Produktové riešenia CRM a predaj

Rozvrhy a odvolávky

QAD Rozvrhy a odvolávky

Prepojte s vašimi zákazníkmi a dodávateľmi plánovanie vo vašich informačných systémoch a skráťte priebežnú dobu dodávok bez navýšenia zásob. Režim Just In Time (JIT) riadenie dodávok je využívaný hlavne v automobilovom priemysle, ale výrobcovia spotrebného tovaru a ďalších odvetví si začínajú tento typ komunikácie tiež osvojovať.

S QAD Rozvrhy a odvolávkami získate:

 
 • splnenie štandardov automobilového priemyslu pre komunikáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi,
 • úsporu času referentov predaja pri evidencii rozvrhov a odvolávok a ich odovzdávanie do výroby a expedície,
 • úsporu času nákupcov a skladníkov pri objednávaní a príjme materiálu,
 • zníženie nákladov na nákup znížením nákupných cien a skrátením dodacích lehôt,
 • pružnú a rýchlu reakciu na požiadavky zákazníka,
 • pružnejšie a rýchlejšiu reakciu dodávateľov na zmeny vašej dopytu po materiáli.

Vlastnosti na zákazníckej strane

 • Evidencia rámcových kontraktov o dodávkach výrobkov zákazníkom vrátane všetkých finančných i logistických parametrov.
 • Priebežná evidencia zákazníckych predpovedí odberu výrobkov (rozvrhov, forecastov) a jemných odvolávok (objednávok konkrétnych množstvo k datumu prípadne hodine) presne vo formáte zasielanom zákazníkom aj so zachovaním histórie predtým zaslaných správ a ich zmien.
 • Automatická tvorba výsledných expedičných rozvrhov z predpovedí a jemných odvolávok podľa nastavených pravidiel v rámcovom kontraktu. Výsledný rozvrh možno modifikovať a potom vstupuje do plánovania výroby a riadenia expedície.
 • Riadenie expedície vrátane balenia s podporou skenovania čiarových a QR kódov a tlače interných a zákazníckych etikiet pre značenie boxov a kontajnerov vo formáte požadovanom zákazníkom.
 • Fakturácia podľa expedovaného množstva a údajov v kontraktu.
 • Podpora jednosměnných, dvousměnných, třísměnných aj nepretržitých prevádzok alebo ich kombináciou.
 • Špeciálne algoritmy pre výpočet miezd, vrátane odmien, príplatkov a zrážok.
 • Elektronická forma komunikácie so štátnou správou a poisťovňami.

Vlastnosti na dodávateľskej strane

 
 • Pre zvolený materiál môžete nastaviť viac dodávateľov a percentuálny pomer delenia nákupu medzi ne tak, aby boli všetci aktívni a schopní nahradiť jeden druhého.
 • QAD generuje z pláne nákupu nielen objednávky (jemné odvolávky), ale aj predpovede nákupu (Forecast, rozvrhy) a posiela ich dodávateľom tak, aby sa mohli včas pripraviť na budúce dodávky.
 • Rozvrhy a odvolávky možno dodávateľom zasielať priamo do ich systému pomocou QAD EDI E-Commerce, zobrazovať v B2B internetovom portáli alebo zasielať mailom či faxom.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies