Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Colorlak

Colorlak je najväčším výrobcom a distribútorom náterových hmôt v SR

spoločnosť

  • názov: Colorlak, a.s.
  • lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště
  • odvetvie: výroba spotřebního zboží
  • výroba a technológie: výroba a distribuce nátěrových hmot

popis riešenia

  • QAD Enterprise Applications: QAD eB 2.1
  • Nadstavbové aplikácie: Minerva DMS
  • Databáza: Progress
  • Operačný systém: CentOS
  • Hardware: server HP DL380 Gen9
Colorlak

Roztrieštená infraštruktúra impulzom k zmene

V roku 2006 vedenie spoločnosti rozhodlo o implementácii nového ERP systému vo všetkých firmách skupiny Colorlak s cieľom zabezpečenia podpory rozvoja a komplexného riadenia spoločnosti do budúcnosti. Súčasný podnikový systém už nevyhovoval z dôvodu obmedzenej možnosti pokrytia systémových potrieb expandujúceho COLORLAK, ale tiež napr. Nedostatočné vývojové kapacity dodávateľa.

Výberové konanie bolo uzatvorené na konci roka 2007. "Ako víťaznú sme nakoniec vyhodnotili ponuku spoločnosti Minerva Česká republika s riešením QAD. Preferovali sme svetovej ERP riešenie podporené kvalitnými konzultantov dodávateľa a množstvom významných referencií. "Zhodnotil výsledky výberového konania Ján Rajmic, vedúci IT spoločnosti Colorlak.

Doménové usporiadanie - jeden z hlavných prínosov

Pri výbere systému QAD hral veľmi dôležitú úlohu fakt, že je postavený na tzv. Doménach. Doménové usporiadanie jednotlivých firiem tvoriacich skupinu Colorlak je totiž veľmi výhodné pre ich riadenie v informačnom systéme. Každú firmu možno riadiť zvlášť, rovnako ako je možné na celú skupinu firiem nazerať cez jednotnú dátovú základňu a sledovať jedným pohľadom, napr. Štatistiky predaja výrobkov od výrobného závodu cez dcérske firmy. Doménové riešenie našlo uplatnenie okrem iného pri riadení pohľadávok, kedy umožňuje kontrolovať zákazníkmi, či nedlhuje v niektorej z firiem skupiny Colorak.

V užívateľskom rozhraní .NET reprezentuje každú spoločnosť záložka. Tá je u aktívny firmy viditeľne presvietenie. Po zadaní prihlasovacích údajov užívateľ vstúpi do tej firmy, ku ktorej má nadefinované prístupové práva. "Jedným z najväčších prínosov pre našu firmu je zjednotenie dát. Keďže sme skupina firiem, tak veľmi oceňujeme doménové usporiadanie, ktoré nám umožňuje naprieč firmami riadiť ako tok materiálu, tak finančné operácie, "potvrdil Radek Lapčík, súčasný IT manažér firmy Colorlak.

Kvalita systému ako zdroj prínosov implementácie

Ekonomický riaditeľ spoločnosti Colorlak Jiří hrozí, zástupca manažmentu v Riadiacom výbore implementácie nového informačného systému v skupine Colorlak, vyzdvihol nasledujúce prínosy systému nielen z ekonomického pohľadu: "Pre riešenie QAD sme sa rozhodli po dôkladnom výberovom konaní. Skupine spoločností našej veľkosti a štruktúry najlepšie vyhovoval svojimi možnosťami i cenou. Zjednotením dátovej základne materskej spoločnosti a jej dvoch najväčších dcérskych firiem sa vytvoril základ pre vzájomnú koordináciu a riadenie procesov plánovania, výroby a predaja celej skupiny. Zjednotenie účtových osnov a konsolidácie účtovných závierok, rovnako ako jednotný controlling, sú prínosom pre získavanie správnych informácií o ekonomickom vývoji v skupine. Každá z firiem je jedinečnou účtovnou jednotkou, ale súčasne je možné v reálnom čase získať informácie o výnosoch a nákladoch alebo o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch všetkých členov skupiny. To významne zrýchľuje tok informácií, šetrí náš čas, podporuje riadenie cashflow aj úsporu nákladov celej skupiny. "Najdôležitejšie prínosy zavedenia nového informačného systému sú zlepšenie úrovne a zvýšenie dostupnosti podnikových dát. V rámci firiem skupiny Colorlak sa podarilo zásadným spôsobom skonsolidovať doteraz roztrieštenou dátovú základňu. Vytvorenie jednotných číselníkov, automatizácia interných prevodov a pod. Vytvorili priestor pre riadenie a optimalizáciu skladových zásob vlastnej produkcie a tovar v skupine. Jednotnú evidenciou s možnosťou redistribúcia zásob dosahuje spoločnosť zníženie nárokov na cashflow.

Významná skupina prínosov, hmatateľných ihneď po spustení QAD do ostrej prevádzky, sa ukázala v týchto oblastiach: 1) & nbsp; Zavedenie technológie využívania čiarových kódov. Čiarové kódy sú používané k prevodu materiálu a odvodu výroby na expedičné sklady. 2) & nbsp; Automatizácia procesov riadenia kvality. Prepojenie nameraných výsledkov výstupnej technickej kontroly s odvedenou šarží vyrobeného produktu. 3) & nbsp; Operatívne plánovanie výroby. Pre operatívne plánovanie a riadenie výroby je používaný koncept MRP II. Na základe konkrétnych zákaziek a prognóz predaja sú každú noc vytvárané výrobné plány jednotlivých výrobných úsekov, ktoré sú podkladom pre následné vystavovanie pracovných príkazov. 4) & nbsp; Interné a externé EDI. Aktuálne sú využívané predovšetkým v oblasti zákaziek a faktúr, ale aj v komunikácii s obchodnými partnermi.

 

"Spokojnosť používateľov aj celkové prínosy riešenia úzko súvisia s prístupom konzultantov dodávateľskej spoločnosti. Solídny prístup konzultantov Minervy ČR a ich odbornosť nám pomohli pružne vyriešiť všetky problémy, ktoré sa počas implementácie vyskytli. Náš pomerne dlhý a náročný výber systému a partnera pre implementačnú projekt sa ukázal ako správny. Som presvedčený, že spoločnosť Colorlak z neho bude ťažiť aj v nasledujúcich rokoch, keď vedľa neustáleho zdokonaľovania základného podnikového informačného systému QAD plánujeme tiež intenzívny rozvoj jeho nadstavieb, "uzatvára svoje hodnotenie Jan Rajmic.

Pre stále sa rozvíjajúcej spoločnosti predstavuje QAD spoľahlivé riešenie, ktoré sa pružne prispôsobuje novým požiadavkám. Okrem silnejúce potreby elektronickej výmeny dát, zvyšujúce sa potrebe automatizácie procesov, sú to predovšetkým nové požiadavky ako DMS, aktívny reporting, nové metódy optimalizácie zásob a riadenie výroby, tak aj posilnenie obchodných vzťahov so zákazníkmi.

Korado

Korado

KORADO, a.s. je popredný svetový výrobca oceľových vykurovacích telies. Výrobca dáva dôraz na nízkoenergetické prvky a systémy.

Viac informácií
Hranipex

Hranipex

Spoločnosť Hranipex je významným európskym výrobcom a distribútorom nábytkových hrán. Portfólio produktov zahŕňa okrem širokej kolekcie hrán tiež tavné, disperzné, montážne a konštrukčné lepidlá. Doplnkové produkty sú čistiace prostriedky a elektronické rozstrekovacie zariadenia.

prehrať video

Huhtamaki

Huhtamaki

Huhtamaki je globálna firma vyrábajúca obaly na báze vlákniny pre čerstvé potraviny a nápoje.

Viac informácií
Colorlak

Colorlak

Colorlak je najväčším výrobcom a distribútorom náterových hmôt v SR

prehrať video

Viac informácií

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?