Siemens

Siemens, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodným výrobcom priemyselných parných turbín.

spoločnosť

  • názov: Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery.
  • lokalita: Brno, ČR
  • odvetvie: strojárstvo
  • výroba a technológie: průmyslové parní turbíny

popis riešenia

  • špecializovaný SW: APS SIMATIC Preactor
  • databáza: MS SQL
  • operačný systém: Windows
Siemens

Výchozí situace

Odštěpný závod Industrial Turbomachinery, společnosti Siemens v Brně naplňuje vizi korporace Siemens v oblasti digitalizace továren. Konkrétně v procesu plánování a rozvrhování mělo oddělení Plánování za cíl zvýšit efektivitu.

V oblasti dlouhodobého plánování byl plán vytvářen pomocí maker v MS Excel, kde byl kapacitní plán tvořen souhrnem dat uvolněných výrobních zakázek v ERP SAP, modelů kalkulovaných podepsaných projektů bez zpracované technologické dokumentace a očekávaných projektů. Tento způsob práce způsoboval neefektivitu z důvodů časové náročnosti a také obsahoval složité makra, jejichž parametry nebylo možné jednoduše modifikovat.

V oblasti krátkodobého plánování pracovali nezávislí plánovači obdobně s produkty MS Office v kombinaci s daty z ERP. K dispozici bylo hrubší plánování klíčových komponent. Zvlášť důležitá byla vzájemná komunikace mezi plánovači, kde komponenty přecházely vícero technologiemi. Plánovači byli v úzkém spojení kvůli návaznosti operací v procesu opracovávání. Tento způsob práce byl doprovázen chybovostí a následně nepřesně vytvořeným plánem.

Volba nového řešení a přínosy

Proces plánování byl třeba vylepšit bez toho, aby se navyšoval stav pracovníků plánování a proto se společnost rozhodla implementovat APS řešení. Siemens zvažoval několik řešení, která jsou dostupná na českém trhu, včetně nástavby ke stávajícímu ERP. Nejlépe svou funkcionalitou a fungujícími referencemi v praxi dopadl APS SIMATIC IT Preactor, který v ČR a SR implementuje společnost Minerva.

Cílem projektu bylo získat snadnou přehlednost, sladění všech plánů, vytvoření jednoho plánu pro celou výrobu a detailní plány pro všechna pracoviště. Díky zavedení APS řešení se změnila a především zefektivnila náplň práce jednotlivých plánovačů. Výhodou zavedení APS je také dodržení návaznosti jednotlivých operací, o kterých předtím neměli přehledné informace.

Plánování s APS SIMATIC IT Preactor

V brněnském závodě Siemens používají 3 druhy plánů – dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Přínosem v oblasti dlouhodobého plánování, je nahrazení maker pro výpočet kapacit včetně modelování zátěže pro nabídky a nezpracované zakázky. Velkou výhodou Preactoru je i možná tvorba kapacitního zatížení projektů, která je kompletně přesunuta do APS SIMATIC IT Preactor. V oblasti krátkodobého plánu došlo k zpřehlednění a upřesnění plánů pro všechna pracoviště výroby.

APS SIMATIC IT Preactor je v provozu od června 2017. Se systémem pracuje skupina plánovačů s hlavní licencí i prohlížeči. Klíčové výstupy pro řízení a plánování výroby, se kterými Siemens intenzivně pracuje, jsou:

Kapacitní zatížení projektů: spotřeba kapacit v čase při realizaci projektů, zajištění přehledu vytíženosti kapacit.
Projektový plán: přehled termínu jednotlivých částí projektu.
Plnění plánu: přehlednost a úspora času při kontrole realizace zaplánovaných zakázek.
Přehled kapacit středisek: detailní sledování kapacit a jejich efektivní využívání.
Návrh vývozů do kooperace: tvorba návrhu na outsourcing zkrátila reakční čas pro vytipování vhodných dílů.
Fronta práce: zaplánování všech výrobních pracovišť přineslo přehled a uspořádání v realizaci projektů.
Nedostatky materiálu: včasná informace o zpožděném materiálu zvýšila možnost efektivně reagovat.
Úzká místa: správná identifikace úzkých míst odhalí možnosti urychlit proces opracování.

Základní podmínkou správného fungování APS jsou kvalitně udržovaná data a disciplína ve všech zainteresovaných oblastech. I po implementaci APS SIMATIC IT Preactor, Siemens postupně ladí a modifikuje data ze svého ERP systému, aby APS mohl data řádně zpracovat a použít k plánování. Cílem je mít reálné plány na základě materiálového propojení operací rozvržených do skutečných kapacit.

„Práce s Preactorem je nesrovnatelně komfortnější a přehlednější než dříve. Plánovači se nyní mohou věnovat realizaci přesného plánu a neztrácejí čas přepisováním údajů, které v době použití jsou už vlastně neaktuální,“ ocenil práci s novým systémem Dušan Mondok, vedoucí Realizace zakázek v Siemensu.

Očekávání a přínosy

Implementace ERP QAD s ohledem na priority splnila očekávání společnosti TESLA BLATNÁ. Po zavedení systému nahradila elektronická forma tu papírovou a procesy se zrychlily, zvláště v oblastech komunikace, schvalování, připomínkování, rozhodování a zvýšila se informovanost lidí. Zhruba za rok, zejména po zapracování všech zaměstnanců do rutiny se systémem, přineslo řešení firmě prokazatelné výhody. Výrazně se zvýšila informovanost vedoucích pracovníků, mají možnost získat v podstatě real time informace i z oblastí, za které přímo nezodpovídají a to až do nejmenších podrobností, pochopitelně v rámci nastavených oprávnění.

Veškerá důležitá data je možno nalézt na jednom místě. Zefektivnila se čin- nost controllingu. „Z globálního hlediska nám QAD přinesl výrazně detailnější informace o zásadních činnostech firmy, které jsou záro- veň snadno dostupné pro daleko širší okruh lidí. Detailně lze sledo- vat výkony a plnění norem a v neposlední řadě jsme byli schopni skrze znalost přesných nákladů na artikl optimalizovat cenotvorbu a tím podpořit ziskovost. Navíc bylo provedeno napojení testerů elektronik na ERP systém. Na spolupráci s Minervou oceňujeme především spolehlivost a vstřícný přístup,“ shrnul Klukner.

Plánovaný rozvoj

 

Siemens plánuje vytěžit z pořízeného APS SIMATIC IT Preactor maximum pro svůj závod. K tomu mu bude pomáhat Minerva svými konzultacemi a zkušenostmi z dalších projektů, které již naimplementovala. „Konzultanti Minervy nám vždy vyšli vstříc a jsme s jejich prací a přístupem spokojeni. Jsou to odborníci znalí nejen produktu, ale také procesů ve výrobě a plánování“, shrnul Dušan Mondok a doplnil: „Cením si zejména toho, že jsme v Minervě získali opravdového partnera a vybudovali jsme si dobré vztahy.“

IGW

IGW

IGW je výrobca ozubených kolies a prevodových celkov pre dopravné odvetvie

Viac informácií
Siemens

Siemens

Siemens, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery je významným nadnárodným výrobcom priemyselných parných turbín.

Viac informácií
Unex

Unex

UNEX je dodávateľom odliatkov, výkovkov, zvarencov a ťažkých oceľových konštrukcií pre spoločnosti z celého sveta.

Viac informácií
VOP

VOP

VOP CZ, s.p. podniká v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja.

Viac informácií

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies