Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Siemens

Siemens, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodným výrobcom priemyselných parných turbín.

spoločnosť

  • názov: Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery.
  • lokalita: Brno, ČR
  • odvetvie: strojárstvo
  • výroba a technológie: průmyslové parní turbíny

popis riešenia

  • špecializovaný SW: APS SIMATIC Preactor
  • databáza: MS SQL
  • operačný systém: Windows
Siemens

Výchozí situace

Odštěpný závod Industrial Turbomachinery, společnosti Siemens v Brně naplňuje vizi korporace Siemens v oblasti digitalizace továren. Konkrétně v procesu plánování a rozvrhování mělo oddělení Plánování za cíl zvýšit efektivitu.

V oblasti dlouhodobého plánování byl plán vytvářen pomocí maker v MS Excel, kde byl kapacitní plán tvořen souhrnem dat uvolněných výrobních zakázek v ERP SAP, modelů kalkulovaných podepsaných projektů bez zpracované technologické dokumentace a očekávaných projektů. Tento způsob práce způsoboval neefektivitu z důvodů časové náročnosti a také obsahoval složité makra, jejichž parametry nebylo možné jednoduše modifikovat.

V oblasti krátkodobého plánování pracovali nezávislí plánovači obdobně s produkty MS Office v kombinaci s daty z ERP. K dispozici bylo hrubší plánování klíčových komponent. Zvlášť důležitá byla vzájemná komunikace mezi plánovači, kde komponenty přecházely vícero technologiemi. Plánovači byli v úzkém spojení kvůli návaznosti operací v procesu opracovávání. Tento způsob práce byl doprovázen chybovostí a následně nepřesně vytvořeným plánem.

Volba nového řešení a přínosy

Proces plánování byl třeba vylepšit bez toho, aby se navyšoval stav pracovníků plánování a proto se společnost rozhodla implementovat APS řešení. Siemens zvažoval několik řešení, která jsou dostupná na českém trhu, včetně nástavby ke stávajícímu ERP. Nejlépe svou funkcionalitou a fungujícími referencemi v praxi dopadl APS SIMATIC IT Preactor, který v ČR a SR implementuje společnost Minerva.

Cílem projektu bylo získat snadnou přehlednost, sladění všech plánů, vytvoření jednoho plánu pro celou výrobu a detailní plány pro všechna pracoviště. Díky zavedení APS řešení se změnila a především zefektivnila náplň práce jednotlivých plánovačů. Výhodou zavedení APS je také dodržení návaznosti jednotlivých operací, o kterých předtím neměli přehledné informace.

Plánování s APS SIMATIC IT Preactor

V brněnském závodě Siemens používají 3 druhy plánů – dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Přínosem v oblasti dlouhodobého plánování, je nahrazení maker pro výpočet kapacit včetně modelování zátěže pro nabídky a nezpracované zakázky. Velkou výhodou Preactoru je i možná tvorba kapacitního zatížení projektů, která je kompletně přesunuta do APS SIMATIC IT Preactor. V oblasti krátkodobého plánu došlo k zpřehlednění a upřesnění plánů pro všechna pracoviště výroby.

APS SIMATIC IT Preactor je v provozu od června 2017. Se systémem pracuje skupina plánovačů s hlavní licencí i prohlížeči. Klíčové výstupy pro řízení a plánování výroby, se kterými Siemens intenzivně pracuje, jsou:

Kapacitní zatížení projektů: spotřeba kapacit v čase při realizaci projektů, zajištění přehledu vytíženosti kapacit.
Projektový plán: přehled termínu jednotlivých částí projektu.
Plnění plánu: přehlednost a úspora času při kontrole realizace zaplánovaných zakázek.
Přehled kapacit středisek: detailní sledování kapacit a jejich efektivní využívání.
Návrh vývozů do kooperace: tvorba návrhu na outsourcing zkrátila reakční čas pro vytipování vhodných dílů.
Fronta práce: zaplánování všech výrobních pracovišť přineslo přehled a uspořádání v realizaci projektů.
Nedostatky materiálu: včasná informace o zpožděném materiálu zvýšila možnost efektivně reagovat.
Úzká místa: správná identifikace úzkých míst odhalí možnosti urychlit proces opracování.

Základní podmínkou správného fungování APS jsou kvalitně udržovaná data a disciplína ve všech zainteresovaných oblastech. I po implementaci APS SIMATIC IT Preactor, Siemens postupně ladí a modifikuje data ze svého ERP systému, aby APS mohl data řádně zpracovat a použít k plánování. Cílem je mít reálné plány na základě materiálového propojení operací rozvržených do skutečných kapacit.

„Práce s Preactorem je nesrovnatelně komfortnější a přehlednější než dříve. Plánovači se nyní mohou věnovat realizaci přesného plánu a neztrácejí čas přepisováním údajů, které v době použití jsou už vlastně neaktuální,“ ocenil práci s novým systémem Dušan Mondok, vedoucí Realizace zakázek v Siemensu.

Očekávání a přínosy

Implementace ERP QAD s ohledem na priority splnila očekávání společnosti TESLA BLATNÁ. Po zavedení systému nahradila elektronická forma tu papírovou a procesy se zrychlily, zvláště v oblastech komunikace, schvalování, připomínkování, rozhodování a zvýšila se informovanost lidí. Zhruba za rok, zejména po zapracování všech zaměstnanců do rutiny se systémem, přineslo řešení firmě prokazatelné výhody. Výrazně se zvýšila informovanost vedoucích pracovníků, mají možnost získat v podstatě real time informace i z oblastí, za které přímo nezodpovídají a to až do nejmenších podrobností, pochopitelně v rámci nastavených oprávnění.

Veškerá důležitá data je možno nalézt na jednom místě. Zefektivnila se čin- nost controllingu. „Z globálního hlediska nám QAD přinesl výrazně detailnější informace o zásadních činnostech firmy, které jsou záro- veň snadno dostupné pro daleko širší okruh lidí. Detailně lze sledo- vat výkony a plnění norem a v neposlední řadě jsme byli schopni skrze znalost přesných nákladů na artikl optimalizovat cenotvorbu a tím podpořit ziskovost. Navíc bylo provedeno napojení testerů elektronik na ERP systém. Na spolupráci s Minervou oceňujeme především spolehlivost a vstřícný přístup,“ shrnul Klukner.

Plánovaný rozvoj

 

Siemens plánuje vytěžit z pořízeného APS SIMATIC IT Preactor maximum pro svůj závod. K tomu mu bude pomáhat Minerva svými konzultacemi a zkušenostmi z dalších projektů, které již naimplementovala. „Konzultanti Minervy nám vždy vyšli vstříc a jsme s jejich prací a přístupem spokojeni. Jsou to odborníci znalí nejen produktu, ale také procesů ve výrobě a plánování“, shrnul Dušan Mondok a doplnil: „Cením si zejména toho, že jsme v Minervě získali opravdového partnera a vybudovali jsme si dobré vztahy.“

Fermat

Fermat

Společnost FERMAT je profesionálním výrobcem horizontálních vyvrtávaček v České republice.

Viac informácií
Siemens

Siemens

Siemens, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodným výrobcom priemyselných parných turbín.

Viac informácií
Unex

Unex

UNEX je dodávateľom odliatkov, výkovkov, zvarencov a ťažkých oceľových konštrukcií pre spoločnosti z celého sveta.

Viac informácií

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?