writer (FRW) umožní definíciu vlastných výkazov pre transferové alebo iné špeciálne účely.
 • Riadenie pohľadávok po splatnosti, nástroje pre tvorbu upomienok a penalizačných faktúr.
 • Saldokonta.
 • Elektronické schvaľovanie dodávateľských faktúr s využitím workflow a elektronických príloh.
 • Elektronická komunikácia s bankami.
 • Nástroje pre tvorbu výkazu DPH, kontrolného a súhrnného hlásenia v elektronickej podobe.
 • Automatické generovanie kurzových rozdielov a aktualizácia kurzového lístka.
 • Prehľad cash-flow v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch v štruktúre zahŕňajúci pohľadávky, záväzky, predajné objednávky, nákupné objednávky atď.
 • Nástroje pre správu a riadenie hotovosti.
 • Systémová podpora pre spracovanie majetkové agendy (karty, protokoly, odpisy, technické zhodnotenie).

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies