Produktové riešenia Výroba

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Projektové riadenie riadi projektovú čiže zákazkovú výrobu, ktorá sa výrazne líši od bežných typov výrob.

S Projektovým riadením získate:

 
 • plnú integráciu do procesu materiálového toku a účtovníctvo,
 • včasný presun vstupných materiálov a výrobkov na sklady pre konkrétny projekt, aby mohli byť pri realizácii projektu použité. Na projekt je vytváraný rozpočet a QAD na projekt účtuje aj o všetkých skutočnostiach,
 • aj pre najvyššie vedenie firmy čitateľné informácie o projektoch formou grafického znázornenia procesov a zaradením metrík pre včasnú identifikáciu problémov a ich príčin

Vlastnosti

 
 • Hlavnými znakmi projektovej výroby sú:
  • Nutná definície projektu
  • Členenie projektov do jednotlivých fáz
  • Priebežné sledovanie stavu projektu
  • Sledovanie zmien oproti plánu
  • Riešenie problému na príslušnej úrovni
  • Nastavenie automatických kontrolných systémov
  • Zjednotenie projektovej dokumentácie
  • Prispôsobivosť - existencia informačné zdrojov pre analýzy

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies