Huhtamaki

Huhtamaki je globálna firma vyrábajúca obaly na báze vlákniny pre čerstvé potraviny a nápoje.

spoločnosť

  • názov: Huhtamaki Česká republika, a.s.
  • lokalita: Přibyslavice, ČR
  • odvetví:Spotrebný tovar / Papiernictvo
  • výroba a technológie: Výroba obalov z nasávanej kartonáže

Huhtamaki

Výchozí stav a výběr APS

Používaný ERP systém v současné době ve společnosti Huhtamaki obsahuje pouze jednoduchou plánovací funkcionalitu a neumožňuje žádná další rozšíření a zapracování plánovacích pravidel. Huhtamaki se proto rozhodlo vybrat samostatný APS systém, který by společnosti pomohl s detailním plánováním.

Jako úzké místo v oblasti plánování společnost Huhtamaki identifikovala fakt, že veškeré vstupní informace a omezení týkající se tvorby plánu měl plánovač v hlavě a v pomocných souborech v Excelu. Jednalo se zejména o informace pro tvorbu plánu, hlídající vstupní materiály pro výrobu, požadované termíny, výrobní omezení, nakládky zboží apod. Bylo třeba tato data soustředit do jednoho systému a tím eliminovat zátěž tvořenou na plánovače. Novým APS systémem by se snížila chybovost a plánovač by se mohl soustředit na zefektivnění vlastního výrobního plánu. Dalším důvodem pro APS systém bylo udržet jednoho plánovače a nerozšiřovat tým.

„Výběr systému Opcenter Scheduling provedla nadnárodní divize. Nicméně díky zajímavým referencím padlo rozhodnutí na firmu Minerva, která tento produkt implementuje i v České republice. Pozitivním faktorem byla možnost implementace českou firmou, díky čemuž byla vlastní implementace efektivnější a bylo možné vydiskutovat přesněji různé požadované detaily. Požadavkem bylo získat takový systém, který bude soustřeďovat veškeré vstupní informace pro plánování a nebude tyto nutné udržovat odděleně. Zároveň bylo požadováno zpřehlednění vlastního plánu a zjednodušení a zefektivnění samotné práce,“ objasnil Peter Kristofčák, hlavní plánovač v Huhtamaki.

Cílový stav

Cílem bylo nahradit stávající systém krátkodobého plánování a získat přehledný a ucelený nástroj, který bude integrovat veškeré potřebné atributy, nebýt závislý na pomocných soborech Excelu a získat vetší komfort pro plánovače, kterému zbyde víc času na efektivní rozvrhování samotného plánu.

 

Implementace a technické řešení

„Implementace produktu probíhala podle plánu a bez zbytečných zpoždění, což hodnotím pozitivně“, uvedl Peter Kristofčák.

Samotná aplikace Opcenter Scheduling i databáze je nainstalována na vzdáleném počítači ve Finsku, ke kterému se připojuje uživatel pomocí vzdálené plochy. Opcenter Scheduling je napojen na ERP systém, ze kterého si za pomoci interakce uživatel stáhne potřebná data. Pro opačný přenos dat je vytvořen interface na straně ERP systému, přes který uživatel přenese data z připravené tabulky zpět.

Plánování s APS Opcenter Scheduling

„Po zapracování se v programu, které trvalo přibližně jeden měsíc, jsme začali využívat všech dostupných možností, které systém umožňuje. Současně i nadále pracujeme na zkvalitňování vstupních dat, které jsou nezbytné k dosažení nejlepších výsledků“, popisuje práci s Opcenter Scheduling Peter Kristofčák.

Původně bylo plánováno importování materiálového propojení a propojení objednávek s výrobními zakázkami ze stávajícího ERP. Avšak díky rychlosti zpracování a možnostem nastavení bylo nakonec rozhodnuto o využití propojení zpracovaného APS Opcenter Scheduling.

Plánovací proces probíhá s novým APS následovně. APS si stáhne z ERP veškeré potřebné informace o zakázkách, materiálech, nákupních i prodejích objednávkách. Poté se aplikují na jednotlivé zakázky výrobní omezení a vzájemně se propojí všechna vstupní data. Následně dojde k zaplánování zakázek na jednotlivé výrobní linky, buď ručně, automaticky, nebo v kombinaci. Poté co je plán vyhodnocen a dokončen je odeslán zpět do ERP systému. APS v Huhtamaki využívají k vytváření krátkodobého rozvrhu práce a je používáno třemi plánovači výroby, kteří se podle potřeby střídají. V dané období s programem pracuje jen jeden plánovač.

Přínosy řešení a spolupráce s dodavatelem

Z hlediska vlastní práce došlo ke snížení časové náročnosti pro plánovače a lepší orientaci v plánu.

Výhodou je také přehledné zobrazení vazeb mezi požadavky ze strany zákazníka a dodávkami vstupních surovin v návaznosti na výrobní zakázku. To umožňuje řadit zakázky efektivněji do výrobní fronty a zároveň plnit včasně požadavky zákazníka. Zakomponováním sekundárních omezení je vyloučena chybovost v plánování s přihlédnutím na specifika jednotlivých výrobků. Byla zlepšena využitelnost strojů s ohledem na jejich výrobní kapacitu.

Zejména došlo ke zkrácení plánovacího času, zoptimalizování řazení zakázek do výroby a tím i snížení výmětu a případných prostojů. Výstupní reporty umožňují snazší orientaci pro práci i ostatním útvarům, jako je zákaznický servis nebo nákupní oddělení.

„V našem případě, kdy jsme neměli moc možností plánovat v ERP systému, je Opcenter Scheduling velkým krokem vpřed a naší firmě přinesl moderní způsob práce s výrobními zakázkami,“ uvedl Peter Kristofčák.

„Osobně se mi na řešení líbí jeho otevřenost a možnost doplnění o dodatečné funkcionality ušité na míru konkrétnímu požadavku. Na celém řešení dále oceňuji jeho kompaktnost a pružnost při samotné práci“, hodnotí vlastnosti APS Peter Kristofčák a oceňuje spolupráci s dodavatelem: „Rád bych ocenil profesionální přístup konzultantů z Minervy, kdy jsme využili jejich bohatých zkušeností a rad během implementace. Každé jednání se navíc neslo v příjemné a přátelské atmosféře“.

Colorlak

Colorlak

Colorlak je najväčším výrobcom a distribútorom náterových hmôt v SR

prehrať video

Viac informácií
Hranipex

Hranipex

Spoločnosť Hranipex je významným európskym výrobcom a distribútorom nábytkových hrán. Portfólio produktov zahŕňa okrem širokej kolekcie hrán tiež tavné, disperzné, montážne a konštrukčné lepidlá. Doplnkové produkty sú čistiace prostriedky a elektronické rozstrekovacie zariadenia.

prehrať video

Huhtamaki

Huhtamaki

Huhtamaki je globálna firma vyrábajúca obaly na báze vlákniny pre čerstvé potraviny a nápoje.

Viac informácií
Korado

Korado

KORADO, a.s. je popredný svetový výrobca oceľových vykurovacích telies. Výrobca dáva dôraz na nízkoenergetické prvky a systémy.

Viac informácií

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies